Hopp til innhold

Flytter på 380 millioner kroner

Regjeringen og Venstre og KrF er enige om revidert nasjonalbudsjett. Her er millionene de har flyttet på.

Flertallspartiene i Stortinget legger frem revidert nasjonalbudsjett

Regjeringspartiene Høyre og Frp har fått med seg KrF og Venstre for å skape flertall på Stortinget for revidert nasjonalbudsjett.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Regjeringspartiene Høyre og Frp har blitt enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å flytte på 380 millioner kroner. Det betyr at regjeringen har klart å sikre flertall for sitt reviderte nasjonalbudsjett.

– Vi har klart å holde en god tone, selv om man noen ganger må ta en pause, sa Hans Olav Syversen (KrF) da partiene la frem sitt forslag.

Han sa at én av momentene som har kommet på plass er mer penger til barnehagesektoren.

Barnehagene er budsjettvinnere

* KrF og Venstre har fått gjennomslag for at regjeringen må ta konsekvensen av at beregningene av behovet for barnehageplasser har vist seg ikke å stemme.

* De fire partiene er enige om å bevilge penger til barnehageplasser som fattigdomstiltak.

Høyre, Frp, KrF og Venstre er i tillegg enige om å øke basisbevilgningen til høyere utdanning, satse mer på belønningsordningen for kollektivtrafikk og å gi støtte til sjakk-OL i Tromsø.

– Vi har kommet i mål med å sette av de første ti millioner kronene og håper på en fortgang i å bygge ut sykkelveier. Vi er også enige om at sjakk-OL i Tromsø skal få 12 millioner slik at vi setter strek over den debatten som har vært, sa Syversen.

I avtalen ligger at oljepengebruken skal ligge fast. De økte utgiftene på 380 millioner kroner hentes inn ved at staten kutter kvotekjøp og at man henter penger fra budsjettets "ymse-post".

Båtmotoravgift og tax free-kvote

Samtidig beholder man to av tiltakene som fikk stor oppmerksomhet under fremleggelsen av forslag til revidert statsbudsjett.

Avgiften på båtmotorer kuttes og tax free-kvoten økes for de som velger å ikke bruke tobakkskvoten sin.

– Enigheten om tax free er ikke KrF enig i, men er en enighet mellom de andre partiene, sa Syversen.

Det fikk Frps finansplolitiske talsmann Gjermund Hagesæter til å trekke på smilebåndet.

– Men også KrFs velgere skal få nyte godt av det.

Her er endringene

I revidert nasjonalbudsjett har partiene lagt inn følgende endringer:

 • Økning i innbyggertilskuddet til barnehager: 175 millioner.
 • Gratis kjernetid til treåringer i deler av dagens forsøksområde: 10 millioner.
 • Styrke kirkens familievern, blant annet kompetanseutvikling: 2 millioner.
 • Barnehager på Svalbard: 880 000 kroner.
 • Belønningsordning for sykkelveier: 10 millioner.
 • Belønningsordning for bedre kollektivtransport i byområdene: 65 millioner.
 • Grunnfinansiering av statlige universiteter og høyskoler: 49 millioner.
 • Grunnfinansiering av private høyskoler: 1 million.
 • Kulturminner fartøyvern: 5 millioner.
 • Ymse frivillighet: 2 million.
 • Astma- og allergiforbundet får økt bevilgning blant annet til pollenvarsling: 2 millioner.
 • Tilskudd til Caritas: 1 million.
 • Tilskudd til Oslo Freedom Forum: 1 million.
 • Oppskaleringsprosjekt for å bruke CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad til algeproduksjon.
 • Stenmeyer-orgel til Nidaros: 6 millioner.
 • Transnova: 10 millioner.
 • Basisbevilgning innen instituttsektoren til nye institutt: 15 millioner.
 • NLA: 2 millioner.
 • Innen skogvern tar man 2, 5 millioner fra en post og overfører den til en annen post.
 • Tiltak for bevaring av villaks: 5 millioner.
 • Sjakk-OL i Tromsø: 12 millioner.
 • Kirkens SOS: 1 million.
 • Når det gjelder lærlinger tar man 10 millioner kroner fra en budsjettpost og overfører den til en annen.

Ifølge flertallspartiene skal de økte utgiftene i budsjettet blant annet dekkes inn med redusert kvotekjøp på 56,3 millioner kroner. Resten dekkes inn på «ymse»-posten.

SV-Valen: – Dette var stusselig

Sosialitisk Venstreparti er alt annet enn imponert over det flertallspartiene har kommet til enighet om.

Finanspolitisk talsmann Snorre Valen sier rett ut at revisjonen er stusselig.

– Spesielt fordi man holder på økte tax free-kvoter og avskaffelse av avgift på hestekrefter på båtmotorer, mens man bare halvveis kompenserer for den store mangelen på barnehageplasser vi har, sa Valen til NRK etter fremleggelsen.

Han mener pengene som går til båtmotorer og tax free-kvoter langt på vei kunne dekket inn hele barnehagebehovet.

– Regjeringen klatter noen små summer hit og dit på populistiske saker, sa Valen.

Han reagerer også på at man skal finansiere miljøtiltak som å øke belønningsordningen til kollektivtiltak og sykkelveier med å kutte i kvotekjøp.

– Det var en ny vri. Det er fullt mulig å finne inndekking andre steder, for eksempel med nye miljøavgifter, sa Valen.

Magnus Takvam om revidert

Politisk kommentaror Magnus Takvam i NRK kommenterer revidert nasjonalbudsjett.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger