Hopp til innhold

Erna Solberg om asylstrid: – Vi må være solidariske

Statsminister Erna Solberg fra Høyre sier Frps gamle idé om asylmottak i Afrika ikke fungerer dersom ingen tar imot dem som har rett på asyl.

Migranter hentet opp av en spansk hjelpeorganisasjon

VANSKELIG SAMARBEID: Italia og Malta nektet disse menneskene, som krysset Middelhavet fra Libya, å gå i land. Her er de på vei til havnen i Barcelona. Hvordan EU skal håndtere flyktningene og migrantene som kommer til hardt pressede land ved Middelhavet skaper også splid mellom regjeringspartiene.

Foto: Lluis Gene / AFP

Frp reagerte kraftig da Solberg sist uke sa at det var riktig at også Norge var med på en eventuell fordelingsmekanisme av flyktninger og migranter gjennom en avtale med EU.

Erna Solberg på kontoret sitt

SAMARBEID: Solberg sier til NRK at Norge har en grunnleggende interesse av en felles europeisk politikk når det gjelder asyl og innvandring. – Det tror jeg alle i norsk politikk er enige om.

Foto: Siv Sandvik / NRK

«Norge bør ikke hente noen "flyktninger" fra EU. Null. Ingen,» skrev tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen på Facebook.

Etter internt press, gikk også Frp-leder Siv Jensen ut på Facebook onsdag og slo fast at Frp er motstander av å ta imot flere migranter som kommer til EU-land.

Mener Frp vinner på EU-samarbeid

Nå påpeker Solberg at Frp gjennom Jeløya-plattformen, som er avtalen mellom de tre regjeringspartiene, har forpliktet seg til prinsippet om europeisk samarbeid om migrasjon (se faktaboks).

– Innebærer det at Norge må delta på en eventuell fordelingsmekanisme dersom EU ber oss om det?

– Vi skal behandle det, og kan ikke si ja eller nei når dette er så vagt som det er i øyeblikket. Men prinsippet ligger i Jeløya, at vi er for et europeisk system, og at vi må være solidariske hvis dette kommer opp, men vi skal gjøre vurderinger av det når det kommer, sier Solberg.

– Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sier at landsstyret bør vurdere å forlate regjeringen dersom Frp taper denne saken i regjering. Hvordan reagerer du på det?

– Frp har et tydelig standpunkt om å være veldig restriktive i innvandringspolitikken. Det respekterer jeg. Men jeg mener jo at Frps restriktive innvandringspolitikk, den når de best gjennom EU-samarbeid, og ikke ved at Norge står alene om disse sakene, svarer Solberg.

Erna Solberg om uenigheter i asylpolitikken.

TROR DE BLIR ENIGE: Solberg viser til at Norge i 2015 sa ja til å ta imot 1500 asylsøkere gjennom relokalisering i EU.

– Noen må ta imot flyktningene

Mye gjenstår før avtalen EU-toppene ble enige om for ei uke siden kan omsettes i praktisk politikk (se faktaboks). I hovedsak går den ut på at EU-land i fellesskap skal ta ansvar for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land på europeisk side.

Planen er at EU skal opprette et nettverk av sentre i medlemsland langs middelhavskysten, før de som har rett på beskyttelse fordeles til andre land i Europa. Unionen vil også se på mulighetene for å utvikle et system for samarbeid med land i Nord-Afrika.

Statsministeren viser til Frps gamle kongstanke om asylmottak i Afrika. Hun sier at en slik løsning forutsetter at noen tar imot dem som har rett til asyl.

– Hvis ikke, fungerer ikke det som var Frps idé en gang i tiden, nemlig at man skal ha mottak andre steder.

– Hvis man støtter asylsentre i Afrika eller land sør i Europa, så må man også si ja til å ta imot noen fra de sentrene?

– Hvis vi skal bruke denne type ordninger og de skal være bærekraftige, må det faktisk være noen som tar imot de flyktningene. Det tror jeg alltid har vært ideen blant dem som har hatt tanke om at man skal ha asylmottak andre steder.

– Også Norge må ta imot?

– Ja, det vil være rart hvis vi ikke skal gjøre det. Så ligger dette langt, langt frem, og det er veldig mye som skal på plass. Vi må se på hvilken gevinst vi har, svarer Solberg og viser til at Dublin-avtalen sørger for at Norge kan returnere asylsøkere dersom de først kom til et annet land i Schengen-samarbeidet.

– Det har vært en vinn-vinn-situasjon for oss. Den er der fordi vi har et samarbeid i Europa.

Frp-Amundsen: – Treffer oss midt i hjertet

Men Frps Per-Willy Amundsen står fast på at det er uaktuelt for Frp å godta at Norge tar imot flyktninger gjennom EU-avtalen. Han viser til at avtalen er frivillig. Ifølge han blir det helt feil om Norge, som ikke er EU-medlem, skal delta dersom EU-land som Polen og Ungarn velger å stå utenfor.

– Vi har tydelig formidlet at Frp ikke ønsker å motta migranter fra EU. Statsministeren har klargjort sitt og Høyres syn, og vi er ikke enige. Dette er ikke beslutning statsministeren tar alene, regjeringen har ikke tatt stilling til saken. Jeg ser ikke noe poeng i diskutere dette videre med henne i offentligheten, sier Amundsen i en kommentar til NRK.

– Innvandringspolitikk og nasjonal selvstendighet er svært viktige saker for Frp. Når de kombineres i én og samme sak bør alle forstå at det treffer oss midt i hjertet, legger han til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ