Hopp til innhold

Enighet mellom LO og NHO i vårens lønnsoppgjør

LO og NHO har blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor.

LO og NHO er blitt enige i lønnsoppgjøret

– Det er et ansvarlig oppgjør vi har blitt enige om, så dette tror jeg begge parter kan være fornøyd med, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Partene er blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent.

Oppgjøret omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer i privat sektor. Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året.

For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900.

– Sikret kjøpekraft

Det sentrale tillegget utgjør en lønnsvekst på 0,3 prosent. På toppen av dette kommer en såkalt glidning på én prosent. De siste 1,1 prosentene er det såkalte overhenget; lønnsoppgjør gitt i fjor med full virkning i år.

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere. For oss var det viktig å oppnå enighet, sier NHO-sjefen.

– Vi har ikke ønsket å ha en reallønnsnedgang et år til. Nå tror man at prisveksten blir på 2,0 prosent og da har vi med denne økningen sikret kjøpekraften og litt til, sier Skogen Lund.

Oppgjøret har en klar lav- og likelønnsprofil, sier LO.

– Vi har fortsatt et arbeidsmarked under press. Men det jeg kan si at jeg er veldig fornøyd med er at vi har klart å gi to kroner til de som er lavest lønnet, sier Gerd Kristiansen, LO-sjef til NRK.

Viser ansvarlighet

Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil.

– Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til:

– Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

Partene møttes for overlevering av krav i årets mellomoppgjør 6. mars, med reell forhandlingsstart 9. mars. Forhandlingsfristen var satt til 14. mars ved midnatt.

AKTUELT NÅ