Hopp til innhold

Én kvinne blant 27 ledere i Forsvaret

Organisasjonskartet til Forsvaret viser at det er 26 menn og én kvinne i toppledelsen. Likestillingsombudet er kritisk.

Louise Kathrine Dedichen er eneste kvinne i forsvarsledelsen. De andre 26 er menn

Kun Louise Dedichen er kvinne i toppledelsen i Forsvaret.

Foto: Forsvarets mediesenter

Elisabeth Lier Haugseth

Elisabeth Lier Haugseth i Likestillingsombudet

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Det er en for svak representasjon. Jeg er helt overbevist om at Forsvaret kunne hatt flere kvinner i toppledelsen, sier Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsdirektør i Likestillingsombudet.

Organisasjonskartet på Forsvarets nettsider viser at det under forsvarssjefen kun er én kvinne i den øverste ledelsen.

Haugseth sier det ideelt sett burde vært 50 prosent kvinner, og at det ikke er noe i veien for at Forsvaret skal få til det.

– Gjenspeiler kvinneandelen

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Forsvarssjefen sier kvinneandelen i ledelsen gjenspeiler kjønnsfordelingen i Forsvaret for øvrig. Kvinneandelen i dag er på 13 prosent, 30 år siden det ble åpnet for begge kjønn.

– De kvinnene som sitter i toppen i dag er de første som gikk gjennom utdanningssystemet Forsvaret. Omtrent 10 prosent er kommet til det høyeste nivået, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han sier selv han har tre kvinner i toppledelsen sin, ikke én. Han regner da med en som for tida jobber i FN og en kvinne som formelt er underlagt Forsvarsdepartementet, men jobber tett med forsvarssjefen.

– Ikke kulturproblem

Bruun-Hanssen avviser at det er kulturen i Forsvaret som stopper kvinnene.

– Det vil jeg ikke si. De kvinnene som er kvalifisert har klart å konkurrere seg til stillinger og har fått viktige og krevende jobber i Forsvaret.

Forsvarssjefen innrømmer likevel at den lave kvinneandelen får betydning for ledelseskulturen.

– Vi mister noen av de egenskapene som kvinner bringer med seg, sier han, og nevner nøyaktighet, evne til å få grupper til å fungere og det å håndtere flere saker samtidig.

Måtte gå til rettssak

Sjef for Forsvarets høgskole, Louise Dedichen.

Louise Dedichen er i dag eneste kvinne i Forsvarets toppledelse

Da Louise Dedichen som eneste kvinne fikk jobb i forsvarssjefens ledergruppe i 2008 var det en mannlig motkandidat som mente hun var kvotert inn. Han gikk til slutt til rettssak – som endte i Høyesterett, der hun fikk medhold.

Bruun-Hanssen mener denne saken ikke er illustrerende for hvordan det er for kvinner å komme til topps i Forsvaret.

– Et eksempel skaper ingen regel. Andre kvinner som har fått posisjoner har unngått slike hendelser som Dedichen erfarte.

Bruun-Hanssen sier de nylig ansatte to kvinnelige enstjerners generaler, men han vil ikke oppgi hvilken kjønnsbalanse han ønsker seg i Forsvaret.

– Vi skal ha de beste lederne uavhengig av kjønn, sier Bruun-Hanssen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT