Folk tvilende til politiets kamp mot nettkriminalitet og terror

83 prosent har tillit til politiet i Norge. – Det er historisk høyt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Men fortsatt er det bekymringer i befolkningen rundt håndtering av nettkriminalitet og terrorangrep.

Innbyggerundersøkelsen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård t.v. og justisminister Per-Willy Amundsen presenterte i dag innbyggerundersøkelsen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

28 prosent av dem som ble spurt, svarer at de har «svært stor» tillit til politiet, mens 55 prosent svarer at tilliten er «ganske stor», viser den årlige innbyggerundersøkelsen gjennomført for Politidirektoratet.

– Det er historisk høyt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på pressekonferansen der undersøkelsen ble lagt frem tirsdag.

I 2015 og 2016 var tilsvarende tall henholdsvis 81 prosent og 80 prosent.

Bekymring for terrorhåndtering

I undersøkelsen måles befolkningens inntrykk av politiet på ulike områder.

Befolkningen mener generelt at politiet har meget eller ganske god evne til å håndtere saker som trafikkfarlige hendelser, ordensforstyrrelser, ran og vold eller trusler om vold.

Omtrent to av tre svarer meget eller ganske god håndteringsevne for disse områdene.

De områdene hvor flest mener politiet har meget eller ganske dårlig håndteringsevne, er tyveri eller innbrudd i bolig, hærverk, og tyveri på offentlig sted.

Ifølge undersøkelsen er også det også kun 45 prosent av befolkningen som tror at politiet i Norge ville kunne håndtere et terrorangrep meget eller ganske godt.

– Jeg har stor forståelse for denne bekymringen, sier Amundsen til NRK.

– Men jeg vil si at vi aldri i tidligere i historien har vært bedre skodd til å håndtere terrorangrep på norsk jord.

– Men nesten halvparten av den norske befolkningen tror altså ikke at politiet er i stand til å håndtere det.

– Det gjenspeiler den frykten man ser i hele Europa. Den bekymringen skal vi ta på alvor og jobber målrettet for å gjøre dette bedre, sier Amundsen.

– Datakriminalitet prioritert

Også når det gjelder politiets evne til å bekjempe svindel på nett og identitetstyveri, er det usikkerhet i befolkningen.

32 prosent mener politiet vil ha problemer med å håndtere disse kriminaliteten.

– Det er et uttrykk for at kriminaliteten har flyttet seg fra det analoge til det digitale rom. Jeg har stor forståelse for at folk oppfatter det slik at det er der de største utfordringene er per i dag, sier Amundsen til NRK.

Han mener man er nødt til å skru om politiet for å bli bedre rustet til å slå ned på denne type kriminalitet, og sier det gjøres «delvis gjennom politireformen, oppbemanning, og andre områder».

– Denne type kriminalitet er høyt prioritert av regjeringen og vil være særdeles synlig i tiden som kommer, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger