Hopp til innhold

FHI: Indisk variant har spredd seg etter smitteutbrudd blant ansatte på karantenehotell

Den indiske virusvarianten har spredd seg videre til Oslo og Viken etter at det ble påvist et utbrudd blant ansatte på et karantenehotell i Viken.

Buss på Gardermoen

KARANTENEHOTELL: Nordmenn som hadde vært på utenlandsreiser, måtte på karantenehotell. I april/mai ble det avdekket et utbrudd av den indiske varianten på et karantenehotell i Viken.

Foto: Torstein Bøe / NTB

I en ny rapport skriver Folkehelseinstituttet at det er en økt risiko for at den indiske varianten skal spre seg i Norge.

FHI mener nå at det er middels til høy fare for at denne varianten skal spre seg i Norge.

– Det innebærer at vi allerede har en del tilfeller av den i Norge. Siden den er mer smittsom, vil den indiske varianten sannsynligvis innen en måned eller to utkonkurrere den britiske varianten, som nå dominerer i Norge, og bli dominerende her, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI.

Mer smittsom – men vil trolig ikke true gjenåpningen

Siden den indiske varianten er mer smittsom, vil utviklingen kreve en enda mer effektiv gjennomføring av smitteverntiltak for å holde epidemien under kontroll, mener Aavitsland.

Kan det bli nødvendig mer strengere tiltak igjen?

– Nei, jeg tror ikke dette betyr at det må strammes inn, for nå går vaksinasjonsprogrammet fremover. Dermed ligger vi i forkant av viruset og kan sannsynligvis få vaksinert så mange at vi kan holde det under kontroll, sier Aavitsland.

Han får støtte av Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

TRUER IKKE GJENÅPNING: Til tross for at den indiske varianten er mer smittsom, har FHI ikke anbefalt noen endring i de nasjonale tiltakene, sier Line Vold i FHI.

Foto: Berit Roald / NTB

– Vi tror per nå ikke dette vil true gjenåpningen, fordi vi regner med at smitteverntiltakene vi har på plass her, virker godt også på denne variantene. I tillegg har vaksinene god effekt. Men det er noe vi følger tett med på, og må vurdere utviklingen, sier Vold.

Dette er første gang FHI har vurdert risikoen for spredningen av den indiske varianten i Norge. At man går rett på «middel til høy risiko» gir grunn til noe bekymring over situasjonen.

– Vi er litt bekymret, fordi den sannsynligvis er noe mer smittsom, og dermed sprer seg lettere. Men foreløpig er det ikke noe som tyder på at den indiske varianten gir mer alvorlig sykdom, sier Aavitsland.

Smitte på arbeidsplasser og skoler

Den indiske varianten er blant annet funnet i Norge etter et smitteutbrudd på et karantenehotell i Viken i april/mai, skriver FHI i rapporten.

Ifølge FHI ble det ikke påvist smitte blant reisende, og utbruddet ble håndtert av kommunen.

FHI slår imidlertid fast at den indiske virusvarianten har spredd seg til andre steder i Oslo og Viken etter utbruddet på karantenehotellet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

SPRER SEG: Den indiske varianten forventes å bli påvist hos rundt 50 personer som følge av smitteutbruddet på karantenehotellet, ifølge Preben Aavitsland.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi vet ennå ikke hvor stort utbruddet er, man holder på med smittesporing og regner med å finne flere tilfeller. Varianten er foreløpig påvist hos 18 personer, men vi forventer å finne den hos opp mot 50 personer etter hvert, sier Aavitsland.

«Siden det har skjedd smitte på arbeidsplasser og skoler, kan det dukke opp flere tilfeller,» skriver FHI i rapporten.

Vaksinerte er blitt smittet

I rapporten skriver FHI at de kjenner vaksinestatusen til 30 av personene som har fått påvist smitte av den indiske varianten i Norge.

«Tre har vært vaksinert med én dose (to av disse er smittet mer enn tre uker etter første dose), mens to ble syke få dager etter andre dose,» skriver FHI.

– Vaksinene beskytter jo ikke 100 prosent, verken mot denne varianten, den engelske eller andre varianter av viruset. Så er det kanskje noe mindre effekt av vaksinene mot den indiske, men likevel god effekt. Effekten på alvorlig sykdomsforløp skal fortsatt være god, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Norske helsemyndigheter mener likevel at MRNA-vaksinene som inngår i det norske vaksinasjonsprogrammet vil ha god effekt når det gjelder å forhindre alvorlig sykdom fra den indiske varianten.

BBC skriver at en studie gjort av Public Health England viser at vaksinene fra Pfizer og AstraZeneca gir svært god beskyttelse mot den indiske varianten – etter to doser.

– Sannsynligvis beskytter vaksinen også de aller fleste mot å bli syke i det hele tatt. Spørsmålet er hvor godt vaksinen beskytter mot smittsomhet, og det ser ut til at man trenger to doser av disse vaksinene for å være ganske godt beskyttet for å smitte videre fra den indiske varianten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Bedre enn hjemmekarantene

Geir Henning Hollup, fungerende fylkesberedskapssjef i Statsforvalteren i Oslo og Viken, sier man foreløpig ikke har mottatt noen rapport utbruddet ved karantenehotellet.

«Det er kommunen, i samarbeid med karantenehotellet som har ansvar for å følge opp dette», skriver Hollup i en SMS.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ba fredag om at det opprettes mellom 200 og 1000 nye karanteneplasser, fordi kapasiteten er sprengt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Assisterende helsedirektør Nakstad sier han vil tro at de ansatte ved karantenehotellet som ble smittet ikke var vaksinert. Han begrunner dette med at utbruddet er fra en tid tilbake.

– De fleste hotellansatte er i aldersgrupper som ikke var vaksinerte da dette skjedde. Full oversikt har vi dessverre ikke.

På spørsmål om det er grunn til å være bekymret for om smittevernreglene overholdes på karantenehotell, svarer Nakstad at det er problemer med etterlevelse av smittevernregler, både for personer som er hjemme, og for personer som er på karantenehotell.

– Vårt inntrykk er at dette fungerer godt på karantenehotellene, og at det er tilrettelagt for at man skal kunne opprettholde smittevern. Vi har ikke hatt store utbrudd av smitte på karantenehotell, så det viser at dette har fungert bedre enn vi hadde erfaring med når det gjaldt hjemmekarantene tidligere i vinter.

Indisk variant har tatt grep i England

I en rapport fra det britiske folkehelseinstituttet anslås det at 75 prosent av koronasmitten i deler av England nå skyldes den indiske varianten.

Det indikerer også at den er mer smittsom enn den britiske virusvarianten, som hittil er den dominerende ellers – også i Norge.

Dette underbygges i rapporten fra Public Health England også ved hvor mange nærkontakter én smittet person smitter videre. Da ser man at personer som har vært smittet av den indiske varianten, smitter flere enn dem som har hatt den britiske.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ