Hopp til innhold

Kortere åpningstid i barnehagene: Sykepleier må kutte arbeidsdagen med tre timer

Norsk Sykepleierforbund ønsker bedre tilrettelegging av åpningstidene i barnehager, for foreldre med samfunnskritiske jobber.

Anestesisykepleier Øystein Vettran Nederhoel i Trondheim håper barnehagen justerer åpningstidene slik at han kan være på jobb

ENDRET: Øystein Vettran Nederhoel og kona jobber begge som sykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim. Barnehagen til datteren har tilpasset oppholdstiden til parets arbeidstid de siste ukene, men dette ble endret fra og med i dag.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Jeg ble litt overrasket. Jeg kan ikke si at tilbudet vi har fått tilfredsstiller behovene vi har, sier anestesisykepleier Øystein Vettran Nederhoel.

Han og kona er begge sykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Som foreldre med samfunnskritiske jobber har de kunnet sende sin femårige datter i den privat barnehagen hennes de siste ukene, selv etter nedstengningen fra 13. mars. Oppholdstiden har vært tilpasset arbeidstiden.

I dag åpnet barnehager over hele landet for alle barn igjen. Av smittevernhensyn skal barnehageansatte følge opp faste grupper av barn, maksimalt tre eller seks avhengig av alder. For å få til dette, har enkelte barnehager lagt opp til noe redusert åpningstid. Dette skaper krøll for Nederhoel og familien.

Nesten tre timer for sent

Sykepleieren begynner egentlig på jobb klokka 07.45. Men med den nye åpningstiden i den private barnehagen får han først levere datteren to timer etterpå, klokken 09.45.

Ragnhild Granskogen, Trondheim kommune.

Ragnhild Granskogen sier Trondheim kommune har fått rundt ti henvendelser om barnehagenes åpningstid.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det betyr at han tidligst kommer seg på jobb på sykehuset klokka 10.30 – nesten tre timer for sent.

Trondheim kommunen har fått rundt ti henvendelser om åpningstidene i barnehagene, og skal se på sakene i løpet av mandagen. NRK kjenner til at det har vært spørsmål knyttet til samme problemstilling også andre steder i landet.

Kommunen og KS presiserer

Alle de 60 kommunale barnehagene i Trondheim gir et tilbud til helsepersonell og ansatte i samfunnskritiske yrker. Kommunen forventer at dette tilbudet også gis i de 120 private barnehagene i kommunen, opplyser avdelingsleder i Trondheim kommune, Ragnhild Granskogen.

Mandag formiddag sendte kommunen ut skriftlig informasjon om dette.

KS har også sendt ut informasjon om at barn med særlige omsorgsbehov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Slike behov vil altså gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Forskriften kom fredag 17. april, og er en tilpasning til barnehageloven i forbindelse med koronasituasjonen.

– Mitt inntrykk er at de fleste private barnehager strekker seg veldig langt for å imøtekomme behovene som foreldrene har, sier Granskogen i Trondheim kommune.

– Viktig at vi får komme på jobb

Barnehage i koronatid.

SMITTEVERN: Håndspriten er på plass i barnehagene, i en ny og litt annerledes hverdag for barna.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Anestesisykepleier Nederhoel håper tilbudet blir bedre også i den private barnehagen der hans datter går.

– Jeg tenker at barnehagen gjør så godt den kan ut fra smittevernveilederen de har fått. Men det kunne vært gjort noen grep for de personer som jobber i såkalt samfunnskritiske yrker, sier han.

Nå skal drifta på sykehuset økes og det er fortsatt behov for at han er på jobb.

– Det er viktig at vi får komme på jobb og får gjort jobben vår, sier han til NRK.

Barnehagen sier til NRK at de jobber med saken, og skal ha et møte mandag kveld.

Mener barnehagene må tilrettelegge

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på St. Olavs hospital, Gro Lillebø, understreker at deres medlemmer er avhengig av å kunne komme seg på jobb.

– Sykepleiere har samfunnskritiske jobber og kan ikke forlate arbeidsplassen og pasienten før arbeidsdagen er over og man får avløsning av neste skift.

Private barnehagers landsforbund (PBL) er klar på at det bør legges til rette for at helsepersonell får gjort den jobben som må gjøres nå.

– Dersom barnehagene mener det er særlige forhold ved virksomheten som gjør at normal åpningstid og forsvarlig drift ikke er mulig, så bør den uansett prioritere å tilby normal åpningstid for barn av kritisk personell dersom andre muligheter ikke finnes, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.