Hopp til innhold

Film om klimakonsekvenser skaper debatt: – Skaper frykt og bekymring

Klimapsykolog kaller undervisningsfilmen «Føkk Fossils II» et overforbruk av dommedagsperspektivet. Også Frp er kritiske og advarer mot å bruke katastrofefilm til å skremme barn.

Rettelse: NRK kom i skade for å si at MDG mener det som Per Espen Stoknes sier. Stoknes er for tiden kun vararepresentant for MDG på Stortinget, og dermed kun talsperson for partiet når han er møtende representant.

Redningsbåten «Føkk Fossils» henter opp to spanske klimaflyktninger fra Nordsjøen. Året er 2050, og kloden er 2,5 grader varmere.

De to flyktningene blir redde og ampre og truer mannskapet om bord når kystvakten spør om skipet har plukket opp noen overlevende.

De vil ikke ende opp i overfylte flyktningleiere i Norge, eller risikere å bli sendt tilbake til ekstremvarme, vannmangel og tørke. De vil videre til Russland, som har blitt en sentral landbruksnasjon etter at tundraen er i ferd i med å smelte.

Basert på forskning

– Filmen skal provosere og skape debatt om noe som er avgjørende for ungdoms fremtid, og det er heldigvis fortsatt tid til å nå togradersmålet, sier høyskolelektor i klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Cottis.

Cottis er initiativtaker til filmen, som er finansiert av Forskningsrådet.

Thomas Cottis, bonde og klimaforsker

Thomas Cottis er både bonde og høyskolelektor i klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere også vært aktiv i både SV og Naturvernforbundet.

Foto: Thomas Cottis

For to år siden laget han filmen «Fuck Fossils I - en framtid du ikke vil ha». Den var basert på hans egen klimarapport, skrevet for Framtiden i våre hender, som viser sannsynlige konsekvenser av 2, 3 og 4 graders global oppvarming.

Også kortfilmen «Føkk Fossils II - tipping point», som nå er klar, er basert på denne rapporten. Filmens klimamessige konklusjoner får ekstern ryggdekning fra forskningsleder ved Cicero, Steffen Kallbekken.

– Det er riktig at de klimakonsekvensene som skisseres i filmen kan bli virkelige dersom klimagassutslippene fortsetter med samme takt som i dag, sier klimaforskeren til NRK.

Fuck Fossils

FUCK FOSSILS I - en framtid du ikke vil ha: Den første klimafilmen til Thomas Cottis fra 2017 viser hvordan millioner av flyktninger vil komme til Europa når store deler av Afrika blir ubeboelig.

Foto: Snöball film

Skal brukes i undervisning

Filmen er planlagt brukt i undervisning på norske skoler, slik som også den forrige filmen ble.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et felles fylkeskommunalt organ som utvikler læringsressurser for videregående skoler.

De utvikler nå et opplegg med utgangspunkt i filmen, med oppgaver og diskusjonstemaer til flere fag på videregående der bærekraft og klima er temaer. Dette skal være klart til skolestart i høst.

Filmen og opplegget rundt er tilgjengelig for alle, men ikke obligatorisk, og det er skolene og deres lærere som selv velger om de vil bruke det.

Den første «Fuck Fossils»-filmen, som kom i 2017, ble vist over 18.000 ganger på norske skoler, viser tall fra NDL.

Lite motiverende

Men det er ikke slik at hele miljøbevegelsen applauderer Cottis' bidrag i klimakampen.

Klimapsykolog og leder ved BI Senter for Grønn vekst, Per Espen Stoknes, kaller filmen et overforbruk av dommedagsperspektivet.

– Jeg vil ikke dele en slik film i sosiale medier, fordi jeg ikke tror den mobiliserer til handling. Snarere driver den overforbruk på folks indre kapasitet til bekymring.

Men det er nettopp bekymring bonde og høyskolelektor Cottis har mest tro på at vil føre til handling.

– Nå har miljøbevegelsen fulgt Per Espen Stoknes sine råd i ti år. Et råd om ikke å skremme, være positive, snakke om løsninger, og ikke si hvor livsfarlig global oppvarming er. Den metoden har ikke virket, sier Cottis til NRK.

Skremselspropaganda

Heller ikke hos Frp får filmen støtte.

– Jeg setter pris på en god science fiction eller postapokalyptisk katastrofefilm. Men slikt noe i skolen i undervisningsøyemed er søkt, konkluderer Gisle Meininger Saudland, klima- og miljøpolitiske talsperson i Frp.

Gisle Meininger Saudland

Gisle Meininger Saudland, klima- og miljøpolitisk talsperson i Frp.

Foto: PETER MYDSKE

– Men burde ikke nettopp Frp være spesielt opptatt av å bidra til alt som kan hindre at vi får så store flyktningstrømmer?

– Det er riktig at vi har en streng innvandringspolitikk, men det kommer ikke færre flyktninger dersom vi skremmer barna med apokalyptiske filmer, for så å stenge ned norsk olje og gass slik at utslippene fra kull går opp i stedet.

Cottis vil ikke være med på at filmen hans er dårlig fundert science fiction:

– Denne filmen er basert på det beste av klimaforskning, og en av Norges fremste klimaforskere, Steffen Kalbekken, har vært med i faggruppen for filmen og godkjent både manuskript og den endelige filmen. Jeg vil anbefale Saudland å lese rapporten Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land fra Miljødirektoratet, og for øvrig lytte til de ungdommene som skolestreiker.

AKTUELT NÅ