Erna: – Hvordan kan mennesker født og oppvokst i Norge tiltrekkes av ideologiske massemordere?

Statsminister Erna Solberg startet talen sin til felleskonferansen med å trekke linjer mellom angrepet på Charlie Hedbo og angrepet på Norge 22. juli.

Statsminister Erna Solberg på Høyres Felleskonferanse

Statsminister Erna Solberg holder tale på Høyres Felleskonferanse

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– For noen, to ekstreme islamister, ble vitsetegningene til Charlie Hedbo så farlige at de tok seg inn i redaksjonslokalet og drepte så mange mennesker de klarte. De drepte også den muslimske politimannen som voktet redaksjonen.

Slik innledet statsminister Erna Solberg sin tale til Felleskonferansen der Høyres medlemmer i regjeringen, sentralstyret og stortingsgruppen.

Hun gikk til angrep på alle former for ekstremisme og radikalisering. Og hun trakk også linjene til da Norge ble rammet; 22. juli.

Erna mener spørsmålet som må stilles er:

– Hvordan kan mennesker, som er oppvokst i et samfunn med så store muligheter som vårt, tiltrekkes av ideologiske massemordere?

Bekjempelse av ekstremisme en samfunnsoppgave

Hun fortsatte:

– Vi vet en del om hvordan radikalisering foregår. Vi har god erfaring med å trekke ungdom ut av gjenger og høyreekstreme miljøer. Det vi møter i dag er ikke veldig anderledes. Det som kanskje er nytt er at vi jobber med en annen foreldregruppe og andre organisasjoner.

Solberg var klar på viktigheten av at bekjempelsen av radikalisering er en samfunnsoppgave, ikke en oppgave regjeringen, politiet eller kommunene kan klare alene.

– Vi må alle ta vår del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn der radikalisering og ekstremisme ikke får vokse frem.

Får for lite for skolepengene

Étt ledd i kampen mot ekstremisme er, i følge statsministeren, å gi alle best mulig utgangspunkt for å kunne realisere egne drømmer.

Da er én av nøklene utdannig.

– I dag vet vi at vi bruker store ressurser på utdanning i Norge, men resultatene står ikke i stil med innsatsen. Vi vet også mye om hva som skal til; høyt kompetente og engasjerte lærere. Da vi tok over var det 1.850 plasser tilgjengelig for videreutdanning av lærere. Etter at budsjettet for 2015 er vedtatt er tallet økt til 5.050 plasser.

Hun sa også at regjeringen kommer til å foreslå at offentlige innkjøpere må stille krav om læringer hos leverandører til offentlig sektor. Spesielt i bransjer der det er behov for flere lærlingeplasser.

Infrastruktur og formueskatt skal sikre gründerånden

Statsministeren gjentok mantraet om at Norge har utviklet en todelt økonomi der olje- og gassektoren har gjort at fastlandsnæringslivet stadig har fått dårligere konkurransekraft. Samtidig er det denne delen av næringslivet som skal sørge for økonomisk vekst i fremtiden.

– Gjennom budsjettet som trådte i kraft ved årsskiftet legger vi til rette for de næringene og de arbeidsplassene som skal sørge for høy sysselsetting og verdiskaping i årene som kommer.

Erna pekte på to hovedpunkter på vei mot målet:

  1. Sette fart på bygging av infrastruktur.
  2. Reduksjon av formueskatten.

– Norge trenger flere gründere og flere gode idéer. Vi trenger mer risikovillig kapital til disse idéene. Lønnsomme og nye arbeidsplasser kan gå tapt hvis gründeridéene ikke finner sammen med risikovillig kapital. Formueskatten forsterker risikoen for at det kan skje. Derfor er formuesskatten redusert fra nyttår.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger