Hopp til innhold

Fellesforbundet: – Få medlemmer på byggeplasser og mer sosial dumping

Fellesforbundet har nesten ikke medlemmer på mange byggeplasser innen bygg og anlegg. De har mistet innflytelse til å forhandle om lønn og gode arbeidsforhold. De utenlandske, uorganiserte arbeiderne legger lista for lønna, sier Fellesforbundet.

Byggeplass

Det bygges i Bjørvika av flere store entreprenører. Fellesforbundet sier de har mistet innflytelse over lønn og gode arbeidsforhold.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Dette vil gå utover de norske organiserte arbeiderne, sier Odd Magnar Solbakken, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Odd Magnar Solbakken

Går utover norske arbeidstakere, sier Odd Magnar Solbakken i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Foto: Ellen Omland / NRK

Solbakken mener norske arbeidere kan bli tvunget over i bemanningsforetak uten tariffavtale.

Han har i årevis jobbet med sosial dumping i bygg og anlegg. Nå er situasjonen alvorlig mener han og får støtte av forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau.

– På enkelte arbeidsplasser er vi ikke til stede i det hele tatt, sier Skau.

De mener Fellesforbundet har mistet muligheten til å forhandle om lønn og gode arbeidsforhold slik de hadde før, fordi de har færre medlemmer på byggeplassene nå enn tidligere.

Per Skau

Norske arbeidsplasser forsvinner, sier Per Skau i Fellesforbundet.

Foto: Ellen Omland / NRK

Grunnen er at faste ansatte fagarbeidere mer og mer blir erstattet av arbeidere tilknyttet bemanningsbyråer, ifølge Fellesforbundet. De er ofte utenlandske arbeidere som ikke tørr å organisere seg i frykt for å miste jobben.

– Hvis ikke vi er til stede, blir det mer sosial dumping og mer arbeidskriminalitet, sier Skau.

Han mener svekket fagorganisasjon betyr mindre innflytelse på lønn og gode arbeidsvilkår.

Noen entreprenører utnytter dette

– Vi deler bekymringen til Fellesforbundet, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jan Sandnes.

Jon Sandnes

Byggenæringens landsforening er bekymret sier Jon Sandnes.

Foto: BNL

Han sier at når flere oppdrag vinnes av aktører som ikke er organiserte, blir det et press på lave lønninger.

– Et seriøst arbeidsliv betinger et organisert arbeidsliv, sier Sandnes.

Han sier at deres medlemsbedrifter har et ansvar med å velge samarbeidspartnere som betaler riktig lønn og arbeidsvilkår.

– Vi ser at det er flere aktører som utnytter dette, sier Sandnes.

Færre norske arbeidsplasser

– De norske arbeidsplassene forsvinner, sier Skau.

De taper i konkurransen om det som har blitt en lavlønnskonkurranse.

Den lovbestemte minstelønna til en faglært arbeider er 196 kroner i timen. Uten fagbrev eller svennebrev er minstelønna 174 kr i timen. Har du derimot tarifflønn, det vil si en lønn som er forhandlet fram av en fagforening får du 247 kroner i timen.

Byggeplass

Fellesforbundet har færre og færre medlemmer på byggeplasser.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Det er et A og B arbeidsmarked som vokser fram og det er på grunn av aktørene i bransjen, sier Skau.

Han sier han ikke kjenner noen utenlandske arbeidstakere som ikke vil ha norsk lønn og norske arbeidsforhold.

– Det betyr trygghet for fast jobb, fri for trusler, lønn som den du jobber ved siden av, de er jo her for å jobbe, sier Skau.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ