Hopp til innhold

Faremo: – Tar sterk avstand fra soldatholdninger

Både forsvarsminister Grete Faremo (Ap) og forsvarssjef Harald Sunde retter skytset mot kompanisjef Kristian Simonsen for hans uttalelser om soldatenes handlinger i Afghanistan.

Video FAREMO-NETT-270910-WW_MXF_Innboks.MP4

Forsvarsminister Grete Faremo og Forsvarssjef Harald Sunde tok sterk avstand fra soldatholdningene under pressekonferansen tidligere i dag.

I VG mandag blir en rekke uttalelser fra norske soldater gjengitt. Uttalelsene er hentet fra det nye magasinet ALFA og bærer preg av en råskap som Forsvaret vil undersøke nærmere, og som fikk forsvarsministeren til å reagere mandag morgen.

– Jeg tar sterk avstand fra dette. Våre soldater får stor anerkjennelse for oppdraget. Men hvis det kommer fram slike holdninger som er kommet fram i VG, så er dette uakseptable holdninger som trives best i mørket, sier Faremo.

Ifølge ALFA sier kompanisjef Simonsen at: «Jeg har disponert styrkene mine med den hensikt å drepe, og det har vi hatt suksess med. Jeg reflekterer ikke noe videre over at vi har tatt livet fra noen. De har selv valgt å komme på slagmarken med intensjon om å drepe oss, så da er vi vel like gode. Vi er to parter i en krig.»

Faremo viser ifølge NTB til den danske filmen «Armadillo» og sier at den gir et godt eksempel på hva som kan skje når soldatene mangler en korrigerende ledelse.

– Farligere for norske soldater

Forsvarssjef Harald Sunde sier slike holdninger kan bidra til å gjøre det farligere for norske soldater i Afghanistan.

– Utsagnet er uakseptabelt og kan bidra til at sikkerheten for soldatene svekkes, og at soldaters liv settes unødig i fare. Utsagnet, slik det er beskrevet, bygger på en kultur og etikk vi ikke kan stå inne for, sier han.

Han mener det er naturlig at Forsvarsdepartementet går inn i hva som er kommet til uttrykk og følger opp.

– Det er viktig med åpenhet og trollet vil sprekke når dette kommer fram i lyset, sa Faremo da hun åpnet en dialogkonferanse om nettopp holdninger, etikk og ledelse mandag formiddag.

Faremo sier hun er opptatt av større åpenhet i Forsvaret.

– Mer åpenhet vil gi bedre grunnlag for en diskusjon om vårt bidrag og tilstedeværelse i Afghanistan. Åpenhet innebærer også risiko for å vise frem ukultur, og den risikoen skal vi tåle.

Vil opprette etikkråd

– Om soldatene bekrefter sine utsagn slik jeg har fått dem referert, viser de dessverre tydelig at vi ennå ikke er i mål med etikkarbeidet i Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Hun vil nå opprette et etisk råd for forsvarssektoren. Hun vil at etisk bevissthet og refleksjon skal gjennomsyre sektoren, på alle områder og på alle nivåer.

– Vi trenger dette rådet som vaktbikkje, rådgiver og samtalepartner, sier Faremo.

Både Sunde og Faremo sier det er grunn til å tro at det dreier seg om et fåtall personer som har slike holdninger som er beskrevet i ALFA og VG.

Forsvarssjef Sunde sier at det nå er viktig å finne ut i detalj om holdningene, om det er uttrykk for en subkultur, vanlige holdninger eller uttalelser som er falt i stressede situasjoner.

Faremo legger vekt på at mandatet for oppdraget i Afghanistan er å bidra til økt sikkerhet for afghanerne, og at holdninger som soldater og offiserer gir uttrykk for, bidrar til å svekke det tillitsskapende arbeidet.

– Fjerner seg fra samfunnets verdier

Forsvarsministeren har forståelse for at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er en stor påkjenning for de norske soldatene. Men soldatene uttrykker grunnleggende holdninger som vi likevel ikke kan akseptere, understreket hun.

Les også: - Ekstremt dårlig ledelse i Forsvaret

– Jeg reagerer meget sterkt på holdninger som fjerner seg fra samfunnets verdier og oppdragets mål. Det kan føre til uakseptable handlinger som setter hele oppdraget i fare.

– Slike holdninger fører til at Forsvaret distanserer seg fra det sivile samfunn, fastslo forsvarsministeren.

Undersøker om soldater har drept unødig

Generalinspektøren for Hæren, major Per Sverre Opedal, vil nå undersøke ryktene om at soldater fra Telemark bataljon har oppsøkt skuddvekslinger det var unødvendig å oppsøke.

Han understreker overfor VG at han ikke vet om norske soldater kan ha drept folk som det ikke hadde vært nødvendig å drepe.

– Jeg vet ikke, men jeg kan ikke forsvare at slike ting svever rundt. Alt dette må jeg ta alvorlig og komme til bunns i. Hvis det er noen som har vært med på dette, så må de i anstendighetens navn si det og være ærlige. Så får vi sette i gang de tiltak som er nødvendige, sier hærsjefen.

AKTUELT NÅ