NRK Meny
Normal

Faremo langer ut mot PST

Justisminister Grete Faremo viser til at PST selv har antydet at de ikke «så nettet komme» som en så viktig informasjonskanal det var med tanke på terrorangrepet.

Grete Faremo

Grete Faremo var forsvarsminister under terrorangrepet i fjor mener at trusselbildet må få større betydning for prioriteringene til PST.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen, som ble offentliggjort torsdag kveld, snakker Grete Faremo blant annet om PSTs rolle i forbindelse med sikkerhet og beredskap.

LES OGSÅ: Offentliggjør sju forklaringer til 22. juli-kommisjonen
LES OGSÅ: Var ikkje klar over ansvaret sitt
LES OGSÅ: Storberget overrasket: Trodde terrorberedskap var igangsatt

– PST i etablerte arbeidsformer

Hun mener PSTs egen evaluering gir et bilde av at organisasjonen har fortsatt i etablerte arbeidsformer for lenge.

– Hun viser til at PST selv har antydet at de ikke «så nettet komme» som en så viktig informasjonskanal det viste seg å være i forbindelse med 22. juli, og at de hadde behov for forsterkninger fra E-tjenesten.

– Faremo mener PSTs egenevaluering gir et bilde av at organisasjonen hadde fortsatt i etablerte arbeidsformer litt for lenge, heter det i referatet av Faremos intervju med kommisjonen.

Kommisjonen spurte Faremo om hun anså at PST burde og kunne oppdaget Breivik før terrorangrepet. Det har Faremo vanskelig for å se.

– Må ta mer hensyn til trusselbildet

I sin egenevaluering sier PT at de, av frykt for å få kritikk, kan ha latt være å registrere informasjon. Til dette sier Faremo at dette er spørsmål om kompetanse; å kjenne rammene for å tørre å bruke dem.

I likhet med tidligere justisminister Knut Storberget mener hun at trusselbildet i større grad må få betydning for PSTs prioriteringer. Faremo sier imidlertid også at hun mener PST har gjort en god jobb.

Utfordringer i politiet er også en viktig del av Faremos forklaring til kommisjonen.

Grete Faremo sier at det gjenstår mye for å bedre IKT-situasjonen i politiet. Som eksempler nevner hun blant annet at det mangler en felles kommunikasjonsplattform og grunnleggende kompetanse om hva nettet innebærer av muligheter for kriminalitet eller for å avdekke kriminalitet.

Grete Faremo var forsvarsminister da terrorangrepet skjedde, men overtok som justisminister etter Knut Storberget i november i fjor.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger