Hopp til innhold

Forsker: Ville ikke spist denne hamburgeren etter funn av miljøgift

Det er funnet miljøgift i emballasjen til hamburgeren på McDonald's og pommes frittes-posen på både McDonald's og Burger King. – Som å sprayimpregnere emballasjen, tørke av og putte maten oppi, sier forskeren som har undersøkt produktene.

McDonald's hamburger og pommes frittes

Hamburgeresken til McDonald's kom dårligst ut i undersøkelsen hvor Norsk institutt for luftforskning har testet emballasje for miljøgift fra ni hurtigmatkjeder. McDonald's sier de nylig har startet å fase ut miljøgift fra sine produkter.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Det er ekkelt og skuffende å høre at det er funnet miljøgift i emballasjen, sier Alexander Saavedra som nettopp har handlet lunsj på Burger King.

Miljøgiften i hamburgeresken til McDonald's og pommes frittes-posen til både McDonald's og Burger King er funnet av Norsk institutt for luftforskning (NILU), på oppdrag fra miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

– Jeg vil ikke spise på Burger King igjen, nå som jeg vet om funnet av miljøgift. Det burde være ulovlig. Her bør politikerne gjøre noen grep, sier Saavedra.

Alexander Saavedra

Alexander Saavedra sier han ikke vil returnere til Burger King etter at det er funnet miljøgift i emballasjen til pommes frittes-posen.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

For selv om forskere mener miljøgift kan få negative konsekvenser for helsen vår, og er miljøskadelig, er det ikke ulovlig med miljøgift i matemballasje i Norge.

Seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning, Linda Hanssen har utført testen. Hun forteller at mengden miljøgift funnet i hamburgeresken til McDonald's er høyere enn hva som tidligere er målt i matemballasje.

– Selv ville jeg ikke spist hamburgeren som har ligget i den esken. Jeg ville heller ikke spist pommes frites fra emballasjen til McDonald's eller Burger King, sier Hanssen.

Linda Hanssen

Seniorforsker Linda Hanssen ved Norsk institutt for luftforskning holder seg unna matemballasje med miljøgift.

Foto: FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Mener miljøgift må forbys

I pommes frittes-posen til både McDonald's og Burger King ble det funnet ti ganger mindre miljøgift enn i hamburgeresken til McDonald's.

– Jeg ser for meg at du har en eske, og du tar en impregneringsspray som inneholder stoffet og tørker av. Da vil fortsatt noe av miljøgiften sitte igjen på esken. Ville du da ha brukt den til å pakke inn maten din med? Det ville ikke jeg, sier Hanssen.

Hanssen og flere forskere hun jobber sammen med mener miljøgift bør forbys i matemballasje.

– Årsaken er at vi ikke ønsker miljøgift, verken i miljøet eller i kroppen vår. Det er giftig. Vi vet fra mange undersøkelser at vi har en blanding av kjemikalier i blodet vårt.

Hanssen peker på en studie fra Færøyene hvor befolkningen har et høyt innhold av miljøgift i blodet, og hvor man ser at vaksiner ikke er like effektive som andre steder.

– Det kan tyde på at miljøgift påvirker immunforsvaret vårt. Vi vet ikke hva et enkelt stoff gjør med oss, men vi er bekymret for blandingen av ulike typer miljøgift i blodet vårt, sier seniorforskeren.

– Enkelt å lage uten miljøgift

Leder i Fremtiden i våre hender Anja Bakken Riise stiller seg kritisk til bruken av miljøgift i matemballasje.

– Det er en enkel sak å lage matemballasje uten dette stoffet, det finnes flere gode alternativer som McDonald's og Burger King kan benytte.

All svanemerket papiremballasje er laget uten miljøgift. Fremtiden i våre hender vil nå ta saken opp med Stortinget for å be om et forbud mot miljøgift i matemballasje.

– Vi mener risikoen forbundet med denne typen stoffer er så høy at de ikke burde vært tillatt i noen ordinære forbrukerprodukter. Vi kommer derfor til å be Stortinget om å vedta et gruppeforbud mot alle såkalte PFAS (Per og polyfluorerte alkylstoffer), eller i det minste innføre en kjemikalieskatt for å redusere bruken ut ifra et føre-var perspektiv, sier Riise.

McDonald's: I ferd med å fase ut miljøgiften

McDonald's Norge opplyser til NRK at de jobber med å fase miljøgift ut av sine produkter.

– Til tross for at vi allerede følger lover og forskrifter, har vi startet utfasingen av fluor i vår emballasje.

– Hamburgereskene lages nå uten miljøgiften som ble påvist i september. I pommes frittes-posen blir miljøgiften tatt ut av produksjon i løpet av januar, sier leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i McDonald's Norge Erik Lødding.

McDonald’s opplyser at de allerede har tatt stoffet ut av produksjonen av hamburgereskene, mens utfasingen av stoffet fra pommes frites-emballasjen fullføres senest innen utgangen av januar.

Burger King: Utgjør ingen risiko

Burger King opplyser at det ikke er grunn til å tro at det påviste stoffet utgjør noen risiko for deres kunder.

– Våre papirposer tilfredsstiller alle krav som er satt av myndighetene. Vi tar imidlertid denne undersøkelsen på alvor, og videresender testresultatet til vår leverandør av papirposer for en nærmere faglig vurdering. Vi ser også at det er nyttig å be mattilsynet om deres faglige vurdering, skriver marketing manager i Burger King, Heidi Moss i en e-post.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger