Eksperter: Sikkerheten rundt Slottet for dårlig

SLOTTET (NRK): Fem år etter 22. juli-terroren er det fortsatt mulig for sivile å kjøre helt opp til et av Norges mest profilerte og bevoktede bygg. Flere eksperter mener nå at sikkerheten rundt Slottet er for dårlig.

Fem år etter 22. juli-terroren er det fortsatt mulig for sivile å kjøre helt opp til et av Norges mest profilerte og bevoktede bygg. Flere eksperter mener nå at sikkerheten rundt Slottet er for dårlig.

I april kjørte en sivil varebil helt opp til Slottet. Eksperter slår nå alarm om sikkerheten rundt Slottet.

I begynnelsen av april kjørte en mann en grå varebil helt opp på Slottsplassen. Selv om kongens livvakttjeneste, Garden og Oslo-politiet reagerte raskt, kunne situasjonen sett annerledes ut.

Politiet stengte av området og bombegruppen undersøkte bilen for eksplosiver. Personen viste seg å være forvirret og syk, ifølge politiet.

Veien opp til Slottet er skiltet med innkjøring forbudt, men har ingen fysiske sperringer.

– Gardistene har mange funksjoner og de klarte å håndtere denne mannen etter at han kom ut av bilen. Men hvis man skal kunne stoppe en hel bil, må det tyngre skyts til, sier Sunniva Meyer, sikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk institutt til NRK.

I en sikkerhetsrapport fra 2014 om terrorsikringstiltak i Oslo, heter det at Staten og Oslo kommune ønsker å «redusere konsekvensen av, eller muligheten for at kjøretøyer kan komme helt inntil bygningene». Rapporten var blant annet signert hoffsjefen.

Men i dag kan biler fortsatt kjøre fritt opp på Slottsplassen.

– Slottet er sårbart

Sunniva Meyer

Sikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk institutt, Sunniva Meyer.

Foto: NRK

Sunniva Meyer, som har skrevet doktorgrad om beskytte offentlige mål, mener det absolutt er mulig – slik sikkerheten er i dag – å gjøre fysisk skade på slottsbygningen.

– Dersom man ikke har tiltak rettet mot kjøretøyadkomst, er man sårbar for slike hendelser, sier hun.

– Det er sikkert et økonomisk spørsmål, man har vurdert det slik at risikoen ikke er så høy og at konsekvensene ikke er alvorlige nok til å innføre ordentlige kjøretøyssperringer langs hele parken, sier hun.

NRK er kjent med at det er gjennomført risikoanalyser rundt Slottet, der det er pekt på konkrete tiltak, som ikke er gjennomført. Hvilke tiltak dette er, kjenner ikke NRK til, men det skal være snakk om fysiske barrierer.

– Siden hoffsjefen skrev under rapporten, må vi jo vurdere det slik at den type sikring er relevant for dem, og at de har vært inne på tanken om å sikre Slottet bedre, sier Meyer.

– Iverksetter tiltak etter at noe skjer

Gunnar Angeltveit

Gunnar Angeltveit, spesialrådgiver i krisehåndtering.

Foto: NRK

Gunnar Angeltveit, spesialrådgiver i krisehåndtering, mener hendelsen i april gjør at man må vurdere om sikkerheten er god nok.

– I det øyeblikket noen klarer å kjøre fram til Slottet med uærlige hensikter, vil det være for sent. Det er dessverre nesten alltid slik når det gjelder krisehåndtering at det er først etter at noe skjer at de iverksetter de tiltakene som skulle forhindre at den aktuelle hendelsen skjedde, sier Angeltveit.

Kommunikasjonssjef på Slottet, Marianne Hagen, skriver dette i en e-post til NRK:

«På slutten av 2015 ble arbeidet med sikkerhetsanalysen for de Kongelige eiendommene avsluttet. Det vil bli gjennomført tiltak som bygger på denne analysen i de nærmeste årene. Noen av tiltakene vil være synlige, andre ikke».

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger