Hopp til innhold

«Skam»-William i film om klimakrise

Klimarapporten til Thomas Cottis fra Løten blir film og rollelisten toppes av en skamstjerne.

Rebekka Kjølle og Thomas Hayes

FILM: Filmen ''Fuck fossils' skal opplyse unge om hvordan verden kan se ut i 2050, Fra venstre Rebekka Kjølle og Thomas Hayes

Foto: Snøball Film / Snøball film

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Thomas Hayes kom veldig høyt på listen over skuespillere vi ønsket oss til denne filmen. Det er veldig kult at akkurat han ønsket å bidra i et så viktig prosjekt, sier produsent i Snöball Film Jonny Westernes.

«Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha» er en kortfilm som har sitt kunnskapsgrunnlag fra den forskningsbaserte rapporten til Thomas Cottis. Filmen baserer seg på hvordan hverdagen til en vanlig familie i Norge vil arte seg i år 2050, sett i lys av klimaendringene.

Filmen er laget for å opplyse et ungt publikum og i rollene får vi se ungdommer som lever i en verden hvor den globale oppvarmingen har økt med 2 grader. Hvilke konsekvenser dette får og hvilke tiltak som må til vil bli en vekker for dem som ser filmen.

– Vi håper filmen vil ha en tankevekkende effekt hos de unge. Klima utvikler seg i en veldig feil retning og det er en enorm treghet blant politikerne som må ta beslutninger for å snu dette, sier Westernes.

Faen ta foreldregenerasjonen

– Faen ta foreldregenerasjonen som ikke gjør noe og faen ta fossil energi som lager hele trøbbelet, sier Thomas Cottis om filmens budskap.

Leder i Naturvernforbundet Thomas Cottis

RAPPORT: Fylkesleder i naturvernforbundet Thomas Cottis har skrevet rapporten 'En fremtid du ikke vil ha'

Foto: Synne Elise Sanderud / NRK

Han mener ungdom både kan og bør rette sitt raseri mot fossil energi. Det er fossil energi som olje, kull og gass som skaper problemer for våres fremtid. I like stor grad mener han det er et problem at «den fossile generasjonen» overfører dårlige vaner til sine barn.

– Kanskje er det foreldregenerasjonen i Norge som syns det er veldig behagelig at ungdommen er lite opplyst og ikke vet noe særlig om hva vi voksne roter til for dem, sier Cottis.

På tide med opprør

– Tittelen på filmen har en todelt betydning, den ene er at fossil energi er hovedårsak til den globale oppvarmingen. Den andre er at ungdom som lever i 2050 vil gi skylden til oss «fossiler» som ikke handlet i tide, sier Cottis.

Han mener konsekvensen av lite kunnskap om miljøutfordringer er svært synlige i Norge i dag. Filmen skal sammen med internettmateriale bli liggende på internett under domene «Fuck fossils». Cottis håper dette vil gi ungdom økt forståelse for hvilken verden vi kan ende opp i, dersom vi fortsetter slik vi gjør i 2017.

– Foreldregenerasjonen tillater seg å velge enkle løsninger fremfor klimavennlige. Det skremmer meg at barn og ungdom godtar det. Vi har altfor lite ungdomsopprør i vår tid, og her er en god grunn til å virkelig ta til gatene, sier Cottis.

Thomas Hayes

SKAM:Thomas Hayes som spiller William i den populære tv-serien Skam, har også en av rollene i Fuck fossils

Foto: Snøball Film / NRK