Hopp til innhold

Får tak i få intensivsykepleiere som har gått ut av yrket

Helsedirektoratet ba intensiv- og anestesisykepleiere, som har gått ut av yrket, om å melde seg til tjeneste i fjor. Så langt har 64 meldt seg. Dette er svært lavt, mener sykepleierforbundet, som anslår at 700 intensivsykepleiere har gått ut av yrket de siste åra.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Foto: Katrine Sunde

Marianne Sjuls ga seg som intensivsykepleier i 2015. Nå bruker hun alle sine krefter på en doktorgrad. Hun orket rett og slett ikke jobben som intensivsykepleier.

– For min del så sluttet jeg fordi turnusbelastningen ble for stor. Jeg så også etterhvert at intensivavdelingene mer og mer presset, intensivberedskapen gikk ned. Og det ble et dilemma for meg, hvor lenge skal man orke å stå i dette?

Marianne Sjuls

Marianne Sjuls, da hun var intensivsykepleier.

Foto: Universitetet i Agder

Ba «reservestyrken» om å melde seg

Samtidig er det risiko for stor mangel på intensivsykepleiere under pandemien.

Derfor gikk Helsedirektoratet i fjor ut og ba alle sykepleiere med intensiv- eller anestesi- bakgrunn om å melde seg frivillig som en ekstra ressurs for sykehusene hvis det skulle blir en ny topp på innleggelser.

Resultatet er at Marianne Sjuls er en av 64 som har meldt seg. De har sagt at de er tilgjengelige på få dagers varsel, eller at de må avklare med arbeidsgiver, ifølge tall NRK har fått fra Helsedirektoratet.
– Vi skulle gjerne sett at dette tallet var høyere. men vi vet jo at en del sitter fast i andre jobber som det ikke er så lett å komme ut av, sier fagdirektør i Helsedirektoratet Karin Straume.

Karin Straume i Helsedirektoratet.

Karin Straume er fagdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Ola Weel Skram / NRK

Hun sier at noen nok kan ha meldt seg til tjeneste direkte til helseforetakene, uten på ha meldt seg for Helsedirektoratet.

Les også: Dårligere stilt enn i mars i fjor for å møte en ny topp

– Lønn er den viktigste forklaringen

Norsk Sykepleierforbund mener tallet på dem som har meldt seg er svært lavt.

– De intensivsykepleierne vi kjenner og snakker med sier lønn er den viktigste forklaringen. Går du ned 2- 300 tusen i lønn for å flytte til en annen arbeidsplass så gjør du jo ikke det så enkelt, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Sverresdatter Larsen sier en annen forklaring nok er at mange ikke føler seg kapable til å kunne jobbe på en intensivavdeling hvis de har vært noen år ute av yrket.

Anslag: 700 kan være ute av yrket

Så hvor stor er reserven? Hvor mange intensivsykepleiere har gått ut av yrket?

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er leder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Tora Kyllingstad

NRK har bedt Norsk Sykepleierforbund beregne dette. Anslaget er basert på forholdet mellom utdannede de siste sju år, og medlemstall i forbundet. Anslaget deres er at mellom 6 og 700 intensivsykepleiere, som er utdannet de siste sju årene, nå ikke jobber på intensivavdelinger på sykehusene.

– Det vi tror er at mange jobber på andre avdelinger i kommunen for eksempel der turnusen og arbeidsbelastningen er mer levelig. En del jobber nok i legemiddelindustri eller med salg av medisinsk og teknisk utstyr, eller som forsikringsagenter, sier Sverresdsatter Larsen.

– Vi har trolig en stor reserve, som vi ikke får tak i, mener Sverresdatter Larsen. Hun minner om at dette er sykepleiere som er utdannet med våre skattepenger- og som ganske raskt går ut av yrket.

Helsedirektoratet er enig i at det nok er en stor reserve der ute.

– Sykepleierforbundet sine anslag er kanskje litt høyt, men vi tror nok det er en del intensivsykepleiere der ute, sier Karin Straume.

Har ikke oversikt

I mange år har sykepleierforbundet mast på at myndighetene må få en oversikt over hvor mange intensivsykepleiere det faktisk er her i landet. Blant annet for å kunne planlegge for en pandemi.

– Det finnes ingen nasjonal oversikt over intensivsykepleiere i Norge. Vi vet sånn cirka at det utdannes drøyt 150 i året, men vi vet ikke sikkert om de jobber eller blir værende på intensivavdelinger, sier Sverresdatter Larsen.

–Hva tenker dere om det?

– Vi ser jo nå i pandemien hvor sårbart det er dette med intensivberedskap. Det er er jo ikke mangel på senger eller respiratorer. Det er mangel på sykepleiere. Og når vi ikke heller har oversikt over hvor stor reserven er, altså dem som ikke jobber som intensivsykepleiere men som har kompetansen, så er det en illustrasjon på at beredskapen ikke har vært god nok, sier Sverresdatter Larsen.

Karin Straume bekrefter at Helsedirektoratet ikke har oversikt over hvor mange som har spesialutdanning i intensivsykepleie.

– Intensivsykepleie har ikke noe offentlig godkjenning, så derfor er de ikke registrert som det i helsepersonellregisteret. Så derfor må man aktivt ut å skaffe seg den oversikten. Vi arbeider med å få oversikt over alle sykepleiere med forskjellige spesialutdanninger, sier Straume.

Dette arbeidet for å få denne oversikten ble satt i gang før pandemien traff Norge, understreker Straume.

AKTUELT NÅ