Equinor mangedoblet overskuddet i andre kvartal – men taper penger på fornybar energi

En økning i oljeprisen løftet resultatet kraftig i Equinor i andre kvartal.

Troll A-plattformen med den nye gassmodulen som ble installert sommeren 2020.

RESULTATHOPP: Verdien av Equinors produksjon er bedret etter å ha blitt kraftig påvirket av koronapandemien. Bildet er av Troll A med den nye gassmodulen som ble installert i 2020.

Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa / Equinor

Norges desidert største selskap mer enn mangedoblet det justerte driftsresultatet i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Det justerte resultatet før skatt endte på 4,64 milliarder dollar, tilsvarende ca. 41 milliarder norske kroner. Det er et kraftig hopp fra samme periode i fjor, hvor Equinor fikk et resultat på 350 millioner dollar.

Dette er mer enn 10 ganger så høyt som samme kvartal i fjor, men noe under første kvartal i år.

Resultatet er også bedre enn tilsvarende tall for samme kvartal i 2019. Da var resultatet 3,15 milliarder dollar.

På forhånd anslo 20 analytikere at Equinor ville legge frem et justert resultat før skatt på 4,8 milliarder dollar.

Kutter i gjeld

Selskapet peker på høyere priser som en av hovedårsakene til resultatet.

– God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

Han trekker frem at de økte inntektene blir brukt til å kutte i selskapets gjeld. Opedal mener også Equinor er godt rustet for store svingninger i oljepriser framover.

Økte gasspriser har også bidratt til å bedre resultatet sammenlignet med i fjor.

Equinors kapitalmarkedsdag

Konsernsjef Anders Opedal sier Equinor leverer et sterkt resultat ved andre kvartal i 2021.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I dag starter også tilbakekjøp av aksjer.

Programmet for tilbakekjøp av aksjer forventes å utgjøre om lag 600 millioner dollar i år, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat.

Høyere oljepris

Mye av grunnen til de sterke tallene handler om oljeprisen.

Equinor slet med lave olje- og gasspriser i kjølvannet av koronapandemien i andre kvartal i fjor. Nordsjøoljen nådde en bunn på rundt 20 dollar fatet i april.

FILE PHOTO: Equinor's logo is seen at the company's headquarters in Stavanger

Equinors logo is sett fra hovedkontoret deres i Stavanger.

Foto: Ints Kalnins / Reuters

I andre kvartal i fjor rapporterte Equinor om en gjennomsnittlig oljepris på 29,2 dollar per fat for selskapet.

Oljeprisen har steget kraftig siden den gang.

I årets kvartal melder selskapet om en gjennomsnittlig oljepris på 68 dollar per fat.

På forhånd ventet analytikerne i snitt at Equinor fikk 64,3 doller per fat for oljen de produserte på norsk sokkel.

Onsdag morgen handles oljeprisen for rett i underkant av 75 dollar fatet. Det er en oppgang på rundt 45 prosent siden årsskiftet.

Forrige uke ble det klart at antallet personskader økte med 70 prosent i andre kvartal i år, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.

Taper penger på fornybart

Equinor forventer å øke andelen av bruttoinvesteringene i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til mer enn 50 prosent innen 2030.

Konsernsjefen etter pressekonferansen

Konsernsjefen Anders Opedal etter pressekonferansen onsdag om andre kvartal 2021.

Foto: Peder Bergholt / nrk

Tallene innen Equinors fornybarsatsing viser et justert driftsresultat på minus 31 millioner dollar i andre kvartal i år. Dette mot minus én million dollar i andre kvartal i fjor, ifølge rapporten.

Er dere sikre på at aksjonærene deres ønsker at over 50 prosent av bruttoinvesteringer skal gå til fornybart innen 2030?

– I flere kvartaler nå, vil vi få et negativt resultat basert på høyt aktivitetsnivå og investeringer. Over tid vil vi bygge opp en fornybar portefølje, basert på offshore havvind, som vil gi den avkastningen som vi har sagt til våre investorer, sier konsernsjef Anders Opedal til NRK.

Ny avtale om gassrørledning

Nylig kom Tyskland og USA frem til enighet med Russland om den nye rørledningen Nord Stream 2.

Dette vil ha betydning for Norge og Equinor, da Russland leverer mye av gassen som brukes i Europa.

– Oljeselskapene blir rammet av disse endringene. De store begynner å legge om. Det betyr at vi må tenke nytt, sier energianalytiker Thina Saltvedt.

Norge leverer 97 prosent av all gassen vår til Europa, opplyser energianalytikeren.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt og Nordea Markets presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse.

Energianalytiker Thina Saltvedt.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dette betyr økt konkurranse for norsk gass til Europa. I tillegg har EU svært ambisiøse klimamål. Forbruket skal ned, og med økt konkurranse, vil mest sannsynlig prisene også gå ned. Dermed blir det et spørsmål om Europa trenger mer gass fra Norge, sier Saltvedt til NRK.

Avtalen har vært vanskelig å få på plass, da USA under Trump har sanksjonert de europeiske selskapene som bygger ledningene. Dette i frykt for at gassen skal bli brukt som et politisk våpen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger