Hopp til innhold

Foreldres engasjement bedrer barnas skoleprestasjoner

Elever som får leksehjelp og støtte av foreldrene, gjør det bedre på skolen, viser ny forskning. Foreldrenes innsats er viktigere enn deres utdanningsnivå.

Forsker og pedagogikkprofessor Thomas Nordahl

Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå som avgjør om de er en ressurs for barnas leksearbeid, men graden av innsats og engasjement, ifølge forsker Thomas Nordahl.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Forskningen har tatt utgangspunkt i Sogn og Fjordanes gode skoleresultater.

Til tross for at befolkningen i fylket har et relativt lavt utdanningsnivå, er elevene på skoletoppen i Norge, påpeker forsker og professor i pedagogikk Thomas Nordahl.

– Når vi ser på snittkarakteren elevene har når de går ut av grunnskolen, og på andelen som fullfører videregående skole, presterer elevene i Sogn og Fjordane best i Norge, sier Nordahl til NRK.no.

Nøkkelfaktor

Forskerne fant at foreldrene i Sogn og Fjordane støtter og oppmuntrer barnas skolegang rundt 10 prosent mer enn foreldrene i de andre fylkene.

Undersøkelsen viste også at elevene i fylket får i gjennomsnitt om lag 10 prosent mer hjelp av foreldrene til lekser i norsk og matematikk enn skolebarna i de andre fylkene.

– Det er helt tydelig at foreldres engasjement og innsats er en av nøkkelfaktorene til at barna deres gjør det såpass godt på skolen, sier Nordahl.

– Samtidig er det grunn til å tro at skolene i Sogn og Fjordane og lærerne der er gode til å inkludere og involvere foreldre i skolegangen. Vi ser at de er flinke til å informere, og det er en god dialog mellom skole og foreldre. Når det blir sånn, blir foreldre kanskje også mer oppmuntret til å stille opp, sier han.

Lavt utdanningsnivå – men elevene presterer godt

Forskningsprosjektet sammenligner grunnskoleelever på 5. til 10. trinn i fylkene Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Fylkene har det til felles at befolkningen har et relativt lavt utdanningsnivå. Men Sogn og Fjordane skiller seg ut når det gjelder elevenes skoleresultater – og det var altså i dette fylket elevene viste seg å få mer hjelp og støtte fra foreldrene enn i de andre fylkene.

– Det mener vi er en av de viktige nøklene til at elevene i fylket gjør det så godt. Ofte sier man at foreldres utdanningsnivå er avgjørende for barnas prestasjoner på skolen, men dette viser at det ikke er tilfelle, sier Nordahl.

I tillegg til leksehjelp, hva legger du i begrepene hjelp og støtte i praksis?

Det betyr at barna blir pushet litt med tanke på at lekser skal gjøres, og at man uttrykker en forventet arbeidsinnsats fra barna. Når det er høye forventninger til barn, pleier de å tilfredsstille de forventningene, sier Nordahl.

– Dessuten er det snakk om den hverdagslige foreldrestøtten, nemlig at foreldrene spør «hvordan har det vært på skolen i dag» eller «hva har du lært i dag», for da uttrykker du at du synes det barna dine driver med, er viktig. Gi barna opplevelsen av at skole er viktig, og at det de gjør på skolen, er viktig for foreldrene.

Mange foreldre venter kanskje med å engasjere seg til barna deres eventuelt får problemer på skolen. Hva kan du si til dem?

– Det er lettest å støtte og oppmuntre unger når det går bra. Hvis du klarer å etablere gode vaner når det går bra, er det kanskje litt lettere å ta konfliktene og utfordringene når de kommer, sier Nordahl.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Forsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener det er uheldig å kutte leksene. Han møter motstand, blant annet fra leder i Foreldreutvalget Elisabeth Strengen Gundersen, som har tvilt seg frem til å være mo t hjemmelekser i grunnskolen.

– Foreldre er ekstremt viktig for barns læring og utvikling, sa Thomas Nordahl i NRKs Debatten torsdag kveld.

Støtte og forventninger

I forskningsartikkelen peker forskerne på at foreldreinvolvering har vist seg å være en suksess også i andre land.

Ett eksempel som trekkes frem, er Essunga i Sverige. Kun 18 prosent av foreldrene i kommunen har utdanning på høyskolenivå, og i 2007 var Essunga blant Sveriges fem dårligste kommuner når det gjaldt skoleresultater.

I 2010 var situasjonen en helt annen: Essunga hadde gått til å bli blant Sveriges tre beste skolekommuner. En avgjørende faktor for den enorme bedringen, var at det ble satset spesielt på foreldreinvolvering både i skolen og egne barns skolegang.

– Når du får støtte fra dine foreldre knyttet til skolegangen, kombinert med klare forventninger, bidrar det til at barn strekker seg litt mer, og de yter en økt arbeidsinnsats. Det er det som gjør at elever lærer mer. De elevene som arbeider godt, lærer mest. Og her kommer foreldrene inn – bidrar de til at elevene arbeider, får barna læringsutbytte, sier Nordahl.

– Dette gjelder også barn av foreldre med et høyere utdanningsnivå. Foreldrestøtte, oppmuntring hjemme og forventning til skolegang er noe alle skolebarn profitterer på.

AKTUELT NÅ