Hopp til innhold

Pfizer-topp mener barn kan vaksineres til sommeren

Det kan bli mulig å vaksinere barn allerede til sommeren, sier Pfizers globale forskingssjef. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror tidligst det blir aktuelt i Norge til høsten.

Vaksinering helsepersonell

FLERE KAN BLI VAKSINERT: Vaksinering av barn kan komme raskere enn tidligere antatt. Her fra vaksinering med Pfizer-vaksine for helsearbeidere ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

NRK har tidligere omtalt at FHI vurderer koronavaksinering av barn. Nå forteller Pfizer at vaksinering av barn kan være aktuelt allerede til sommeren.

– Det kan være mulig å starte vaksinering av svenske skolebarn innen skoleåret slutter i Sverige. Og man kan være godt forberedt foran det nye skoleåret (til høsten), sier global forskingssjef Mikael Dolsten i Pfizer til SVT.

Drøyt 2000 barn fra 12 til 15 år i USA deltok i vaksinestudien. Hos disse viste det seg at Pfizers vaksine ga 100 prosent beskyttelse mot covid-19. Det var ikke flere bivirkninger enn det som er oppdaget blant voksne.

Pfizer/Biontech venter på godkjennelse fra det amerikanske legemiddelverket. Studien skal også sendes til europeiske EMA. En godkjennelse i EMA betyr at vaksinen kan tas i bruk for barn innen sommeren.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

AVVENTENDE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Må trolig vente til høsten

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier FHI må gjøre en vurdering dersom EMA godkjenner vaksinen for barn.

Han påpeker at mange trenger vaksine før barn.

Når kan det bli aktuelt for barn i Norge?

– Det er vanskelig å si, men ut fra det vi hører nå, kan det gå raskere enn vi har trodd. Men jeg tror ikke det blir aktuelt å vaksinere ungdommer før etter sommeren i så fall. Mange andre trenger vaksine før denne gruppen, sier Nakstad til NRK.

To viktige grunner

FHI har uttalt at vaksinering av barn kan være viktig av to grunner:

Den ene er at noen barn har høyre risiko for alvorlig sykdom ved covid-19. Den andre er at vaksinering av så mange som mulig er viktig for å skape flokkimmunitet i befolkningen.

Siden yngre personer sjeldnere blir alvorlig syke med covid-19, skal det mer til for at fordelen med vaksine veier opp for eventuelle bivirkninger

Men det er naturligvis gunstig med tanke på flokkimmunitet.

– Hvis man anbefaler dette, kan kanskje ungdomssjiktet få vaksine i løpet av tidlig høst, sier Nakstad.

Preben Aavitsland

VENTER PÅ FLERE STUDIER: Overlege Preben Aavistland i FHI sier de foreløpig bare vurderer å vaksinere barn med sykdommer som gjør at det er spesiell risiko ved covid-19.

Foto: Kjartan Bjelland

Overlege Preben Aavistland i FHI sier de følger med på flere studier de venter resultater fra.

– Foreløpig tenker vi å vaksinere personer ned til 18 år og noen ned til 16 år hvis de har spesielle sykdommer. Det er nok den gruppen som er mest aktuell blant barn, altså de som har ulike sykdommer som gjør dem mer utsatt for alvorlig forløp av koronainfeksjon, sier Aavitsland til NRK.

– Vaksinasjon av alle barn eller alle ungdommer kan være aktuelt for å øke immuniteten i befolkningen. Men der skal vi nøye vurdere fordeler og ulemper, sier han.

Studier i Sverige

I Sverige planlegges en egen studie til høsten. Da skal 80 barn fra spedbarnsalder til 17 år testes med Janssen-vaksinen. Vaksinen er tatt ut av det allmenne vaksinasjonsprogrammet i Sverige.

I Norge er denne vaksinen under vurdering. En konklusjon rundt denne vaksinen samt AstraZeneca-vaksinen skal komme 10. mai.

AKTUELT NÅ