Hopp til innhold

En av verdens yngste nasjonalforsamlinger

En gjennomsnittlig stortingsrepresentant er en middelaldrende mann. Men aldri før har så mange unge sittet på Stortinget. Norge har ett av verdens yngste parlamenter.

Stortingssalen

UNGT: Mer enn én av ti stortingsrepresentanter er under 30 år.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bare to prosent av verdens parlamentarikere er under 30 år, ifølge tall fra Den interparlamentariske union (IPU).

Når det 163. storting åpnes i dag, vil én av ti representanter være under 30 år.

Bare Sverige, Finland og Ecuador kan vise til tilsvarende representasjon av unge.

Norske stortingsrepresentanter er yngre enn noen gang, men fortsatt er middelaldrende overrepresente

Alder i befolkningen (januar 2018) og alder på Stortinget (desember 2018). Befolkningstall for personer under 18 år er ikke med, siden bare de som har stemmerett kan stille til valg. Kilder: Stortinget og SSB.

Få hindringer

Professor Ragnhild Louise Muriaas tror det er flere grunner til at Norge har så mange unge stortingsrepresentanter.

– Siden partiene stiller med lister, og det ikke er én kandidat som vinner hele valgkretsen. Da ønsker partiene gjerne å speile befolkningen, slik at ulike grupper føler seg representert, forklarer hun.

Ragnhild Muriaas

Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen.

Foto: Privat

I tillegg koster det lite for den enkelte å delta i en norsk valgkamp.

– Du trenger ikke ha personlig formue eller pengesterkt nettverk som kan støtte valgkampen, slik det er i USA, Storbritannia og Frankrike. Partiene betaler, og de er igjen finansiert av staten.

Ikke alle like godt representert

Likevel er fortsatt 45-64-åringer overrepresentert på Stortinget i forhold til befolkningen for øvrig. De yngste (under 24) og eldste (over 70) er kraftig underrepresentert.

Det er kun fem stortingspolitikere med minoritetsbakgrunn. Og det kan være vanskelig å komme seg inn i politikken hvis man ikke har bakgrunn fra et ungdomsparti.

– Spørsmålet blir om det er mulig for de som ikke har den bakgrunnen, å komme inn. Hva gjør du hvis du er 44 år gammel og bestemmer deg for å bli politisk aktiv? Det er kanskje ikke like enkelt i Norge som i andre land.

Har andre holdninger

Selv om stortingspolitikere er bundet av et partiprogram, tror Muriaas det kan få noe å si for politikken at det er mange unge på Stortinget.

– Det er forskning som viser at yngre politikere har andre standpunkter i noen saker. Spesielt i spørsmål som likekjønnede ekteskap og utbygging av velferdsordninger, mens eldre politikere gjerne er mer opptatt av spørsmål som skatt, sier hun.

– Om man ikke får en annen politikk, får man kanskje noen korrigeringer og justeringer, tror Muriaas.

Hun trekker fram Irland som eksempel. Der har man innført økonomiske incentiver for å få flere unge inn i politikken.

– Nå ser vi tendenser til oppmykning av abortloven i Irland. Det kan hende det henger sammen med yngre politikere, men det er fortsatt lite forskning på det, sier hun.

AKTUELT NÅ