Trygghetsparadokset som forundrer politimesteren

Nesten alle i politidistriktet føler seg trygge. Likevel mener de politiet ikke er tilstedeværende nok. Det forstår politimesteren lite av.

Steven Hasseldal

FORNØYD: Politimester Steven Hasseldal er fornøyd med mye av det som kommer frem i politiets innbyggerundersøkelse.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De fleste som svarer på undersøkelsen har ikke erfaring med politiet selv, men danner seg et inntrykk gjennom hvordan media fremstiller det og hva bekjente sier. Vi har en jobb å gjøre med å kommunisere dette, men det er veldig gledelig at folk er trygge, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

Denne uken ble politiets innbyggerundersøkelse for 2016 lagt frem. Det er flere av svarene som gleder politimesteren i det som etter sammenslåingen av Follo, Romerike og Østfold nå heter Øst politidistrikt.

Prioriterer ikke alltid synlighet

Blant annet er det en liten økning i folks tillit til politiet. 83 prosent sier de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Dessuten opplever 96 prosent av de spurte at de føler seg trygge.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi fortsatt har stor tillit. Det øker, til tross for at vi gjennomfører tidenes politireform, sier Hasseldal.

Politiet scorer derimot dårligere på påstanden «Politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp». Bare 55 prosent er helt eller delvis enige i denne påstanden.

Nettopp politiets evne til å være synlige i gatene og til å respondere raskt er noe av det som har blitt mest diskutert gjennom den pågående nærpolitireformen, der det blant annet er besluttet at samtlige lensmannskontor i Østfold legges ned.

Hasseldal antyder imidlertid at politiet i tiden som kommer vil gjøre visse prioriteringer på dette området.

– Vi må prioritere synlighet der det erfaringsmessig er viktig at politiet er til stede. Natt til lørdag og søndag må vi være til stede der det er utelivsvold. Men å kjøre rundt i et boligfelt en vanlig ettermiddag er ikke nødvendigvis tillitsskapende. Da tenker folk «hva skjer nå?» sier han.

– Gjør det godt på responstid

Politimesteren har flere ganger gjennom arbeidet med politireformen presisert at hans distrikt, som er blant de tettest befolkede i landet, er godt egnet for å drive et effektivt politi.

Dette blant annet fordi det målt mot enkelte andre distrikter er lett for politiet å komme raskt til åstedet.

– Vi måler responstiden, og vi ser at vi gjør det godt på disse målingene. Så er det et avvik mellom det publikum føler og det vi faktisk leverer. Det handler litt om kommunikasjon fra vår side, sier Hasseldal.