Hopp til innhold

Fattigste land får færre bistandspenger

Norge ga 34,5 milliarder kroner i bistand i fjor. Det er rundt 2,4 milliarder mer enn året før, viser nye tall fra Norad. De aller fattigste landene får stadig mindre.

Somalia

AVHENGIG AV BISTAND: Somalia regnes med i bistandkategorien «sårbar stat». Den norske bistanden til denne kategorien gikk ned med 12 prosent fra 2014 til 2015, viser nye tall fra Norad.

Foto: FEISAL OMAR / Reuters

Norad-direktør, Jon Lomøy, mener Norge totalt sett kommer godt ut når det gjelder sitt bistandsarbeid, men at det likevel er grunn til å advare:

– Det er bekymringsfullt at bistand til Afrika synker og bistanden til de minst utviklede land synker. Dette er land som er mest avhengig av bistand og mange av disse rammes også av synkende råvarepriser, så de får et dobbelt problem.

– Grunn til å rope et lite varsko

I fjor gikk 11,6 milliarder kroner i bistand til enkeltland. Rundt halvparten av disse pengene, 5,9 milliarder kroner, gikk til de minst utviklede landene i verden.

De fattigste landene fikk 188 millioner mindre i bistand i 2015 enn i 2014.

– Det er en politisk avveining hvordan de ulike hensynene skal tas, men vi føler grunn til å rope et lite varsko om at dette dessverre er en trend som vi ser i andre giverland, sier Lomøy til NRK.

Jon Lomøy

Norad-direktør Jon Lomøy er bekymret for at de minst utviklede landene får mindre i bistand.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Større andel brukt i Norge

Norge bidro i 2015 mer til utdanning, nødhjelp, til Syria og andre land i Midtøsten enn tidligere.

En av de store endringene i bistandsbudsjettet fra 2014 til 2015 var en økning i utgifter brukt på flyktninger i Norge fra 1,8 milliarder kroner i 2014 til 3,7 milliarder i 2015. Dette tilsvarer 10,8 prosent av det totale bistandsbudsjettet i 2015.

– Det er høyere enn det har vært de siste åra, men ikke mye høyere enn det var i 2009 da vi hadde en tilsvarende stor flyktningtilstrømning, sier Norad-direktøren.

KrF ønsker å snu trenden neste år

Hans Olav Syversen

Finanspolitisk talsperson i KrF, Hans Olav Syversen, mener flyktningutfordringene ikke må gå på bekostning av de aller fattigste landene.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Jeg er fornøyd med at Norge befester sin stilling som et land som yter til verdens fattige, også nødhjelp der det trengs, sier Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsperson for KrF.

Syversen understreker at penger brukt til å hjelpe flyktninger i Norge også godkjennes som bistandsarbeid, og at dette var et tema støttepartiene og regjeringspartiene diskuterte mye da de forhandlet om budsjettet for 2016.

– Dette er også et faresignal. Hvis man kutter mye i bistand til de fattigste landene, så kan jo det bidra til økt migrasjon dersom leveforholdene forverres ytterligere. Dette blir nok et viktig tema i bistandsdebatten i 2016, sier Syversen.

Han håper å snu trenden i neste budsjett:

– Det er klart migrasjonen som nå har kutt fart gir utfordringer. Jeg mener likevel at det ikke kan gå på bekostning av vår innsats for de aller fattigste. Vi har forpliktet oss alle i FN til å prøve å utradere ekstrem fattigdom. Det målet må stå fast, sier Syversen.

AKTUELT NÅ