Familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor på Ulven

Obos-sjef Daniel Siraj sa til NRK at boligdirektøren var ute av styret da familien hans kom inn på investorsiden på Ulven. Ifølge offisielle dokumenter satt han fortsatt i styret i Ulven Bolig.

Arne Baumann, Daniel Siraj og Obos Ulven

OBOS ULVEN: Boligdirektør Arne Baumann (t.v.) i Obos var tidligere styremedlem i Ulven Bolig AS, sammen med Obos-sjef Daniel Siraj. Nå er én av Ulven-blokkene solgt til Quality Living Residental, hvor familien til boligdirektøren er en del av investorgruppen som ledes av Baard Schumann.

Foto: Veidekke/NRK

Det er onsdag 21. oktober 2020. Et halvt år har gått siden Obos for første gang inngikk en avtale om å selge en blokk til et utleieselskap.

En ekstraordinær generalforsamling avholdes i Obos-selskapet Ulven Bolig AS. Den består av én person: Konsernsjef Daniel Siraj.

Daniel Kjørberg Siraj

OBOS-SJEFEN: Daniel Siraj er konsernsjef i Obos og utgjør generalforsamlingen i datterselskapene.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Generalforsamlingen har øverste myndighet i et aksjeselskap. Selv om Obos er et samvirke, er alle datterselskapene aksjeselskaper.

Siraj er ikke bare konsernsjef i Oslos største boligselskap. Han er også øverste myndighet i alle selskapene under Obos-paraplyen.

Siraj møter i generalforsamlingene med fullmakt og tar alle beslutninger. Alene. Også denne oktoberdagen. For nå skal Siraj rydde opp i en feil, ifølge ham.

Boligdirektør Arne Baumann er på papiret i oktober fortsatt styremedlem i Ulven Bolig AS. Samtidig er onkelen og søskenbarna hans blitt investorer i utleieselskapet som fikk kjøpe Obos-boliger.

Konserndirektør boligutvikling Arne Baumann i Obos (t.v.) og konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke signerte M17-kontrakt på rivetomta for Middelthunet

BOLIGDIREKTØREN: Direktør for boligutvikling i Obos, Arne Baumann (t.v.). Her med konsernsjefen i Veidekke. Obos er største eier.

Foto: Veidekke

Men Siraj sier til NRK at Baumann i realiteten gikk ut av styret i slutten av april 2020.

Foretaksregisteret er en viktig kilde til alle som trenger korrekte opplysninger om hvem som er aktørene i næringslivet. Reelle endringer skal straks meldes inn for å sikre klare ansvarsforhold, ifølge Brønnøysundregisteret.

Professor i selskapsrett og kontraktsrett ved UiO, Margrethe Buskerud Christoffersen, forteller at det er avgjørende å ha klarhet i hvem som sitter i styret i et selskap. Styret har øverste ansvar for forvaltningen av et selskap.

– Det er dermed styret som normalt treffer beslutning om for eksempel salg av viktige eiendommer, sier hun til NRK.

Slik er tidslinjen for Obos-salget av boliger

Over 100 år gamle Obos har for første gang solgt boliger til et utleieselskap istedenfor til medlemmene. Kjøperen av 182 boliger på Ulven i Oslo var Quality Living Residental, som er startet av Baard Schumann.

 • 21. november 2017
  Ulven Bolig AS oppsto

  Obos skal bygge 2.000-3.000 boliger på Ulven i Oslo de neste årene. Ulven Bolig AS ble opprettet som datterselskap av Obos for å utvikle eiendom. I styret satt blant annet Obos-sjef Daniel Siraj som styreleder og Arne Baumann som styremedlem fra start. Obos eier 100 prosent av aksjene i Ulven Bolig AS. Siraj er generalforsamlingen i selskapet som representant for Obos.

 • 12. juni 2018
  Schumann slutter i Selvaag Bolig

  12. juni 2018 ble Baard Schumann ledig etter å ha vært administrerende direktør i Selvaag Bolig i 10 år, kunngjør selskapet i en børsmelding.

 • 12. september 2018
  Schumann tok kontakt med Siraj om Ulven

  Obos-sjef Daniel Siraj fikk en tekstmelding av Schumann om Ulven-prosjektet og planene hans om å starte et utleieselskap, ifølge Siraj. De hadde også en samtale. Siraj gir umiddelbart en tilbakemelding om at det er interessant, ifølge Schumann. Ifølge Schumann har opprinnelig SEB-bank lansert forretningsideen overfor ham sommeren 2018. SEB Bank vil overfor NRK ikke kommentere kundeforhold eller hvilke type råd de har gitt.

 • 16. september 2018
  Siraj koblet på daglig leder i Ulven Bolig

  Siraj sendte daglig leder Jonny Solbakken i Ulven Bolig AS informasjon om henvendelsen fra Schumann med spørsmål om hva Solbakken synes om dette, ifølge Siraj. Solbakken svarte at det var noe å jobbe med, ifølge Siraj. Siraj meldte tilbake til Schumann at Solbakken synes dette kan være interessant. Solbakken fikk kontaktinfo til Schumann og håndterte henvendelsen derfra, ifølge Siraj.

 • 3. oktober 2018
  Daglig leder anbefalte å gå videre

  Daglig leder Jonny Solbakken sendte epost til styret i Ulven Bolig AS om dialogen med Schumann, og med en tydelig anbefaling om å gå videre med forhandlinger, ifølge Siraj.

 • 3. oktober 2018
  Quality Living Residental ble opprettet

  Quality Living Residental ble opprettet 3. oktober 2018, og registrert i Foretaksregisteret 17. oktober 2018.

 • 13. november 2018
  Styremøte i Obos

  Ideen om å selge Obos-boliger til utleieselskapet til Schumann blir diskutert i styret til Obos. Styret og ledelsen i Obos mente utleieboliger kan passe fint inn i miksen på Ulven, som også skal huse tusenvis av arbeidsplasser i en næringsklynge. Styret ga klarsignal til å forhandle videre med Schumann. Diskusjonen skal være protokollført, men NRK har ikke fått innsyn i protokollen.

 • 14. desember 2018
  Intensjonsavtale om salg ble inngått

  Under styremøtet i Ulven Bolig AS ble det orientert om inngåelse av en intensjonsavtale om salg av boliger til utleie, ifølge Siraj.

 • 5. august 2019
  Ber om styremøte i Ulven Bolig

  Solbakken fortalte om status i saken. Det hadde da kommet inn et entreprisetilbud, ifølge Siraj. Solbakken sa at det er behov for et styremøte for å diskutere om man skulle gå videre med saken, ifølge Siraj.

 • 3. september 2019
  Styret anbefalte å fortsette forhandlingene

  Saken var til behandling under et styremøte i Ulven Bolig AS med en anbefaling for videre prosess rundt salg, ifølge Siraj.

 • 11. oktober 2019
  Daglig leder har fremforhandlet pris

  Solbakken sendte e-post til styret med en beslutningssak med fremforhandlet ny pris med investorer, ifølge Siraj.

 • 14. oktober 2019
  Styret behandlet pris

  Styret behandlet og godkjente beslutning om å gå videre med salg til Quality Living Residental, basert på innstilt prisnivå, ifølge Siraj. Forutsetningen er at selskapet ikke får selge boligene de neste syv årene, og hvis boligene selges etter det, vil Obos-medlemmer ha forkjøpsrett.

 • 25. mars 2020
  Utkastet til salgsavtalen ble klart

  Styret i Ulven Bolig AS behandlet status på forhandlingene om salg av Ulven-boligene og et utkast til kjøpsavtale, ifølge Siraj.

 • 29. april 2020
  Generalforsamling i Ulven Bolig AS

  Daniel Siraj representerte Obos Eiendom AS som eneaksjonær i Ulven Bolig AS under generalforsamlingen. Han valgte Arne Baumann og Daniel Siraj som styremedlem for ett år, ifølge protokollen i Brønnøysundregistrene. Siraj sa at protokollen ble nedskrevet feil, og at Baumann ikke ble gjenvalgt. Isteden trådte Birgitte Moldstad inn som styremedlem, ifølge Siraj. Hun ble aldri registrert som styremedlem i Ulven Bolig AS, ifølge Foretaksregisteret.

 • 30. april 2020
  Ny statusoppdatering fra daglig leder i Ulven Bolig AS

  Daglig leder Jonny Solbakken sendte en statusoppdatering til styret i Ulven Bolig AS om utbyggingen på Ulven, og hva som var status i forhandlingene med Quality Living Residental, ifølge Siraj.

 • 8. mai 2020
  Siraj sendte e-post internt om hvem som er nye styremedlemmer

  Siraj sendte en e-post internt til konsernledelsen i Obos med liste over alle nyvalgte styremedlemmer. Siraj ba konsernledelsen sørge for at nye styremedlemmer ble innkalt til styremøter fremover, ifølge Siraj. Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos bekrefter til NRK at han har sett eposten. NRK får ikke se eposten.

 • 27. mai 2020
  Salgsavtalen ble klar til signering

  Solbakken sa ifra at endelige kontrakter er ferdig forhandlet og klar til signering, ifølge Siraj. Obos avviser at det er et styremøte i forbindelse med utviklingen.

 • 29. mai 2020
  Avtalen ble underskrevet

  Avtalen som innebærer at Quality Living Residental får kjøpe 182 boliger på Ulven ble underskrevet med forbehold. Styremedlemmene Nils Morten Bøhler og Daniel Siraj i Ulven Bolig AS skriver under fra Obos side, ifølge Siraj. Ifølge foretaksregisteret har to styremedlemmer i fellesskap rett til å inngå avtaler på vegne av selskapet.

 • Sommeren 2020
  Schumann på jakt etter penger

  Quality Living Residental fikk kjøpe Ulven-boligene med forbehold om finansering. Meglerhuset Pareto fikk i oppgave å finne penger til å finansiere selskapet til Baard Schumann.

 • 1. september 2020
  Pareto kontaktet Baumann-familien

  Pareto sendte materiale om prosjektet til Baumann-familien, ifølge Henrik Baumann, som er søskenbarnet til Obos boligdirektør Arne Baumann. Samtidig inviterte Pareto til et introduksjonsmøte 7. september.

 • Mellom 1. og 7. september
  Finansieringsrådgiveren til familien tar kontakt

  Finansieringsrådgiveren til Baumann-familiegrenen som utgjør onkel og søskenbarn av Arne Baumann tok kontakt med sistnevnte for en samtale om utviklingen av Ulven Vest-området generelt, ifølge Henrik Baumann. Arne Baumann vil ikke mene noe om prosjektet, og henviser rådgiveren om å foreta egne vurderinger av caset, ifølge Siraj.

 • 28. september 2020
  Siraj fikk greie på at Baumann-familien vil bli investorer

  Siraj sa at han ble kontaktet av Pareto Securities over telefon og senere via epost. Pareto ba om en forlenget periode for å lukke boken. Siraj sendte eposten videre til Solbakken, finansdirektør og konserndirektør for næringseiendom i Obos for å innhente synspunkter. Solbakken innstilte på at de går videre med prosessen og ga fristforlengelse, ifølge Siraj.

 • 29. september 2020
  Pareto fikk utsatt frist til å lukke boken med investorer

  Siraj ga tilbakemelding til Pareto om at fristen for å lukke boken med investorer til utleieprosjektet på Ulven utsettes til 1. november 2020.

 • 21. oktober 2020
  Siraj skiftet ut Baumann

  Siraj avholdte generalforsamling i Ulven Bolig AS, hvor han fjerner seg selv, Nils Morten Bøhler og Arne Baumann fra styret, ifølge protokollen fra generalforsamlingen i Foretaksregisteret. Styret ble redusert til to personer, som etter generalforsamlingen består av Jørgen Stavrum og Anne Elisabeth Geitle.

 • 1. november 2020
  Pengene kom på plass for utleieselskapet

  Fristen utløpte for å lukke boken med investorer til Quality Living Residental. Det betyr at finansieringen av kjøpet av boligene på Ulven kom på plass.

 • 5. november
  Nytt styre ble registrert i Foretaksregisteret

  Styreutskiftningene fra generalforsamlingen 21. oktober ble registrert i Foretaksregisteret.

 • 3. desember 2020
  Obos offentliggjorde salget

  Obos sendte ut en pressemelding om at Quality Living Residental kjøpte 182 boliger av Ulven Bolig AS.

 • 5. november 2020
  Ny daglig leder i Ulven Bolig

  Jonny Solbakken blir erstattet som daglig leder med Stian Svae, ifølge Foretaksregisteret.

Baumann-familien blir investorer

NRK har tidligere omtalt at Quality Living Residental kjøpte 182 boliger på Ulven i Oslo. Selskapet skal drive med kortidsutleie, og ble etablert av Baard Schumann høsten 2018.

Baard Schumann

UTLEIEREN: Baard Schumann fikk med seg Baumann-familien på investorsiden. Ulike investorer har betalt nesten 1 milliard kroner for en blokk på Ulven.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Salgskontrakten ble underskrevet i slutten av mai 2020 med forbehold. Pengene fra Schumanns side var da ikke på plass. Derfor ble meglerhuset Pareto koblet på for å finne penger som kunne finansiere utleieselskapet.

En bok skulle fylles med investorer. I september traff Pareto blink. Onkelen og søskenbarn til Obos boligdirektør Arne Baumann ville gå inn som én av de største investorene.

Familien er arvinger av bilkonsernet som i dag heter Bauda. De har rettighetene til å selge Toyota i Norge. Arne Baumann, onkelen og søskenbarna sitter i styret til familieselskapet Bauda.

Toyota- Hovedkontoret ligger et steinkast unna Obos Ulven.

TOYOTA-FAMILIEN: Boligdirektøren i Obos eier en del av Toyota-selskapet Bauda AS, sammen med onkel og søskenbarn. Hovedkontoret ligger et steinkast unna Obos Ulven.

Foto: NRK

NRK har stilt spørsmål til Siraj i flere intervjuer om hvilken rolle Baumann hadde da Obos solgte boliger til et utleieselskap hvor familien hans endte opp som én av de største investorene.

– Hva synes du om at det er en så sterk binding mellom din direktør for boligutvikling og selskapet som går inn i Ulven Vest?

– På det tidspunktet da vi gjorde avtalen, visste ikke Obos eller familien Baumann det. Dette opplever vi som helt uproblematisk. Dette ble håndtert på god måte. Først høsten 2020 visste Baumann om dette, sier Siraj til NRK.

Siraj sa Baumann var ute

Siraj har også sendt NRK en tidslinje over salget av boligene. I tidslinjen viste Siraj til at Baumann var styremedlem i Ulven Bolig frem til april 2020:

«Kjøpsavtalen ble godkjent og signert 29.05.2020 etter lang tids forhandlinger. Da var for øvrig også Arne Baumann trådt ut av styret etter generalforsamlingene i de interne OBOS-selskapene våren 2020

Siraj sa også at registreringen av det nye styret ble forsinket. NRK har kryssjekket opplysningene med Foretaksregisteret.

Registreringen er ikke bare forsinket. Ifølge protokollen fra generalforsamlingen ble Baumann gjenvalgt som styremedlem for ett år 29. april 2020. Et protkollvitne underskrev dokumentet i tillegg til Siraj.

OBOS, protokoll fra generalforsamling i Ulven Bolig AS 29. april

GEJNVALGT: I protokollen fra 29. april står det at Arne Baumann gjenvelges for ett år. Først 21. oktober meldes det fra om endringer i styret. Dokumentene har NRK hentet fra Foretaksregisteret.

Illustrasjon: NRK

Der er ingen generalforsamling som skifter ut Baumann i styret før 21. oktober 2020. Det viser Foretaksregisteret.

Da er det dager til Pareto skal lukke boken med investorer. Og det er litt over en måned før salget av Obos-boligene til utleieselskapet offentliggjøres.

– Inkurie

NRK konfronterte Siraj med opplysningene over e-post. Han svarte at det skjedde en «glipp»:

Under generalforsamlingen i april skal valglisten med nye styremedlemmer ha blitt korrekt vedtatt, ifølge Siraj.

Men for at styreskiftet skal være formelt, må protokollen fra generalforsamlingen være korrekt og sendes inn til Foretaksregisteret. Registreret ligger under Brønnøysundregistrene.

– Ved en inkurie ble ikke protokollen riktig i henhold til valglisten. Det ble påpekt i etterkant, men er dessverre ikke korrigert formelt og derfor heller ikke sendt til nyregistrering i Brønnøysundregistrene, sier Siraj.

Professor mener Obos brøt loven

Professor i selskapsrett ved UiO, Beate Sjåfjell, forteller at Foretaksregisteret er viktig. Der står hvem som kan representere selskapet utad. NRK har oversendt henne Sirajs redegjørelse og opplysningene fra Foretaksregisteret.

– Spørsmålet er hvordan vi skal tolke at det hevdes at Baumann ikke har vært styremedlem når det åpenbart ville vært problematisk om han var det, sier Sjåfjell.

Beate Sjåfjell

KRITISK: At Baumann formelt sitter i styret når familien dukker opp på investorsiden i Ulven Vest er problematisk, sier Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved UiO.

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Sjåfjell forteller at loven er helt klar på at alle besultninger i generalforsamlinger skal dokumenteres i protokoll, og at informasjon om korrekt styremedlem skal sendes inn til registrering.

Sjåfjell har aldri hørt om at et profesjonelt konsern har skrevet feil protokoll, og registrert feil styremedlem. Hun mener det er et klart brudd på Foretaksregisterloven.

– Nettopp fordi det er så viktig å ettergå i ettertid hva en representant for Obos som eneaksjonær hevder er blitt gjort. Det skal være en protokoll som skal dateres og signeres av styrets leder eller den som er generalforsamlingen, sier hun.

– Innført nye rutiner

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos mener Sjåfjell kommer med grove og misvisende insinuasjoner.

– Argumentasjonen hennes bygger på generell synsing og antakelser som overhodet ikke er underbygget av fakta på noe vis, sier han til NRK.

Siraj er som møteleder under generalforsamlingen lovpålagt å sørge for at protokollen er korrekt.

Pettersen sier at feilen i protokollen ble påpekt i etterkant, men dessverre ikke rettet opp formelt. Derfor ble heller ikke de nye styremedlemmene sendt til nyregistrering.

– Det er selvsagt ikke slik det skal være, men feil skjer, også i store profesjonelle konsern. Som en følge av dette er det innført nye rutiner for å forhindre at slikt skjer igjen, sier han.

Daniel Siraj, administrerende direktør OBOS Nye hjem

SOLGTE TIL BEKJENT: Siraj og Schumann omtaler hverandre som kompiser i sosiale medier, men sier at de kun har en profesjonell relasjon. Etter at Schumann fikk en avtale med Siraj, fikk han med boligdirektørens familie som investorer.

Foto: Johan B. Sættem

– Ingen tvil om hva som er korrekt

Siraj sier at styreendringen i Obos ble praktisert fra april 2020. Han sendte ut en e-post om hvem som var nye styremedlemmer i begynnelsen av mai 2020, ifølge ham.

– Det er således ingen tvil om hva som er korrekt beslutning i styrevalgene. Administrasjonen i selskapet har etter dette forholdt seg til riktig valgte styremedlemmer i henhold til valglisten. Baumann har således ikke vært en del av styret i perioden fra slutten av april til oktober 2020, sier Siraj.

Siraj forklarer at når titalls selskaper behandles, hender det at man ikke får med seg alle endringer i protokollutkastet.

Helt til høyre Baard Schumann ved siden av Daniel Siraj, her i forbindelse med opptak av programmet "Solgt".

MONOPOL: Her spiller Baard Schumann (t.h.) monopol sammen med Daniel Siraj, under opptak av TV-programmet Solgt. Det var Schumann som startet utleieselskapet, som Baumann-familien investerte i. Programleder Frode Søreide i hvit genser.

Foto: NRK

– Normalt sett fanges dette opp ved selve signeringen. Det er vi ganske sikre på at skjedde også her og at endringen ble bedt gjennomført i protokollen. Ved en forglemmelse i en travel hverdag fra administrasjonens side ble det dessverre ikke gjort, og feil protokoll liggende i systemet, sier han, og tror feilen ble oppdaget i august 2020.

NRK har snakket med protokollvitnet. Hun som jobber i økonomiavdelingen i Obos. Hun bekrefter at det skjedde «en menneskelig svikt» under generalforsamlingen i april 2020.

Sjåfjell påpeker at konsekvensen av å oppføre feil styremedlem er alvorlig for selskapet og styremedlemmet.

– Siraj hevder at han sendte beskjed internt med e-post. Det første han måtte gjort, var å sende rettemelding til foretaksregisteret, sier Sjåfjell.

Baumann kontaktet av familiens rådgiver

Baumann var styremedlem i Ulven Bolig AS fra selskapet ble opprettet i 2017 (se tidslinje).

Han var som styremedlem orientert om forhandlingene med utleieselskapet inntil april 2020, ifølge Siraj. Baumann vil selv ikke uttale seg til NRK.

Om hva som skjedde i tiden da familien kom inn, gjenforteller Siraj at Baumann ble kontaktet av onkelen og fetterens investeringsrådgiver i begynnelsen av september 2020.

OBOS: Protokoll fra generalforsamling i Ulven Bolig AS, 21.10.2020

PROTOKOLL 2: Først på generalforsamlingen 21.10.2020 meldes det fra om endringer i styret i Ulven Bolig AS. Obos ville ikke gi NRK protokollen, men NRK fikk det fra registrene i Brønnøysund.

Illustrasjon: Line Tomter / NRK

Investeringsrådgiveren ønsket å få mer informasjon om Ulven og prosjektet, ifølge Siraj.

– Han (journ.anm. Arne Baumann) svarte da at dette ville han ikke mene noe om og henviste dem til å gjøre egne vurderinger av casen, skriver Siraj.

NRK har vært i kontakt med Henrik Baumann. Han er søskenbarnet til Arne Baumann.

– Vår familie har ikke hatt ytterligere kontakt med Arne Baumann om prosjektet, og han har ikke vært involvert i beslutningsprosessen vår, skriver Henrik Baumann til NRK i en e-post.

Tok Baumann ut av informasjonsflyten

Siraj opplyser at han først ble klar over at Baumann-familien ble investorer da Pareto kontaktet ham på telefon og senere på e-post 28. september 2020.

Det går noen uker mellom Baumann blir kontaktet av investeringsrådgiveren, og Siraj får greie på at Baumann-familien blir investorer.

– Fortalte Baumann at han hadde blitt kontaktet av investeringsrådgiveren i tidlig september 2020, og at han ba familiegrenen om å gjøre egne vurderingen av casen?

– Han mener å huske at han informerte meg om dette på et tidspunkt etter at Pareto hadde informert meg. Og at det var jeg som tok kontakt for å høre om han var kjent med at familien var inne. Når eksakt dette skjedde i tid er det ingen av oss som husker, sier Siraj.

Da Siraj fikk informasjon fra Pareto, ble den videresendt til daglig leder, finansdirektør og konserndirektør umiddelbart.

Siden Baumanns familie var på investorsiden, ble det gjort særskilt oppmerksom på at Baumann må holdes utenfor informasjonsflyten, ifølge Siraj.

– Burde Baumann eventuelt fortalt om dette på et tidligere tidspunkt?

– Om han hadde informert meg tidligere ville ikke hatt betydning for vår vurdering av saken da vi på dette tidspunktet hadde signert en avtale som var bindende for oss, og kun ventet på at boken skulle lukkes. At han i en travel hverdag ikke informerte meg om en samtale av en slik karakter, finner jeg ikke klanderverdig, sier Siraj.

Sjåfjell mener Baumann skulle sagt ifra

Sjåfjell mener Baumann hadde en plikt til å si ifra til nærmeste leder og styreleder for å spørre hvordan familieforbindelsen skulle håndteres.

– Det tenker jeg han burde gjort som boligdirektør og styremedlem, som det er grunn til å tro at han var, og det er ekstra alvorlig at han har latt være å si ifra, sier Sjåfjell, og fortsetter:

– Det er lett å si i ettertid at «jeg sa at jeg ikke kunne svare på noe». Men det sier også noe om at han tilsynelatende har skjønt at han kommer i en potensiell dobbeltrolle som familiemedlem, boligdirektør og eventuelt styremedlem.

Jussprofessoren mener det problematiske er at Baumann kan ha fått tilsvarende telefoner fra andre som ville investere i utleieselskapet, og hadde spørsmål om Ulven-prosjektet.

– Det at han ikke har varslet, gir mistanke om at han har gitt familien råd, og at han kan ha, om ikke direkte frarådet, i hvert fall gitt svar til andre potensielle interesserte om at dette ikke er så interessant likevel, sier Sjåfjell.

Pettersen i Obos sier at han har fått bekreftet fra Arne Baumann at han ikke har diskutert saken med andre mulige investorer.

– Obos har full tillit til at Arne Baumann har håndtert denne saken fullt ut profesjonelt og i henhold til Obos sine interesser og ser ikke noe grunnlag for å hevde at han burde ha agert annerledes. Spesielt siden han ikke hadde noen formell rolle i Ulven Bolig AS etter generalforsamlingen i april 2020, svarer han.

Obos gir ikke innsyn

NRK har i flere uker bedt om å få tilsendt dokumentasjon fra Obos. Det gjelder for eksempel styreprotokoller sladdet. De kan vise hvem som var til stede under styremøtene etter Baumann skal ha blitt skiftet ut i april 2020.

Siraj og Pettersen svarer at Obos av prinsipp ikke gir ut interne dokumenter.

Kommunikasjonsdirektøren Åge Pettersen sier at han selv har sett de interne dokumentene. Det gjelder e-posten fra Siraj med liste over nye styremedlemmer fra mai 2020, og en styreprotokoll fra 8. september 2020.

Pettersen sier at han derfor kan bekrefte Sirajs beskrivelse av at Baumann ble skiftet ut med Birgitte Moldstad.

– Det er også Birgitte Moldstad som har signert styreprotokollen i Ulven Bolig AS fra den 08.09.2020 sammen med Daniel Kjørberg Siraj og Nils Morten Bøhler. Således har styreendringen vært praktisert reelt, skriver han til NRK.

– Kan du bekrefte at styreprotokollen viser at Birgitte Moldstad, Daniel Kjørberg Siraj og Nils Morten Bøhler var tilstede under styremøtet 08.09.20, og at alle har underskrevet styreprotokollen?

– Det kan jeg bekrefte.

– Er det ingen styremøter og styreprotokoller i perioden 08.05.2020 til 08.09.2020 i Ulven Bolig AS?

– Det er korrekt. Det er ingen styremøter i Ulven Bolig AS i den perioden.

– Det er altså ikke et styremøte i forbindelse med at daglig leder i Ulven Bolig AS 27.05.2020 meddeler at endelige kontrakter er ferdig forhandlet og klar til signering, før kontrakten underskrives av Daniel Siraj og Nils Morten Bøhler 29.05.2020?

– Kontrakten ble underskrevet av Nils Morten Bøhler og Daniel Kjørberg Siraj basert på den forutgående styrebehandling i Ulven Bolig AS i styremøtet 25. mars.

Den 25. mars var Arne Baumann fortsatt styremedlem i Ulven Bolig AS.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger