Hopp til innhold

Regjeringen snur – dropper kutt i sykelønnen

Etter press fra partene i arbeidslivet dropper regjeringen planene om å doble inntektsgrensen for sykelønnen. Også reglene for foreldrepenger og omsorgslønn blir stående som i dag.

Robert Eriksson trekker sykelønnsforslag

RETRETT: Robert Eriksson (Frp) skroter planene om å stramme inn reglene for hvem som kan få sykelønn.

Det ble klart etter at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) møtte NHO, LO, UNIO, KS, VIRKE, YS, Spekter og Akademikerne i formiddag.

Jeg synes det er veldig bra at arbeidsministeren er villig til å gjøre retrett. Et samlet arbeidsliv sa at dette var dumt å gjøre.

LO-leder Gerd Kristiansen

– Vi fremmer ikke den lovproposisjonen som må til for at ordningen endres, sier Eriksson.

Regjeringen har fått massiv kritikk fra fagbevegelsen fordi de vil doble inntektsgrensen for å få sykelønn neste år.

I statsbudsjettet foreslo regjeringen at de som tjener mellom 44.000 og 88.000 kroner i året, ikke skal få sykelønn som i dag.

LO: – Løftebrudd

Men arbeidstakerorganisasjonene protesterte og anklaget regjeringen for brudd på avtalen om inkluderende arbeidsliv.

En ny avtale kom i vår, og der lover regjeringen svart på hvitt at de ikke skal røre sykelønnsordningen.

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere, med mindre partene er enige om dette.

IA-avtalen, 4. mars 2014

– Det står helt klart i avtalen at myndighetene forplikter seg til å opprettholde sykelønnsordningen, slik det er i dag. Det står også at dersom de ønsker å endre på ordningen, må de diskutere med alle parter. Det har de ikke gjort, sa LO-leder Gerd Kristiansen til NRK dagen etter at budsjettet ble lagt fram.

Har snakket med KrF og Venstre

Under dagens møte ble det klart at også arbeidsgiverorganisasjonene mente endringen var et brudd på avtalen.

– Det er viktig for meg å understreke at regjeringen mener at dette er en teknisk justering som ikke er et brudd på avtalen. Men jeg registrerer at en samlet arbeidstaker- og arbeidsgiverside har en annen oppfatning. Derfor vil regjeringen legge bort det forslaget, sier Eriksson til NRK rett etter møtet.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Reaksjoner fra partene på Erikssons retrett på sykelønnsforslag

GLEDE: Lederne for de ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene møtte Eriksson i dag. Se video av hvordan de reagerte på snuoperasjonen.

Han sier at han allerede har tatt en runde med de parlamentariske lederne i Venstre og KrF for å bli enig om de budsjettmessige konsekvensene det får å droppe kuttet.

– Det blir håndtert i Stortinget, sier Eriksson.

Reverserer også andre kutt

KrF og Venstre var begge skeptiske til endringene regjeringen foreslo, og kan i dag stryke ett budsjettkrav av lista.

KrF var særlig kritisk til at regjeringen ville gjøre det vanskeligere å tjene nok til å motta foreldrepenger.

Som Vårt land skrev 10. oktober ville regjeringens budsjettforslag ført til at gravide som ikke tjente mer enn 88.370 kroner gikk glipp av 50.000 kroner sammenlignet med dagens ordning.

Men avgjørelsen om å droppe sykelønnskuttene gjør at også de andre kuttforslagene legges i skuffen.

– De som mottar ytelser som beregnes på samme måte som sykelønn, som pleiepenger, omsorgslønn og foreldrepenger, vil nå beholde den beregningen de har i dag, sier Eriksson til NRK.

Nekter for brudd

Da LO for to uker siden anklaget regjeringen for løftebrudd, svarte statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen står fritt til å gjøre visse endringer uten at det innebærer avtalebrudd.

Også Eriksson avviser brudd, og mener konflikten skyldes en «ulik forståelse».

– Da er det viktig for meg at vi gjennom dette møtet har klart å rydde opp. Vi har fått en felles forståelse. Det legger grunnlaget for et nært samarbeid videre framover.

– Statsministeren sa det må være greit å gjøre visse justeringer. Hvorfor snur dere da?

– Regjeringen mener at dette ikke er et brudd. Det vil alltid være behov for justeringer i politikken, og vi vil føre den politikken vi har gått til valg på. Men i dette tilfellet har vi nedfelt en avtale som partene i arbeidslivet og myndighetene har en ulik forståelse av. Derfor er det helt avgjørende at vi har fått ryddet opp.

– Hva skjer i 2018 når IA-avtalen går ut?

– Vi skal ikke forskuttere forhandlinger, svarer Eriksson.

– Kunne dere unngått dette ved å ta denne runden med partene før budsjettet ble lagt fram?

– Vi kunne alltids ha vært flinkere til å ha en bedre kommunikasjon på forhånd. Men vi mener at dette ikke er et brudd. Vi trodde vi hadde en felles forståelse, men registerer i ettertid at slik var det ikke. Vi får ta ta lærdom av det, slik at vi blir flinkere til å ha en god dialog i forkant, sier Eriksson.

LO jubler

Rundt 100.000 nordmenn, mange av dem deltidsansatte, ville blitt rammet av forslaget regjeringen fremmet. LO-leder Gerd Kristiansen er fornøyd med at Eriksson nå snur.

– Jeg er veldig glad på vegne av alle de arbeidstakerne som nå er en del av sykelønnsordningen igjen. Jeg synes det er veldig bra at arbeidsministeren er villig til å gjøre retrett. Et samlet arbeidsliv sa at dette var dumt å gjøre og at det var et brudd på avtalen, sier hun til NRK.

LO-leder Gerd Kristiansen drikker av en hvit kaffekopp. Foran seg har hun er ark med notater.

FORNØYD: «En gledens dag» sier LO-leder Gerd Kristiansen om Erikssons retrett.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Også Svein Oppegaard i NHO mener Eriksson i dag tok en «klok beslutning».

– En samlet arbeidstaker- og arbeidsgivergruppe ga klart uttrykk for at dette ville være i strid med IA-avtalen. Det var realt og klokt av arbeidsministeren å trekke forslaget, sier han til NRK.

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, er også lettet i dag. Han er samtidig klar på at det hele kunne vært unngått dersom regjeringen hadde hørt med dem før budsjettet ble lagt fram.

– De kunne ha snakket med oss først, og ikke kommet med det i statsbudsjettet uten at vi var konsultert. IA-avtalen sier jo at vi skal snakke sammen på forhånd, sier Aarbakke.AKTUELT NÅ