Hopp til innhold

FHI ba om 144 millioner – fikk 30: «Ikke forsvarlig»

Folkehelseinstituttet er i pengenød etter pandemien. Direktør Camilla Stoltenberg mener ekstrapotten fra regjeringen er altfor liten.

FHI direktør Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg ba om nesten fem ganger så mye i ekstrabevilgninger som det regjeringen satte av i revidert budsjett.

Foto: Amalie Henden

Vi har ennå ikke avklart hvordan dette påvirker organisasjonen generelt og beredskapen spesielt, men det å gå tilbake til et 2019-budsjett for beredskap og overvåkning vil ikke være forsvarlig for Folkehelseinstituttet i den situasjonen vi er i nå, skriver Stoltenberg i en e-post til NRK.

Hun viser til at det fremdeles er usikkerhet knyttet til hvordan pandemien utvikler seg.

Det er heller ikke forsvarlig i lys av forventninger fra departement og regjering om styrket beredskap og overvåking, sier Stoltenberg.

Regjeringens budsjettforslag innebærer en samlet ekstrabevilgning til FHI på 30 millioner kroner. Men når NRK spør hvor mye ekstra FHI ba om i den videre oppfølgingen av koronapandemien, viser det seg at tallet er nesten fem ganger så høyt, nemlig 144 millioner kroner.

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår akkurat nå på Stortinget, mellom regjeringspartiene Ap og Sp og deres foretrukne budsjettpartner SV.

Les også Dette er de nye «koronarådene»: – Legg virustankene til side og nyt våren

Utepils på utested

– Liten trussel

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at regjeringen hele tiden har vært tydelig på at ekstrabevilgningene til Folkehelseinstituttet har vært midlertidige.

Fastlege Ole Henrik Bjørkholt

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap).

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Hovedbudskapet er derfor at etaten må innrette aktiviteten slik at den kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer, sier han.

Bjørkholt medgir at dette vil kunne føre til at oppgaver må «skyves på eller prioriteres vekk».

Les også Håper ny studie gir bedre behandling mot «long covid»

Per i dag er trusselen fra pandemien liten her i Norge. Vi har høy vaksinasjonsgrad og mange har gjennomgått infeksjon eller begge deler. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte, sier statssekretæren.

Han sier regjeringen likevel har valgt å styrke FHIs budsjett for 2022 med 20 millioner kroner til overvåking av koronapandemien og 10 millioner til videre arbeid med koronavaksinasjonsprogrammet.

Det er viktig at Norge fortsatt har et system for krisehåndtering slik at vi kan respondere raskt og riktig på en eventuell endret situasjonen, sier Bjørkholt.

Les også Unngå feriebommert – sjekk koronapasset i tide

Flere polaroid feriebilder som ligger oppå hverandre

– I fare for å bryte

Camilla Stoltenberg sier FHI var forberedt på reduksjon i budsjettene etter pandemien.

– Men vi forventet ikke at den skulle være så stor, og skje så raskt, allerede i siste halvdel av 2022, sier hun.

Og selv om pandemien er over i en annen fase, har FHI nylig sendt et brev til kommunene der de varsler tilbud om en fjerde dose til eldre og risikogruppene til høsten.

FHI-direktøren sier det ikke er aktuelt å si opp ansatte i 2022, men at det er for tidlig å si det samme for 2023 og årene framover.

Camilla Stoltenberg FHI

FHI står i fare for å bryte lovpålagte oppgaver, advarer Camilla Stoltenberg om.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

FHI har lovpålagte oppgaver, avtaler og kontrakter som forplikter oss, og som vi står i fare for å bryte. Pandemiarbeidet har engasjert store deler av instituttet som har satt andre oppgaver til side, og ført til at vi nå har et betydelig etterslep av oppgaver vi må levere på, sier Stoltenberg.

Dette handler blant annet om datautlevering fra helseregistre, oppdrag for andre etater og departementer samt kontrakter om forskningsprosjekter.

Det er for tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser budsjettrammene vil få. Vi jobber nå med å kartlegge og få oversikt over revidert budsjettprognose, sier hun.

Les også Hvorfor heter det apekopper? Og andre spørsmål du kanskje lurer på

AKTUELT NÅ