Hopp til innhold

Ferske tall: Innvandrerungdom sliter med å få læreplass

Kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte læreplass, fikk det. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Samtidig fikk nesten 75 prosent av øvrig ungdom en plass.

Sveising

Det er store forskjeller mellom ungdommer med innvandrerbakgrunn og øvrig ungdom når man ser hvem som får læreplass i videregående skole. Det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Dette er svært bekymringsfullt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Utdanningsdirektoratet har undersøkt hvordan det gikk med yrkesfagelever som søkte om læreplass (tidligere kalt lærlingplass) i 2016 og 2017. I 2017 var det nesten 29 000 søkere til læreplass.

De ferske tallene viser at bare 58 prosent av ungdommene med innvandrerbakgrunn fikk læreplass. Blant øvrig ungdom fikk nesten 75 prosent av dem som søkte læreplass.

Innvandrergutter er de som sliter mest med å få læreplass. I tillegg viser tallene at innvandrerungdom har høyere fravær og lavere karakterer sammenlignet med øvrig ungdom.

Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass. Utdanningsdirektoratet skal nå fordype seg i statistikken for å prøve å finne årsaken til at det er slik.

Sammensatt problem

Mohammed Abdul-Manan Akram (17) er elev ved den yrkesfaglige skolen Etterstad videregående skole. Han tror det at innvandrerungdom kommer dårlig ut på statistikken, kan skyldes flere ting.

– Er det problemer hjemme, kan det være at man ikke har overskudd og motivasjon til å bruke tid på skolen. I tillegg har miljø og hvor godt integrert man er noe å si.

Han tror også problemene kan skyldes holdninger og fordommer mot innvandrerungdom.

– Mange tenker at ungdom med innvandrerbakgrunn, og særlig gutter, må være en del av et gjengmiljø. Og det kan være tungt å møte.

Karmen Kader (18) går også på Etterstad videregående. Hun tror også at familieforhold spiller en viktig rolle.

– Mange har problemer hjemme, og henger i feil miljø. Det påvirker også innsatsen på skolen, som igjen gjør det vanskelig å få læreplass

Det at flere jenter enn gutter med innvandrerbakgrunn får læreplass tror hun kan skyldes at det er ulike forventninger.

– Guttene har oftere friere tøyler og er seint ute. Det gjør det vanskeligere å komme seg opp om morgenen. Mens jentene ofte ikke får være ute sent.

– Bekymringsverdige tall

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, mener tallene er bekymringsverdige.

– Vi ser at det er en stor forskjell på hvor mange innvandrerungdom får læreplass sammenlignet med øvrig ungdom. Nå ønsker vi å gå nærmere i dette og finne årsaken til hvorfor det er sånn, slik at vi eventuelt kan iverksette nødvendige tiltak, sier statsråden.

– I analysen kommer det fram at innvandrerungdom har høyere fravær og lavere karakterer enn øvrig ungdom. Hvorfor tror du det er slik?

– Det er store forskjeller på alle elever, og man skal være varsom med å kategorisere. Analysen vi har fått fra Utdanningsdirektoratet, peker på at fravær og karakterer har mye å si når man få læreplass, uansett bakgrunn, sier Sanner.

Jan Tore Sanner og Erna Solberg åpner utstilling om framtidens yrkesfag

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er bekymret over tallene fra Utdanningsdirektoratet. Han mener både det offentlige, skoler og næringsliv må sette inn tiltak for å få flere ungdommer ut i lære. I august åpnet Sanner utstillingen «Framtidens yrkesfag» på Teknisk museum i Oslo sammen med statsminister Erna Solberg.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han mener det er viktig å få flere ungdommer ut i lære.

– Vi ser at ungdommer som ikke får læreplass har lettere for å droppe ut. Derfor er det viktig at vi klarer å få flere ut i lære, og at de fullfører og består. Da kan flere komme seg i jobb og klare seg på egen inntekt.

AKTUELT NÅ