Hopp til innhold

Nordmenn bruker toget halvparten så mye som svenskene

Kun fem prosent av alle reiser nordmenn gjør er med tog. Det er langt under snittet for resten av Europa. For svenskene er tallet 11,1 prosent.

Tog på Oslo S

Danskene er litt mer glad i å ta toget enn nordmennene. Der brukes tog til 8,8 prosent av reisene.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

En rykende fersk undersøkelse fra statstikkorganet Eurostat viser reisemønsteret for nær samtlige land i Europa i 2017.

For EU som helhet ligger andelen reiser med tog på 10,8 prosent. Franskmennene er de mest tog-glade i Europa med en andel på 14,6 prosent.

Nordmenn inntar likevel ikke jumboplassen på togoversikten, den plassen tar grekerne.

I Hellas brukes tog i kun 1,1 prosent av reisene som foretas.

–Togtilbudet er for dårlig i Norge

Statistikken viser at svensker bruker tog mer enn dobbelt så mye som nordmenn.

– Det henger nok sammen med at togtilbudet er for dårlig i Norge, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, til NRK.

Astrid Bergmål

Virke mener det har vært satset for lite på tog, sier Astrid Bergmål som er leder i Virke Reiseliv.

Foto: Virke Reiseliv

Hun tror mange ønsker å reise mer med tog, som er et mer miljøvennlig alternativ enn fly.

– Men slik det er i dag er det vanskelig å bytte ut fly med tog, sier Bergmål.

– Reisebyråer som Virke organiserer sier de gjerne skulle booket flere med tog, men fordi det ikke er et reelt reisealternativ på mange strekninger i dag, og reisetiden er mye lengre enn fly, er dette krevende.

Videre sier hun at det er vanskelig å bestille togbilletter på tvers av grensene i Europa, og at dette er noe norske myndigheter på europeisk nivå bør jobbe for å gjøre enklere.

Grense på tre timer

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier at norsk geografi gjør at fly kaprer mye av transportmarkedet.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef NSB

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy

Foto: Astri Husø / NRK

– Vi har lang reisetid mellom byene våre. Det er slik at på lengre reiser så er det mange som velger fly, fordi reisetiden med tog eller buss blir for lang, sier han.

Lundeby forklarer at undersøkelser har vist at grensa går på omtrent tre timer. Om reisetida er mer enn tre timer med tog eller buss har kundene større sannsynlighet for å reise med fly.

Han presiserer at Vy likevel har opplevd en stor økning i togtransporten, spesielt på Østlandet og rundt Oslo.

– Siden 2012 og frem til i dag så har vi hatt en økning på om lag 30 prosent i antall kunder.

Lavere andel innenriksreiser i Norge

Som andel av alle reisene foretatt av nordmenn i 2017, er andelen innenriksreiser lavere enn gjennomsnittet i EU.

Innenriksreiser utgjør 64,9 prosent av alle reiser for nordmenn, mens snittet i EU ligger på 73,3 prosent.

Er nordmenn mindre glade i å reise innenriks enn den gjengse skandinav?

– Norge er mer populært enn noen gang denne sommeren. Det viser den nye reiseundersøkelsen til Virke Reiseliv, sier Bergmål.

– Folk håper på en reprise av fjorårets sommer. Ingenting i våre tall som sier at nordmenn vil reise mindre i eget land, snarere tvert imot.

Men hun sier at nordmenn på samme tid er veldig glad i å reise til utlandet, og da særlig til steder med sol og varme.

Skilt som viser at det er 2,3 kilometer til grensen til Luxembourg.

Luxemburgere elsker å reise utenlands viser tallene fra Eurostat.

Foto: Yves Herman / Reuters

Likevel er det ikke nordmenn som er mest glad i å reise utenlands i Europa.

Det er det luxembourgere som er.

Hele 98,3 prosent av reisene de foretar blir gjort til utlandet.

Grekere liker lange ferier

Oversikten viser også at nordmenn i gjennomsnitt er litt kortere borte (4,9 netter) enn snittet (5,1 netter).

Også på denne oversikten inntar grekerne den ene enden av skalaen, men her den øvre.

De tilbringer i snitt 9,9 dager når de er på reise, noe som er over dobbelt så mye som nordmenn.

Våre danske og finske naboer liker å være enda kortere på reisefot enn nordmenn med henholdsvis 3,8 og 3,4 netter.

Bil fortsatt mest populært

Det er fortsatt bilen som troner øverst på oversikten over de mest populære transportmiddelet, med en andel på 63,5 prosent.

I Norge står bilen derimot kun for 47 prosent av reisene.

På EU-plan står fly for 17,4 prosent av reisene, mens andelen i Norge er betydelig høyere med hele 40,8 prosent.

Likevel er det ikke nordmenn som bruker fly i den største andelen av reisene.

Den plassen går til malteserne som bruker fly på hele 63,2 prosent av reisene sine.

AKTUELT NÅ