Storberget overrasket: Trodde terrorberedskap var igangsatt

Tidligere justisminister Knut Storberget trodde politiet hadde satt i gang terrorberedskap på riksplan under terrorangrepet. Han ble overrasket da 22. juli-kommisjonen fortalte ham det motsatte 10 måneder senere.

Knut Storberget

Knut Storberget gikk av som justisminister etter å ha gitt sin redegjørelse til Stortinget om 22. juli.

Foto: Scanpix/NTB

Forklaringen som Storberget avga for 22. juli-kommisjonen, ble torsdag kveld nedgradert og offentliggjort av Kulturdepartementet.

LES OGSÅ: Offentliggjør sju forklaringer til 22. juli-kommisjonen

Ble informert av kommisjonen i juni

«Kommisjonen gjorde Storberget kjent med at politiet på riksnivå ikke iverksatte terrorrelaterte tiltak. Storberget er overrasket over at dette ikke ble gjort.», heter det i intervjureferatet 22. juli-kommisjonen gjorde med den tidligere justisministeren 7. juni i år.

Med andre ord visste ikke Storberget at terrortiltak på riksplan ikke ble satt i gang før den 7. juni i år.

Storberget forklarte kommisjonen at han ga beskjed til den gang assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard om at planene for departmentet skulle følges.

Kommisjonen er kjent med at Østgaard forvisset seg om at politiet hadde nok ressurser, men at han ikke forvisset seg om at terror- og sabotasjeplanverket var iverksatt.

Savnet økning av trusselnivået

I den 28 sider lange forklaringen til kommisjonen går det blant annet fram at Storberget gjennom sin hyppige kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde problemer med å forstå hvordan etaten vektla terrortrusselen mot Norge.

Mens PST på den ene siden trakk fram at det var større risiko for at et angrep kunne skje, så ville de likevel ikke heve trusselnivået. Som politiker ville justisministeren heller ikke overprøve PSTs faglige skjønn.

«Personlig var han usikker på hvor man sto, og stilte spørsmål om hvorfor ikke trusselnivået ble hevet. Han kan ikke erindre om PST anga sannsynlighetsgraden for et eventuelt terrorangrep. Han syntes det var en vanskelig diskusjon», står det i referatet fra 22. juli-kommisjonen.

Trakk seg

Storberget var sittende justisminister da terrorangrepet rammet 22. juli og den statsråden som hadde størst formelt ansvar for beredskapsarbeidet mot terrorangrep i Norge. Han trakk seg fra ministerposten 11. november i fjor.

Forklaringene til Grete Faremo, Heidi Grande Røys, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Eirik Øwre Thorshaug og Rigmor Aasrud er frigitt og lagt ut på Kulturdepartementet nettsider.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger