Fødte på bestilling

En østeuropeisk kvinne skal ha født på Sørlandet sykehus i Kristiansand på oppdrag fra et norsk par som betalte kvinnen og overtok barnet.

Sørlandet Sykehus
Foto: Kjetså, Frans / NRK

Det er forbudt å bruke surrogatmor i Norge. Nå er saken meldt til fylkeslegen.

Avdelingsleder Bente Melhus ved kvinneklinikken på Sørlandet sykehus forteller at den gravide kvinne kom for å føde for noen måneder siden. Kvinnen fortalte selv at et norsk par hadde betalt henne.

Kvinnen fortalte selv

- Dette kan jo skje uten at vi er klar over det. I dette tilfellet valgte kvinnen selv å fortelle det, sier Melhus.

- Kvinnen fortalte også at hun hadde gjort det samme en gang tidligere. Også da i Norge. Kvinnen sa at hun er enslig forsørger for flere barn i hjemlandet, og hadde født de to barn på bestilling for å skaffe seg penger, sier Melhus.

Hun ble i Norge et par-tre uker før hun reiste hjem igjen.

Fikk besøk

På sykehuset så de at kvinnen fikk besøk av et ukjent par, men paret var ikke i kontakt med sykehuspersonalet.

Ingen har oversikt over hvor mange barn som er født av surrogat-mødre på norske sykehus. Det er ulovlig, og skjer i det skjulte.

Sykehuset har meldt saken til Fylkeslegen. Men Melhus mener regjeringen må ta tak i dette.

- Jeg syns norske myndigheter skal være klar over at dette foregår. Dette har sikkert ikke bare skjedd hos oss, men også andre steder, sier Melhus.

- I en gråsone

- Oppgir norsk far som barnefar

Fylkeslege i Vest-Agder Kristian Hagestad forteller at et norsk par overtar barnet som en annen kvinne har født, blant annet ved at den gravide kvinnen oppgir den norske mannen som barnefar.

- Dersom kvinnen oppgir en norsk mann som barnefar, og denne mannen erkjenner farskapet, kan det gjøres en avtale om at mannen får foreldreretten til barnet, sier Hagestad.

Han vil nå forberede en oversending til Sosial- og helsedirektoratet med spørsmål om hvordan helsepersonell bør forholde seg hvis de får mistanke om at en slik situasjon foreligger.

- Bør sykehusene melde saken til politiet?

- Da må de ha en hjemmel for å gjøre det, og det juridiske grunnlaget der er det behov for å gjennomgå. Det er ikke uvanlig at helsepersonell får vite om lovbrudd som har skjedd, men det betyr ikke at dette skal meldes til politiet av den grunn, sier Hagestad.

- Første prioritet er å gi skikkelig omsorg til kvinnen, legger han til.

SISTE NYTT

Siste meldinger