Hopp til innhold

Betaler 130 milliarder i skatt

Equinor leverer det sterkeste kvartalsresultatet noen gang målt i norske kroner.

Martin Linge

RESULTAT: Onsdag rapporterer Equinor sitt resultat for tredje kvartal. Det viser at de høye råvareprisene har gitt god lønnsomhet for Norges største selskap. Bildet er fra Equinors installasjon på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, som har trappet opp produksjonen.

Foto: Jan Arne Wold / Equinor / NTB

Norges desidert største og viktigste selskap flyr høyt på energikrise i Europa som har gitt skyhøye gasspriser på toppen av en oljepris rundt 70 dollar fatet. Samtidig har selskapet de siste årene jobbet med å kutte i et litt for sjenerøst kostnadsnivå. Nå blir de igjen en enorm bidragsyter til statskassa.

– Vi regner med å betale 130 milliarder i skatt fra norsk sokkel for 2021. Det er 10 prosent av et norsk statsbudsjett, sa en tydelig stolt konsernsjef i Equinor Anders Opedal.

Det justerte resultatet før skatt endte på 9,77 milliarder dollar. Det tilsvarer mer enn 85 milliarder norske kroner.

Det er opp fra 0,78 milliarder dollar i samme periode i pandemiåret 2020 som var preget av lavere oljepriser.

Resultatet er også betydelig sterkere enn andre kvartal i år, da det justerte resultatet før skatt endte på 4,64 milliarder dollar.

Høye råvarepriser

– Det har vi klart i dette kvartalet basert på at vi har fått høyere priser på produktene våre. Samtidig har vi også hatt sikker og god drift, sier Opedal som på pressekonferansen flere ganger trakk fram bedre kapitaldisiplin i selskapet.

Equinor merker at verdensøkonomien har styrket seg etter koronapandemien og økt etterspørselen etter olje- og gass.

Equinor sjef Anders Opedal

Equinor-sjef Anders Opedal.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– I forhold til tredje kvartal i fjor er oljeprisen opp 80 prosent, bekrefter Opedal.

Samtidig tjener Equinor nå nesten fire ganger så mye på gassen takket være gasspriser på historisk høyt nivå.

– Fra det som vi har oppnådd i markedet så er europeisk gasspris opp 370 prosent fra tredje kvartal i fjor.

Spørsmålet er om dette kan vare. Konsernsjefen sier at de ikke har tro på at de rekordhøye gassprisene vil vare over lengre tid.

Allikevel er det grunn til å forvente et godt resultat for Equinor også i fjerde kvartal.

– Det er stort behov for gass gjennom vinteren, og ikke minst fra norsk sokkel. Så vi forventer, med en normal vinter, at gassprisene kommer til å fortsette å være sterke.

Troll A-plattformen med den nye gassmodulen som ble installert sommeren 2020.

Troll A-plattformen, med den nye Troll fase 3-gassmodulen.

Foto: Øyvind Gravås og Espen Kleppa

Økt gasseksport

Equinor-sjefen sier de har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen i markedet.

Her har oppstart av nye felt har gitt positive bidrag. Blant annet fikk Troll fase 3-prosjektet samtykke til å starte opp i juli 2021, og har allerede vist seg å være svært lønnsomt.

Produksjonen på eksisterende felt ble også øk.

– Det kommer godt til i Europa, som nå skriker etter gass. Vi har en viktig rolle som en pålitelig energileverandør til Europa, derfor har vi sett på alle muligheter for å øke eksport.

Samlet egenproduksjon av olje og gass var på 1,996 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, opp fra 1,994 millioner i samme periode i 2020.

Nedgang i fornybart

Det er fremdeles nedgang i inntekt fra havvind.

Anders Opedal sier det er fordi Equinor fortsatt er i en investeringsfase.

– Disse utgiftene blir trukket fra, derfor får vi et negativt resultat på fornybarsegmentet. Det er noe vi forventer i kvartalene framover, fram til fornybarsegmentet blir enda større og står på egne ben.

Fram mot 2026 forventer Equinor å investere rundt 200 milliarder norske kroner innen fornybar- og lavkarbonsegment. Derfra og fram mot 2030 blir det ytterligere 200 milliarder.

Equinor Havvind

Equinor sier mindre vind enn gjennomsnittet for sesongen påvirker produksjonen. Bildet er fra et av Equinors vindmølleanlegg utenfor Skottland.

Foto: Øyvinf Gravås / Equinor / NTB

Samtidig viser kvartalstallene at også produksjonen av vindkraft har gått ned fra samme periode i fjor.

Her peker Equinor på mindre vind enn det som er vanlig for sesongen som årsak.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ