Hopp til innhold

Flere kollektivreiser på grunn av klimabekymring

Stadig flere reiser kollektivt viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – En gladnyhet for mennesker og miljø, sier førstekandidat for De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg.

Trikk ved Oslo tinghus

Førstekandidat for De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, mener hovedgrunnen til at veksten i antall kollektivreiser øker er et bedret kollektivtilbud i byene. – I Oslo er faktisk nå bare en tredel av reisene med bil, sier hun.

Foto: Olav Juven / NRK

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Så langt i år er det foretatt over 185 millioner reiser med buss, trikk, bane, tog og båt i Norge. Sammenlignet med antall kollektivreiser ved samme tid i fjor, tilsvarer dette en økning på over ti millioner reiser.

– Flere kollektivreiser og mindre biltrafikk betyr mindre kø og klimautslipp, tryggere skoleveier og renere byluft. Dette kommer alle til gode, men ikke minst barn, unge og alle som ikke kan eller har råd til å bruke bil i hverdagen, sier Berg som mener tallene er en svært god nyhet.

Samtidig påpeker hun at man er langt ifra ferdig med å jobbe mot bedre og billigere kollektivtilbud.

Lan Marie Berg HD

Lan Marie Berg, førstekandidat for De Grønne i Oslo.

– Vi er ikke i mål. Det haster mer enn noensinne å kutte klimautslippene. Bylufta er fortsatt ikke friskmeldt. I Oslo alene har en av fem barn hatt astma innen de er ti år, sier hun.

Les også: Lan Marie Berg: – Politikken vår er mer rettferdig for dem som har dårlig råd

Opptatt av miljø

Astrid Bergmål

Astrid Bergmål, Leder i Virke Reiseliv.

Foto: Virke Reiseliv

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, mener at flere kollektivreiser henger sammen med at folk nettopp er blitt mer opptatt av miljøaspektet når de skal reise i hverdagen eller på ferie.

Hun forteller at etterspørselen etter gode og bærekraftige reisealternativer er stor.

– Virkes egne tall viser at folk stadig er mer opptatt av miljøhensyn når de skal reise. Når kollektivtilbudet er bedre er det også mer attraktivt for folk å velge å reise kollektivt, sier hun.

Helt essensielt

Tommy Skjervold

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp), mener regjeringen må fortsette å opprettholde et godt kollektivtransporttilbud.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Ifølge statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i samferdselsdepartementet, er det helt essensielt, særlig i byene med mange mennesker og lite tilgjengelig areal, at kollektivtilbudet fortsetter å bli mer attraktivt for mange.

– Regjeringen satser mye på kollektivtrafikk og skal fortsette med dette, sier Skjervold.

Han forteller at regjeringen skal fortsette å sørge for flere avganger til rett tid og sted for innbyggerne, slik at stadig flere ser på kollektivtrafikken som et naturlig og godt alternativ i hverdagen.

– Det gir resultater. Samtidig må vi se hvordan teknologiutviklingen kan utnyttes for enda bedre løsninger fremover, sier han.

For dårlig togtilbud

På tross av at reiser med kollektive transportmidler har hatt en jevn vekst de siste ti årene har Norge potensialet til å bli bedre. Kun fem prosent av alle reiser nordmenn gjør er med tog. Det er langt under snittet for resten av Europa.

– Jernbanen har et stort vedlikeholdsetterslep fra tiår tilbake så satsingen må fortsette. Vi frigjør midler ved konkurranseutsetting som gir et enda bedre tilbud i fremtiden samtidig som det frigir midler til utbygging, sier Skjervold.

Les også: Nordmenn bruker tog halvparten så mye som svenskene

Bergmål i Virke opplever at folk ønsker at tog hadde vært et reelt alternativ til fly, dersom det tok kortere tid og var billigere

Bergen stasjon, jernbanestasjonen i Bergen, tog til Voss

I 2018 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 128 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Kun fem prosent av alle reiser nordmenn foretar seg er med tog.

Foto: Marit Stensby / NRK

–– Reisebyråene som er medlem i Virke melder om økende interesse for å reise med tog, men vi ser i dag at togtilbudet er for dårlig. Det er jo ikke vanskelig å forstå at det ville vært mer attraktivt å ta tog dersom det var et bedre og raskere togtilbud fra Oslo til Bergen eller Trondheim og om man også hadde hatt et godt togtilbud ut i Europa, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ