Rekordmange konkurser i byggebransjen

I løpet av en uke i juni, ble hele 25 firmaer i byggebransjen etablert på Østlandet slått konkurs.

Byggebransjen

Hele 25 firmaer i byggebransjen gikk dukken i løpet av en uke i juni.

Foto: Arne Stubhaug

– Det bygges som bare pokker i dette landet, så det er ikke problemet, mener organisasjonsarbeider hos Oslo Bygningsarbeiderforening, Odd Magnar Solbakken.

Hver uke sammenstiller han tallene fra Brønnøysund, som sier hvor mange firmaer som har meldt oppbud.

– Før hadde vi disse tallene hvert kvartal. Fire ganger kom medlemsbladene våre ut i året og da hadde vi gjerne 10 -20 firmaer hvert kvartal.

I løpet av uke 23 i juni ble hele 25 firmaer slått konkurs. Et av disse firmaene var Tronrud Entreprenør AS.

Årsaken til konkursene

Solbakken tror en årsak til de mange konkursene er overetablering.

– Det opprettes for mange firmaer i bransjen. Det er for mange, de er ikke levedyktige, rett og slett, mener han.

Han tror det hadde vært bedre hvis flere ble ansatt i større firmaer.

– Men mange av de store firmaene i dag ønsker å leie inn arbeidskraft via mindre underentreprenører eller bemanningsforetak, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Byggebransjen

Byggebransjen er organisert på en annen måte enn tidligere, det kan være grunnen til at mange av de små firmaene ikke overlever.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Nyetablerte og lite erfaring

Mange av selskapene som føyer seg inn i konkursrekken er driftet av personer med utenlandsk opprinnelse.

– Jeg har fulgt med på listene som kommer en gang i uka og mange av disse personene er av utenlandsk opprinnelse, mener daglig leder hos Nordbo Hus på Modum og styreleder i Nordbohus i Norge, Jan Henning Kleiv.

Nordbohus er store i byggebransjen og har mer enn nok å gjøre.

– Vi merker lite til dette. Men jeg vet det kan være vanskelig å være nyetablert og kanskje med lite erfaring. Det er også store investeringer blant annet med verktøy, sier han.

Han legger til at ettersom krav om aksjekapital har blitt senket til 30 000 kroner har det også blitt enklere å starte opp sin egen bedrift.

Stor konkurs på Ringerike

En stor aktør fra Ringerike er Tronrud Entreprenør AS som i 2014 omsatte for cirka 154 millioner kroner. I juni måtte eier Haakon Tronrud fra Hønefoss be om oppbud. Ifølge en pressemelding var denne konkursen et resultat av en langvarig konflikt.

Haakon Tronrud

Haakon Tronrud var en av dem som måtte be om oppbud i uke 23.

Foto: Geir Røed / NRK

– Bakgrunnen for at man er kommet i denne situasjon er et byggeprosjekt som man hadde under oppføring i Oslo 2011/2012. Her hadde Tronrud Entreprenør en totalentreprise, hvor grunnarbeidene ble utført av en tysk underentreprenør gjennom sitt norske datterselskap. Under utførelsen av grunnarbeidene oppstod setningsskader på nabobygget, opplyser Tronrud.

Langvarig konflikt

Den langvarige konflikten etter skadene på nabobygget ville fortsatt i flere år mener Tronrud, som derfor valgte å avslutte firmaet. Den opprinnelige planen var at saken skulle opp for retten neste år, ettersom summen man har vært uenige om er 20 millioner kroner.

– Vi hadde stor tro på å vinne frem med våre synspunkter i saken, men dette kunne blitt en prosess som sannsynligvis ville gått over flere år. Dette hadde ikke selskapet mulighet til å vente på, og oppbud var dessverre eneste løsning slik vi ser det nå, sier Tronrud.