Hopp til innhold

Kripos advarer: – Stor økning i datakriminalitet

Kripos oppfordrer flere, både privatpersoner og bedrifter, til å anmelde datakriminalitet. – Vi blir utsatt for så mye datakriminalitet at vi ikke har tid til å anmelde, svarer Telenor.

Hacker

HENLEGGES: Hverken Kripos eller Politidirektoratet har oversikt over datakriminaliteten som anmeldes i Norge, og har derfor ikke tall på hvor ofte sakene henlegges på landsbasis. Ifølge Kripos er mørketallet stort. I fjor henla datakrimenheten i Oslo politidistrikt 40 av 44 saker.

Foto: NTB scanpix

– Vi ser en stor økning av kriminalitet begått via nett, og mot datasystemer. Angrepene er mer sofistikerte og avanserte, sier Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos.

Datakriminalitet er den typen kriminalitet flest nordmenn utsettes for, men som færrest anmelder, ifølge Politidirektoratets innbyggerundersøkelse.

Aalmo mener flere vil utsettes for datakriminalitet i tiden framover. Spesielt løspengevirus, «direktørsvindel» og «phishing», der den kriminelle utgir seg for å være for eksempel en kollega eller bedrift.

Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos

ADVARER: Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos. Aalmo advarer mot en økning i datakriminalitet og oppfordrer flere til å anmelde til politiet.

Foto: Kripos

I tillegg ser Kripos en økning i tjenestenektangrep mot bedrifter, som er ment å skape ustabilitet i nettet eller å få tjenester til å bryte sammen. Noen ganger er angrepene knyttet til pengeutpressing.

Bare en av ti bedrifter som utsettes for datakriminalitet, anmelder, ifølge mørketallsundersøkelsen.

– Det er en stor underrapportering. Det er viktig at både folk og bedrifter anmelder til politiet.

– Telenor tar ikke samsfunnsansvar

Flere hundre tusen nordmenn har siden februar mottatt en svindelmail som inneholder løsepengevirus, der kriminelle utgir seg for å være Telenor.

Telenor anmeldte ikke.

Svindelfaktura

SVINDEL: Svindelfaktura med løsepengevirus der de kriminelle utgir seg for å være Telenor. Bedriften antar at flere hundre tusen nordmenn har mottatt fakturaen. De anmeldte ikke.

Foto: Telenor

– Vi prioriterer heller ressursene våre på å sørge for at kundene våre ikke lider skade, sier Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor.

Caroline Lunde

IKKE TID: Informasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde. Hun mener Telenor blir utsatt for så mye datakriminalitet at de ikke har tid til å anmelde.

Foto: Telenor

I 2016 ble Telenor utsatt for 3600 dataangrep, i tillegg til utallige svindelforsøk. De leverte inn 47 anmeldelser.

Lunde mener Telenor blir utsatt for så mye datakriminalitet at de ikke har tid til å anmelde.

– Telenor fratar seg samfunnsansvar når de ikke anmelder slik kriminalitet, mener Petter Gottschalk, professor i IT-strategi ved BI.

– Store bedrifter og banker unngår å anmelde fordi de ikke vil miste kontroll over sakene. De vil ikke at politiet skal blande seg.

Petter Gottschalk

KRITISK: Petter Gottschalk er professor i IT-strategi ved BI, har gitt ut flere bøker om datakriminalitet og har undervist for FBI. Han mener Kripos mangler kunnskap om hvem de datakriminelle er.

Foto: Nicolas Tourrenc

Lunde mener dette er lettvint kritikk på en kompleks samfunnsutfordring.

– Telenor investerer flere hundre millioner kroner i å styrke beskyttelsen av landets største digitale nettverk, sier hun.

Ifølge Lunde samarbeider Telenor godt med politiet, som er klar over at Telenor ønsker en digital varslingskanal.

Henlegges

I fjor henla datakrim-enheten i Oslo politidistrikt 40 av de 44 sakene de jobbet med.

Kripos innrømmer at mange saker forblir uoppklarte, men hverken de eller Politidirektoratet har oversikt over anmeldelser og henleggelser på landsbasis.

Aalmo mener det som oftest er kriminelle nettverk i utlandet som står bak.

Gottschalk mener politiet og Kripos har kunnskap om metodene som blir brukt i datakriminalitet, men for lite fokus på den datakriminelle.

– Det er feil at det som oftest er mafialignende virksomhet i utlandet som står bak. Ofte er det amatører som får det til å se ut som at sporene peker mot utlandet, tenåringer som sitter på gutterommet og kjeder seg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger