Hopp til innhold

Regjeringspartiene og SV er enige om forlenget strømstøtte

Kompensasjonen økes til 90 prosent når strømprisene overskrider 70 øre/kwh i høst og vinter.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Frode Jacobsen (Ap) la frem den nye strømpakken etter forhandlingene.

ENIGHET: Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Frode Jacobsen (Ap) la frem den nye strømpakken etter forhandlingene.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

De siste tre dagene har regjeringspartiene og SV forhandlet om en strømpakke.

De tre partiene har blitt enige om forlenget støtte for høye strømutgifter frem til og med mars 2023.

Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kwh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022.

Strømpakken innebærer også at dagens innretning på strømstøtteordningene for husholdninger, frivillig sektor og landbruk forlenges ut året.

Regjeringen jobber også med varige tiltak som å få kontroll over strømeksporten, har sagt nei til nye utenlandskabler og vil satse kraftig på utbygging av fornybar energi. Slik skal vi sikre at folk og næringsliv har tilgang på rimelig kraft over tid, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson fra Senterpartiet i en pressemelding.

Strømledninger i skumringen på Jessheim

Regjeringspartiene og SV har kommet til enighet om strømstøtten.

Foto: Heiko Junge / NTB

Enighet om bostøtte

Partiene har forhandlet en løsning for bostøtten.

Ekstrautbetalingene for mai og oktober beløper seg til 1000 kroner per husstand. Det medfører et tillegg på 150 kroner for hvert ekstra medlem i husstanden.

Ekstrautbetalingene for november og desember 2022, beløper seg til 1500 kroner per husstand.

– Vi har en avtale med regjeringen om å forhandle videre i høst for å gjøre ordningen enda mer rettferdig og treffsikker. Vi har også sikret ekstra bostøtte til flere i de kalde månedene, som vil trygge enda flere folks økonomi, sier Kari Elisabeth Kaski fra SV i en pressemelding.

Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen.

Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen mener at endringene vil ha lite utslag på lommeboka til folk.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Marie Sneve Martinussen, nestleder og finanspolitisk talsperson for Rødt, sier det er synd at flertallet på Stortinget ikke ville lage en bedre ordning. Hun mener at ordningen kun medfører små endringer, som vil ha lite utslag på lommeboka til folk.

Nå får folk med vanlig forbruk regninger på over 4000 kr. Det slår hardt ut på økonomien til folk og da burde det settes en makspris. Staten har fortsatt svært gode inntekter, mens innbyggerne taper, skriver Martinussen i en e-post til NRK.

Tjener på høye strømpriser

Staten har aldri tjent så mye penger på strøm som nå. Ekstrainntektene for i år anslås å ende på flere titalls milliarder kroner.

Gjennom vinteren har regjeringen innført ulike midlertidige støtteordninger for å hjelpe folk med å håndtere de rekordhøye strømutgiftene.

10. mars varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) at regjeringen kommer til å forlenge strømstøtten frem til mars 2023.

Forrige uke anslo regjeringen at de vil bruke over 25 milliarder kroner på strømstøtte i år. Under forhandlingene på Stortinget, krevde SV at enda flere milliarder skal inn i strømpakken.

AKTUELT NÅ