Hopp til innhold

EMA godkjenner vaksine for barn

Det europeiske legemiddeltilsynet, EMA, godkjenner Pfizer-vaksinen for barn ned til tolv år.

Pfizer/Biontechs koronavaksine, Comirnaty er godkjent for bruk for unge ned til tolv år.

Det kom fram på et ekstramøte i regi av en ekspertkomité i EUs legemiddelbyrå (EMA) fredag. Den siste tiden har USA og flere andre land gitt den samme godkjenningen.

Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om de vil benytte vaksinen på barn.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har tidligere fortalt NRK at vaksinering av barn i Norge tidligst blir aktuelt til høsten.

Hamilton Bermudez (14) får en dose av Pfizers koronavaksine ved St. John's Well Child & Family Center i Los Angeles 13. mai

I GANG I USA: Hamilton Bermudez (14) får en dose av Pfizers koronavaksine ved St. John's Well barne- og familieklinikk i Los Angeles 13. mai i år.

Foto: Frederic J. Brown / AFP

En studie som er gjort på om lag 2000 barn i alderen 12 til 15 år, viser at vaksinen gir 100 prosent beskyttelse mot smitte.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker at det uavhengig av EMA-avgjørelsen er opp til norske helsemyndigheter å avgjøre om barn ned til 12 år skal vaksineres i Norge.

– Spørsmålet er om det skal være en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Det gjelder også gruppen til og med 17 år. Vi utreder som vi pleier når det er snakk om endringer i det norske vaksinasjonsprogrammet. Vi ser på det fra en etisk, medisinsk og samfunnsøkonomisk side, sier Aavitsland.

– Helt åpent

USA og Canada har allerede gitt klarsignal for at barn ned til tolv år kan få Pfizer/Biontech-vaksinen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse.

Foto: Tor Erik Schrøder

Tyskland har allerede besluttet at barn over tolv år kan få koronavaksine fra 7. juni, gitt at det kommer en EMA-godkjenning. Forbundskansler Angela Merkel sa samtidig at det å vaksinere barn er en «veldig følsom handling», i og med at de også får de mildeste koronasymptomene.

Aavitsland mener det kan være lurt å bruke tid på avgjørelsen.

– Det er vurderinger vi har tenkt til å bruke sommeren på. Det har ikke noen bråhast, fordi det er mange voksne som skal vaksineres fremover. Det er helt åpent om det blir aktuelt eller ikke.

Vaksinering helsepersonell

En helsearbeider ved Sykehuset Østfold Kalnes får en dose Pfizer-vaksine.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Småsyk en dag eller to

En av de viktigste grunnene til å vaksinere barn, er at det kan bidra til å skape flokkimmunitet. Aavitsland påpeker at man må vurdere spørsmålet både fra et individ – og samfunnsmessig perspektiv.

En faktor er at vaksinasjonen kan være verre for barn uten underliggende sykdommer – fordi man blir småsyk en dag eller to – enn konsekvensene av en koronainfeksjon.

Margrethe Greve-Isdahl

Margrethe Greve Isdahl, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

Foto: NRK

– Fordelen for individet er at man slipper å bli smittet. Ulempen er bivirkninger. Det er kjent at man får vondt i armen og kan føle seg uvel etter vaksine. Samtidig er koronasykdom hos barn veldig sjeldent farlig.

– Så er det samfunnsmessige perspektivet. jo Større andel av befolkningen som er vaksinert, jo vanskeligere blir det for viruset å spre seg.

FHI har sagt at det foreløpig er mest aktuelt å vaksinere personer ned til 18 år, og noen ned til 16 år med underliggende sykdommer.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI, har pekt på at det kan være viktig å vaksinere barn som har alvorlige lidelser, som nevromuskulære lidelser og medfødte syndromer.

Vet lite om langtidseffekter

Samtidig viser en studie fra Israel publisert i tidsskriftet Lancet at vaksinen fra Pfizer-/Biontech omtrent utrydder korona i et samfunn, så lenge halvparten er vaksinert.

I den forbindelse uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at studien tyder på at man kan bekjempe viruset, uten å vaksinere ungdommer.

Aavitsland viser også til studien fra Israel. Han påpeker at det vil komme mer informasjon om konsekvensene av å vaksinere barn, etter hvert som flere land begynner å gjøre det.

Pfizer/Biontech har tidligere sagt at deres studie fortsetter for å kartlegge eventuelle sjeldne, alvorlige bivirkninger av vaksinen.

– Foreløpig vet man veldig lite om det, fordi det er så få barn som er vaksinert. Det er noe vi må følge med på, etter hvert som andre land eventuelt begynner å vaksinere barn.

AKTUELT NÅ