Hopp til innhold

Finanstilsynet frykter hvitvasking – ønsker seg registrering av kontraktsalg

Salg av leiligheter før de er ferdigbygde registreres ikke noe sted. Finanstilsynet og Skattemyndighetene vil ha større åpenhet og frykter at penger hvitvaskes og unndras skatt gjennom det som er kalt et «skyggemarked».

Baard Schumann, boliginvestor

Baard Schumann leder et av landets største utbyggere med leiligheter for sju milliarder kroner under bygging.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

– Jeg har nettopp solgt en kontrakt med fortjeneste på 500 000. Det er mye penger.

Det forteller Baard Schumann. Han leder et av landets største utbyggere med leiligheter for sju milliarder kroner under bygging.

Privat har han også investert i fem kontrakter de siste par årene. Salget av den ene kontrakten i sommer ga altså en god fortjeneste, den har han selv tenkt å rapportere inn til skattemyndighetene.

– Dette vil bli rapportert inn på selvangivelsen neste år, det er helt klart, sier Schumann.

Men kontraktsalg er en nøtt for myndighetene.

Les også: Jakten på kontrakten

Bare selgeren rapporterer

For resalg av kontraktsposisjoner tinglyses ikke, og dukker ikke opp noe offentlig register.

Det er selgeren som selv er ansvarlig for å rapportere en eventuell gevinst til skattemyndighetene.

Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet

PROBLEM: Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet sier det er et problem at det ikke finnes noe register for kontraktsalg.

Foto: Finanstilsynet

Heller ikke Finanstilsynet som har forsøkt å stoppe kontraktspekulantene gjennom en lovregulering for to år siden, har ikke oversikt over dette som er kalt eiendomsspekulantenes «skyggemarked».

– Det er ønskelig med større åpenhet rundt kontraktsalg, sier Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

– Det er et problem at det ikke finnes noe register for dette sånn som det er for eiendomshandler generelt. Derfor vet vi verken omfang av dette eller den enkelte handelen, sier Tuv.

NRK Brennpunkt registrerte i løpet av ti tilfeldig utvalgte uker våren og høsten 2017 96 resalg av kontrakter på ikke ferdigstilte boliger i Oslo.

Gevinsten på kontraktsalgene endte på 77,5 millioner kroner til sammen, forutsatt at kontraktene ble solgt til prisantydning.

Dette gir en gjennomsnittlig inntjening på over 800 000 kroner per kontrakt.

Hvitvasking

Dette er penger Finanstilsynet nå vil ha en større oversikt over.

– Uregistrerte transaksjoner gir økt risiko for hvitvasking og annen form for kriminalitet, sier Tuv og får støtte fra Økokrim.

– Vi vet at omsetning av kontrakter i prosjektperioden fortsatt skjer. Dette kan gi utfordringer med tanke på hvitvasking, siden pengene ikke nødvendigvis rapporteres, sier Svend Arild Damslora i Økokrim.

Oslo har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene med en historisk høy prisstigning. Samtidig har ukjente bakspillere tjent store penger på oppussing, eiendomsutvikling og videresalg. Hvem er vinnerne og taperne, hvem presser prisene opp og hvem er det som blir presset når det er så mange millioner i spill?

Se Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla».

Skatt og kontroll

Skattemyndighetene sliter også med manglende oversikt over de store verdiene som omsettes i dette markedet.

I 2008 avdekket Skatteetaten 130 tilfeller av svarte gevinster på kontraktsalg. Den gang skulle rundt 26 millioner vært beskattet.

Skatteetaten kan ikke gi NRK tall på hvor mange tilfeller de har oppdaget, eller hvor store summer som er unndratt skatt på de snart 10 årene som er gått siden opprullingen.

Øivind Strømme, avdelingsdirektør i Skatteetaten

REGELVERK: Avdelingsdirektør i Skatteetaten Øivind Strømme sier de ønsker seg et regelverk som gjør det mulig å identifisere transaksjoner som er unndratt skatt.

Foto: Linda Reinholdtsen

– Vi ønsker oss et regelverk som gjør det mulig å identifisere slike transaksjoner, men vi utfører kontroller på dette området der det er høy risiko for skatteunndragelser, sier avdelingsdirektør i Skatteetaten Øivind Strømme.

I Selvaag har de hatt kontroller flere ganger.

– Det skal man være klar over når man kjøper kontrakter, vi har ofte kontroll fra skattemyndighetene, nettopp for å gå igjennom listene, og se på om er det noen som har solgt underveis i prosjektet. Det er helt vanlig å få, sier Baard Schumann som ønsker Skattemyndighetene velkommen igjen.

Les også: Boligmarked og boligpriser

AKTUELT NÅ