Her protesterer SV mot egen lønnsvekst – ved å snakke lenge

STORTINGET (NRK): Stortinget foreslår å øke representantenes lønn til 928.602 kroner. Det ville ikke SV la skje uten debatt, og dro en norsk vri av amerikanernes «filibuster».

Valen forsøkte seg på en filibuster

Snorre Valen (SV) på Stortingets talerstol torsdag. Settepresident Øyvind Halleraker, som styrte den første delen av debatten, følger med.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Disse debattene pleier å være en kort affære. Mens Stortinget ofte bruker lang tid på å behandle viktige saker som alkoholservering i park og tivolilov, så bruker vi kort tid på å diskutere fastsettelsen på vår egen godtgjørelse, sier stortingsrepresentant Snorre Valen (SV).

Men i år varte debatten i nesten to timer, som stort sett var fylt av SV-ere. Valen startet med sitt første hovedinnlegg på 30 minutter. Så fulgte partikollegaene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes med både innlegg og merknader.

– Det å bevilge seg selv en økning på 2,4 prosent i den konteksten vi befinner oss i nå, vil nok mange oppfatte som umusikalsk, forklarte Valen.

Snorre Valen

Valen hadde med seg en rekke tykke rapporter som han siterte fra på talerstolen.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Halte ut tiden

Filibuster er en kjent taktikk i amerikansk politikk, der man med fri taletid kan utsette eller forhindre en votering ved å snakke i timevis til fristen for voteringen er utgått.

Så dramatisk kan man ikke gjøre det i Stortinget, der taletiden alltid er begrenset. Men SVs representanter brukte taletiden til det fulle i dagens debatt.

Taletiden må ikke overskride 30 minutter i første innlegg, ti minutter i annet innlegg og tre minutter i eventuelle følgende innlegg. En kort merknad er likevel begrenset til ett minutt.

Stortingets forretningsorden

Med 21 andre saker til behandling i Stortinget kan SVs protest føre til at det blir en lang dag for stortingspolitikerne.

– Taleren bør holde seg strengt til den saken som er under debatt. Jeg anmoder om respekt for Stortingets forretningsorden, ellers ser presidenten det nødvendig å avslutte debatten, sa settepresident Øyvind Halleraker etter å ha stanset Kirsti Bergstøs (SV) innlegg to ganger.

Her tar den amerikanske politikeren Bernie Sanders en filibuster ved å tale i timevis om skatt og arbeidsledighetspenger i 2010.

Høyre: – Betal mer skatt

I tillegg til SV tok Høyre ordet i debatten. Nikolai Astrup (H) mener Valen overser at regjeringen har gitt skatteletter til pensjonister. Han mener dermed den reelle forskjellen i inntektsvekst er mindre. Han mener Valen selv bør ta grep hvis han vil ha lavere lønn:

– Det er opprettet en ordning hvor man kan frivillig betale inn ekstra skatt. Det er et tilbud representanten Valen kan benytte seg av, dersom han mener godtgjørelsen er unormalt høy, sier Astrup.

Han nøyde seg med å snakke i fem minutter av de 30 minuttene han hadde til disposisjon.

– Vi har faktisk en reallønnsnedgang vi også, slik prisstigningen er om dagen. Lønnsøkningen er på linje med alle andre. Jeg mener det skal være slik. Jeg tror folk der ute skjønner og verdsetter den jobben vi gjør, sier Nils Aage Jegstad (H).

SVs Kirsti Bergstø kaller det en «talende stillhet» at ingen andre partier tok ordet.

15 kaffekopper om dagen

I tillegg til å gå inn i grunnlaget for årets inntektsoppgjør og trygdeoppgjør, brukte Valen tiden til å spørre seg hvorfor Stortinget selger rimelig mat og «Oslos billigste cortado».

– Hvorfor vi har subsidiert kaffe, vet ikke jeg. En cortado på Stortinget koster altså 7 kroner. Lønnsveksten vår de siste årene tilsvarer 5751 cortadoer i Stortingets kaffebar. Trenger man 15 cortadoer i lønnsøkning per dag, president? spurte Valen.

Han foreslår heller at Stortinget skal få samme kronemessige tillegg som pensjonistene.

– Jeg ser på blikkene i salen at det er liten sjanse for å få dette gjennom, så derfor klinker jeg til med to forslag til: at vi får samme prosentmessige økning som pensjonistene eller at vi får samme kronetillegg som vanlige arbeidstakere, sa Valen.

Det er Stortingets lønnskommisjon som foreslår en vekst i godtgjørelsene på 2,4 prosent. Dermed har de foreslått 928.602 kroner i lønn til stortingsrepresentantene, 1.325.358 kroner til regjeringsmedlemmer og 1.631.346 kroner til statsministeren.

Stortinget skal stemme over forslagene senere i dag.

Laster Twitter-innhold

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger