Sykehus slår alarm – flere innlagt med soppforgiftning

Oslo universitetssykehus har de siste dagene opplevd stor pågang fra pasienter som har blitt soppforgiftet. – Vi har aldri fått inn så mange på så kort tid, og så tidlig i sesongen, sier avdelingsoverlege.

Medisinsk intensivavdeling, Ullevål

ALVORLIG: Flere personer ligger nå her, på medisinsk intensivavdeling ved Ullevål, etter å ha blitt forgiftet av sopp.

Foto: Simon Solheim / NRK

SLÅR ALARM: Avdelingsoverlege Dag Jacobsen ved Oslo Universitetssykehus slår alarm om soppforgiftnin

SLÅR ALARM: Avdelingsoverlege Dag Jacobsen ved Oslo Universitetssykehus slår alarm om soppforgiftning.

Foto: Odd Iversen / NRK

– I løpet av kort tid har vi fått inn ualminnelig mange forgiftninger med hvit fluesopp. Det er blant de aller alvorligste soppforgiftningene man kan ha, sier avdelingsoverlege Dag Jacobsen ved Oslo universitetssykehus.

På medisinsk intensivavdeling på Ullevål ligger det fire pasienter med soppforgiftning.

Det kun de mest alvorlig syke pasientene som blir innlagt på intensivavdelingen. Dette er pasienter som trenger hjelp til å puste eller som trenger hjelp fra maskiner for å holde viktige organer i gang.

– Vi har også hatt en pasient som er sendt videre til Rikshospitalet. Vedkommende fikk leversvikt, og har nå vært gjennom levertransplantasjon – altså fått ny lever, sier Jacobsen.

Han er leder for akuttmedisinsk avdeling og medisinsk intensivavdeling, og er en av landets fremste eksperter på forgiftningsmedisin. Jacobsen tok selv kontakt med NRK, for å forhindre at flere blir forgiftet.

– Hvis dette er toppen av isfjellet, kan vi få veldig mange soppforgiftninger i september, sier Jacobsen til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjampinjong og hvit fluesopp

LIKE: Avdelingsoverlege Jacobsen opplyser at flere av dem som har blitt forgiftet har forvekslet hvit fluesopp (til høyre) og sjampinjong (til venstre).

Foto: NRK/Colourbox

Forveksler fluesopp og sjampinjong

Det kan være lett å forveksle giftig sopp med matsopp. Mange forveksler hvit fluesopp med sjampinjong, ifølge Jacobsen. Han sier det er fluesopp pasientene som er innlagt nå mest sannsynlig har fått i seg.

– Soppforgifting er svært alvorlig fordi det kan føre til svikt i nyre og lever. Det er veldig farlig, og kan være dødelig. Det er viktig at alle som er ørlite i tvil om de har spist farlig sopp tar kontakt med nærmeste legevakt.

Jacobsen opplyser også at det er innlagt en pasient med soppforgifting på sykehuset på Gjøvik, og en ved sykehuset Midt-Norge.

Overlegen forteller at man vanligvis har flere soppforgiftninger i løpet av høsten, men at disse pleier å fordele seg jenvt ut over månedene august til oktober.

Jacobsen har imidlertid aldri før opplevd så mange forgiftninger, så tidlig på året.

– Det er vanlig at vi får en soppforgifta pasient nå og da, men det er svært uvanlig å få inn så mange som vi har fått nå, og på så kort tid. Det er grunn til bekymring, og vi ser det nødvendig å gå ut og advare befolkninga.

Artikkelen fortsetter under bildegalleriet.

God soppsesong

Giftinformasjonen har i år fått flere akutte henvendelser om sopp enn vanlig, og flere er blitt alvorlig syke etter å ha forvekslet giftig sopp med matsopp.

Mer enn 400 henvendelser om sopp har kommet inn til Giftinformasjonen så langt i år. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode de siste ni årene.

– Vi synes det er en ganske stor økning, men det er jo en god soppsesong i år, sier seniorrådgiver Kristin Opdal Seljetun ved Giftinformasjonen i Helsedirektoratet til NTB.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SLÅR ALARM: Avdelingsoverlege Dag Jacobsen ved Oslo Universitetssykehus slår alarm om soppforgiftnin

BEHANDLING: Jacobsen frykter at det kan bli mange tilfeller av forgiftning i september.

Foto: Odd Iversen / NRK

Flere fremmedspråklige

I sju tilfeller i år har Giftinformasjonen anbefalt sykehusinnleggelse av personer hvor det har vært mistanke om alvorlig soppforgiftning. Seks av disse pasientene hadde fremmedspråklig bakgrunn.

Det er i tråd med trenden de siste årene. Folk fra minoritetsgrupper har vært overrepresentert når det gjelder alvorlige soppforgiftninger, ifølge Giftinformasjonen.

– Vi er bekymret for fremmedspråklige som har en annen sopp-plukkekultur. Noen plukker sopp som vi i Norge vil kalle bedervet, og det kan føre til at de trenger sykehusinnleggelse, sier Opdal Seljetun.

Ulike symptomer

Overlege Jacobsen sier at symptomene på forgiftning er forskjellige, avhengig av hvilken sopp som er spist.

– Symptomer kan være at man får kvalme og brekninger etter få timer. Det er viktig å kontakte lege rask før man får svikt i nyre og lever.

Dette er også Opdal Seljetuns vurdering.

– Men typisk for de aller giftigste er at det er lang latenstid. For fluesopp kan det komme mage- og tarmsymptomer som kvalme, oppkast og kraftig diaré fra seks til 24 timer etter inntak.

Fra tolv til 36 timer etter inntak kan det komme en følelse av bedring, som er forbigående. Bare timer senere kan tilstanden bli gradvis forverret med leverskade og eventuelt nyreskade.

Flere innlagt med soppforgiftning

ALVORLIG: Minst en av dem som har blitt innlagt med soppforgiftning har vært gjennom en levertransplantasjon.

Foto: Odd Iversen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger