NRK Meny
Normal

– PST drev ulovlig overvåking av muslimer i Norge

– PST har drevet ulovlig overvåking og registrering av to muslimske miljøer i Norge. Det mener EOS-utvalget som er opprettet av Stortinget for å overvåke de hemmelige tjenestene.

Dag Terje Andersen og Elbjørg Løwer

EOS-utvalgets leder Elbjørg Løwer overleverte rapporten til stortingspresident Dag Terje Andersen.

Foto: Martin Herman W. Zondag / NRK

 Marie Benedicte Bjørnland

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier at PST tar kritikken fra EOS-utvalget alvorlig.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Kontrollorganet, som er oppnevnt av Stortinget, sier at mange har blitt overvåket bare på grunn av troen sin. Hvilke to miljøer det er snakk om, vil utvalget ikke si noe om.

– PST har (..) over tid behandlet mange enkeltopplysninger om personer i miljøene, som etter utvalgets oppfatning ikke synes å tilfredsstille kravene til nødvendighet og relevans i PST-instruks.

Videre presiseres det at dette gjelder «politiske og religiøse miljøer».

EOS-utvalget mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt grunnlag for å overvåke to norske, muslimske miljøer, men PST får kritikk for å ha registrert enkeltpersoner «kun basert på religiøs overbevisning».

– Det skal ikke forekomme at personer kun blir registrert på bakgrunn av religiøs overbevisning, sier komiteens leder Elbjørg Løwer til NRK.

Hun sier at en del av registreringen ikke er riktig gjort og at PST fortjener kritikk for det.

I rapporten heter det videre at «til tross for at PST over tid ikke har avdekket et voldspotensial i de to miljøene har tjenesten fortsatt å registrere opplysninger om perifere personer.»

Enkelte av registreringene skal kunne dateres så langt tilbake som 10 år.

Slettet ikke opplysninger

I tillegg er flere personer ikke slettet etter den såkalte femårsregelen. Ifølge den skal personer som det ikke har vært registrert aktivitet på de siste fem årene, slettes.

– Jeg kan ikke si hvor mange det gjelder, men vi har sjekket registreringen på flere hundre personer. Noen av disse er også registrert riktig, sier Løwer.

De som har blitt registrert vet det ikke selv og myndighetene opplyser ingen om at de blir registrert.

EOS-utvalget leverer slike særskilte meldinger til Stortinget, når det er forhold utvalget mener Stortinget bør behandle som egen sak.

Løwer sier at PST nå har tatt initiativ for å rydde opp og roser politiet for viljen til forbedring. Hun sier også at det ikke er grunn til å kritisere at PST har undersøkt miljøene de har undersøkt, men presiserer at EOS-utvalget ikke selv har undersøkt miljøene.

– Hvordan kan utvalget si at det har vært riktig å undersøke disse miljøene, uten selv å ha undersøkt dem?

– Vi har bare undersøkt måten registreringene har skjedd på. Når det gjelder hvilke miljøer som velges ut, ligger det andre vurderinger til grunn, sier Løwer.

– Vanskelig å vite hvor grensen går

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier det arbeidet PST gjør er vanskelig og basert på stor grad av skjønn.

– Man må vurdere om man står overfor en person som har vilje og evne til å bruke vold. Det er vanskelig å vite hvor grensen går fra det å være en radikal muslim til en ytterliggående islamist, sier hun.

Bjørnland understreker at PST er lovpålagt å følge ekstreme miljøer, men innrømmer også at de interne rutinene ikke har vært gode nok. Hun sier de har kurset de ansatte og at den interne kompetansen er hevet.

– Får dette noen konsekvenser for noen ansatte i PST?

– Nei, nå har vi rettet og slettet opplysninger. Vi tar kritikken fra utvalget alvorlig og vi har fått bedre rutiner, men vi kan ikke garantere at det ikke blir gjort feil igjen, men vi prøver å sikre oss slik at det ikke skal skje, sier Bjørnland til NRK.

Begynte i 2010

Arbeidet med rapporten har foregått siden september 2010, og ble blant annet omtalt i EOS-utvalgets årsmelding for 2012.

Utvalget skulle vurdere overvåkningen opp mot PST-instruksen, som «forbyr overvåkning kun på bakgrunn av deres politiske eller religiøse overbevisning».

Den gang opplyste PST til utvalget at de selv hadde sett behovet for å undersøke sine registreringer knyttet til de to miljøene.

PST informerte utvalget om at den interne gjennomgangen viste at tjenesten hadde registrert personer og behandlet informasjon «som ikke er relevant for tjenestens oppgaveløsning».

Kritisert tidligere

EOS-utvalget har også flere ganger tidligere kommet med kritikk av PSTs metodebruk. Dette har også gått spesifikt på PSTs overvåkning av islamske miljøer.

I 2009 ga utvalget en lokal PST-avdeling kritikk for å ha opprettet sak mot en person på bakgrunn av «personens ytre trekk, omgangskrets og angivelige posisjon». Den gang skal PST også ha laget en rapport om alle med tilknytning til et «religiøst samlingssted», en omskrivning av ordet «moské».

I sin årsmelding for 2012, som kom i mars, kritiserer også utvalget PST for å ha lagret informasjon om 120 personer ulovlig. Som følge av utvalgets årsrapport ble denne informasjonen slettet, ifølge PST.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger