Hopp til innhold

Fant flere smittede blant dem som reiser kollektivt

Det er større risiko for smitte blant personer som bruker kollektivtransport, viser Koronastudien ved Oslo universitetssykehus.

Munnbind på t-banen

KOLLEKTIV FARE: Passasjer med munnbind venter på Jernbanetorget i Oslo. Det er påbudt med munnbind i kollektivtransporten når man ikke holder mer enn én meters avstand.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi ser en klar tendens til at det er en større andel smittede i gruppen som reiste med kollektivtransport, sier forsker Arne Søraas, leder for Koronastudien.

Studien startet i vår, så det aller meste av materialet er fra perioden før det kom påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Om det har hatt noen effekt, har ikke forskerne analysert ennå.

Søraas sier de har best data fra helsepersonell, siden de blir testet mye oftere enn befolkningen for øvrig.

– Helsepersonell som tok kollektivtransport var oftere smittet enn helsepersonell som ikke tok kollektivtransport, sier Søraas til NRK.

– Kan det ha andre årsaker enn kollektivtransporten? For eksempel at de som reiser kollektivt har en annen type adferd ellers?

– Ja, det kan det, og det er en usikkerhet vi må ta høyde for. Vi har sett etter dette sammen med de beste statistikerne våre, og ikke funnet noe. Men man vil aldri være sikker på at man har korrigert for absolutt alt.

Funn fra koronastudien viser mulige smitteveier.

FUNN: Koronastudien ved Oslo universitetssykehus har listet opp de viktigste funnene foreløpig, men bemerker at de ikke kan slå fast noen årsakssammenheng.

Foto: Koronastudien UiO

– Tidlig ute

Det forskerne så var rundt 50 prosent forhøyet risiko for koronasmitte blant helsepersonell som reiste kollektivt, men de påpeker at det er vanskelig å tallfeste.

– Det viktige er at vi så en sammenheng, forklarer Søraas.

De foreløpige resultatene kommer fram i et medisinsk manuskript fra Koronastudien, og er delt med studiens deltagere.

Tallene baserer seg på at 116.000 personer har svart på spørsmål om sin adferd under koronapandemien.

Deltagerne er fra hele landet og alle aldersgrupper.

Studien er ikke fagfellevurdert og publisert i noe medisinsk tidsskrift. De foreløpige resultatene er imidlertid delt med myndighetene.

Søraas sier han ikke har funnet lignende resultater internasjonalt ennå.

– Jeg skal ikke garantere at vi er først, men så vidt vi vet er vi tidlig ute med det, og det er på høy tid. Det er en viktig ting å være klar over. Det er med god grunn at myndighetene snakker om å holde avstand, sier han.

Usikker på sammenheng

Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

LEDER STUDIEN: Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Forskerne bemerker at studien ikke kan si noe sikkert om årsakssammenhenger, men at den likevel kan gi informasjon om mulige smitteveier.

I nyhetsbrevet fra koronastudien skriver forskerne:

«Vi har også sett at en del av dem som brukte kollektivtransport var mer utsatt for smitte sammenlignet med andre, mens de som brukte håndsprit sjeldnere var syke. Dette er ikke noe endelig bevis for at viruset smitter på kollektivtransport, men vi i Koronastudien anbefaler alle å sette seg nøye inn i myndighetenes råd om bruk av kollektivtransport og følge disse svært nøye! Ta gjerne med en flaske håndsprit når du tar buss eller tog.»

Søraas sier han hadde vært mer overrasket om de ikke hadde sett noen sammenheng med kollektivreiser.

– Var det noen ventet sammenheng dere ikke fant?

– Vi så ikke noe utslag på det å handle i butikker. De som handlet ofte i butikk fikk ikke mer smitte enn de som ikke handlet, sier Søraas.

Når det gjelder tall fra treningssentrene, har forskerne ikke rukket å analysere disse ennå.

Studien har ikke egne spørsmål om det å dra på utesteder eller barer, men det å være i store folkemengder innendørs, peker seg ut som en risikofaktor.

Det er påbudt med munnbind i kollektivtrafikken i Oslo.

PÅBUD: Koronastudien ha ikke fått analysert om munnbindpåbudet har hatt en effekt på smitten, men det er noe de vil undersøke nærmere.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Risikofaktorer

Den tydeligste risikofaktoren er ikke overraskende nærkontakt med personer som har covid-19.

Av andre funn trekker forskerne fram at reiser til utlandet er en risikofaktor.

«Ikke overraskende har vi sett at de som hadde reist til utlandet og de som hadde hatt nær kontakt med smittede personer oftere testet positivt for Covid-19 sammenliknet andre deltakere. Helsearbeidere som jobber med Covid-19 pasienter tester også oftere positivt enn andre helsearbeidere,» skriver de.

Les også: Norske forskere undersøker om soling kan ha effekt mot koronasmitte

AKTUELT NÅ