NRK Meny
Normal

– Denne gaten burde vært stengt når man frykter terror

Selv under terrortrusselen mot Norge var det mulig å kjøre helt inntil statsministerens bolig. Dette til tross for at Oslo kommune og flere departementer har anbefalt stenging rundt boligen - av sikkerhetsmessige årsaker.

Varebil tauet bort

TAUET BORT: Etter at politiet hadde sjekket ut en hvit varebil som stod like ved statsministerboligen flere dager på rad, fant politiet ut at den ikke utgjorde noen trussel. Lørdag ble den tauet bort, etter flere meldinger fra naboer.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Lørdag kveld i Inkognitogata i Oslo. Om lag 50 meter unna statsministerens bolig blir en hvit varebil tauet bort. Dette etter at politiet har mottatt flere meldinger fra publikum om bilen, som har stått lovlig parkert i flere dager. I området rundt statsministerboligen er det ikke iverksatt noen fysiske sperringer, og ingen etablerte politiposter.

Samtidig er Norge i høyspenn, etter at PST to dager tidligere varslet om en mulig, konkret terrortrussel mot Norge. På en pressekonferanse sa politiet at deres tilstedeværelse i bybildet ville øke betraktelig, og at en rekke sikringstiltak ville iverksettes.

Kjetil Stormark, som har skrevet flere bøker om terror i Norge, reagerer kraftig på at en varebil kunne stå parkert i flere dager like ved statsministerboligen, og viser til bombeangrepet i Regjeringskvartalet 22. juli.

Stormark peker på at statsminister Erna Solberg var tilbake fra ferie, og skal ha oppholdt seg i Oslo denne helgen. Stormark mener det ikke er tilstrekkelig at bilen ble sjekket ut av politiet, som fant ut at den ikke utgjorde noen trussel, og sier dette er noe som fort kunne ha endret seg.

– Det grenser til absurd at man i en nasjonal krisesituasjon, der man frykter terror mot Norge i løpet av få dager, kan parkere biler på utsiden av statsministerboligen, sier Stormark, og legger til:

– Det er så kritikkverdig at jeg nesten har problemer med å sette ord på det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kjetil Stormark om sikring av statsministerboligen

ALVORLIG: Kjetil Stormark, sjefredaktør i fagnettverket Hate Speech International, mener gatene rundt statsministerboligen burde være stengt når PST mener det foreligger en terrortrussel mot Norge.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

KMD har god dialog med berørte parter om arbeid med sikkerhetstiltak blant annet i forbindelse med regjeringens representasjonsanlegg.

Statsråd Jan Tore Sanner i epost til NRK

Vil hindre kjøretøy

I mai i år presenterte Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring». Dokumentet ble utarbeidet i samarbeid med blant andre Oslo kommune, og tar for seg sikring av utvalgte bygninger i Oslo sentrum, med bakgrunn i terroraksjonen mot Norge 22. juli 2011.

Et gjennomgangstema i rapporten er at hendelsen i regjeringskvartalet viste at eksplosiver fraktet i bil kan forårsake «stor skade på bygninger og mennesker».

«Tiltakene i Oslo sentrum skal primært bidra til å redusere konsekvensen av eller muligheten for at kjøretøyer kan komme helt inntil bygningene og vil derfor påvirke gatebruken».

Blant de utvalgte bygningene som nevnes er blant annet Slottet og Oslo rådhus. Om regjeringens representasjonsanlegg (RRA), der statsministerboligen inngår, heter det følgende:

«Det formidles behov for trafikkregulerende tiltak, periodevis eller full avstenging av Riddervolds gate forbi RRA. Dette vil medføre behov for omlegging av kjøremonsteret i området. På sikt ønskes trikkelinjen flyttet.»

Artikkelen fortsetter under videoen.


Selv under terrortrusselen mot Norge var det mulig å kjøre helt inntil statsministerens bolig. Dette til tross for at Oslo kommune og flere departementer har anbefalt stenging rundt boligen - av sikkerhetsmessige årsaker.

VIDEO: Kjetil Stormark slakter sikkerheten ved statsministerboligen.

Etablerer utvendige barrierer

Det er så kritikkverdig at jeg nesten har problemer med å sette ord på det.

Kjetil Stormark

22. juli 2011 kunne Anders Behring Breivik kjøre en hvit varebil helt inntil Høyblokka. Dette til tross for at det allerede i 2004 ble besluttet at stenging av Grubbegata hadde høy prioritet. Senere slo 22. juli-kommisjonen fast at det hersket tvil om hvem som egentlig holdt i prosjektet.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som opplyser at de ikke vil kommentere denne saken. Justis- og beredskapsdepartementet sier på sin side at politiet må svare for vurderingene i en pågående trusselsituasjon, og viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) når det gjelder ansvaret for sikkerhet rundt statsministerboligen.

KMD bekrefter overfor NRK at det er kommunaldepartementet, og det underliggende Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), som har ansvaret for sikkerheten i statsministerboligen. KMD opplyser også man er i full gang med å etablere grunnsikring i alle bygg man har ansvaret for, som overvåking og utvendige barrierer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bombebilen 22. juli

FATALT: 22. juli kunne Anders Behring Breivik kjøre en varebil helt inntil inngangen til Høyblokka i Regjeringskvartalet.

Foto: Politiet / NTB scanpix

Jobber med stenging

I tillegg opplyser KMD at man etter en analyse av sikkerhetsnivået for statsministerboligen etter 22. juli, planlegger tiltak for å styrke sikkerheten ytterligere. KMD vil imidlertid ikke gå inn i hvilke konkrete sikkerhetsvurderinger som er gjort.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har ikke anledning til å stille til intervju om saken, grunnet ferie. Sanner skriver i en-post til NRK at sikkerheten rundt statsministeren er operative tiltak som politiet vurderer fortløpende, og spørsmål KMD ikke kommenterer.

Sanner sier til NRK at departementet etter 22. juli 2011 utarbeidet nye risiko- og sårbarhetsanalyser for å vurdere ytterligere sikkerhetstiltak rundt byggene man er ansvarlige for.

– Noen tiltak er synlige for folk rundt, som for eksempel vakthold og utvendige barrierer, mens andre tiltak ikke er synlige. Oppfølging av tiltakene er godt i gang. Enkelte tiltak er allerede iverksatt eller under prosjektering, skriver Sanner til NRK.

Når det gjelder eventuell stenging av Riddervolds gate, ved statsministerboligen, opplyser KMD at Statsbygg allerede er godt i gang med prosjektering av tiltakene i prinsipplanen («Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring», journ.anm.).

På spørsmål om eventuell stenging av Riddervolds gate vil ta lang tid, slik det gjorde med Grubbegata, svarer Sanner følgende:

– KMD har god dialog med berørte parter om arbeid med sikkerhetstiltak blant annet i forbindelse med regjeringens representasjonsanlegg. Jeg er trygg på at de tiltakene som besluttes, blir iverksatt så raskt som overhodet mulig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

I GANG: Kommunalminister Jan Tore Sanner sier at enkelte av sikkerhetstiltakene som ble ansett for å være nødvendige etter 22. juli allerede er godt i gang.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Staten selv som er ansvarlige

Også Oslo kommune inngår i kontaktutvalget som står bak prinsipplanen fra tidligere i år. Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo kommune, sier til NRK at det ikke er opp til Oslo kommune å gjøre vurderinger av sikkerheten rundt statsministerboligen.

– Det er staten selv som er ansvarlige for sikkerheten rundt egne bygg. Sammen med statlige instanser har vi laget denne prinsipplanen for å ha et godt, overordnet samarbeid når anmodningen om tiltakene kommer, sier Folke Fredriksen til NRK.

Byråden legger til at Oslo kommunen vil behandle tiltak som krever søknader etter plan – og bygningsloven.

– Sikkerheten har vært ivaretatt

Johan Fredriksen

SIKKERT: Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo-politiet sier tiltakene som ble gjort i helgen var tilstrekkelige.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen, sier til NRK at politiet fikk gjentatte meldinger fra publikum om den hvite varebilen, og at de valgte å fjerne den på grunn av det. Han sier at politiet sjekket bilen grundig flere ganger på rad, og at de vurderte den som ufarlig. Fredriksen mener de tiltakene som ble gjort rundt boligen til statsministeren, var tilstrekkelige.

– Vi fører vakthold med omgivelsene, og det er også etablert stedlig vakthold på objektet. Nå er innretningene slik rundt at det er lovlig parkering, og det forholder vi oss til, sier Fredriksen.

Fredriksen påpeker at det ikke er politiets oppgave å vurdere den generelle sikkerheten rundt statsministerboligen.

– Det er det ikke opp til meg å vurdere. Jeg vurderer fra sak til sak, og i denne saken har sikkerheten vært ivaretatt. Vi har hatt et stort antall mobile innsatsenheter i området, men vurderte at det ikke var nødvendig å sette opp fysiske sperrer, sier Fredriksen.

Kjetil Stormark mener på sin side at mer drastiske tiltak burde vært iverksatt.

– Jeg mener at man åpenbart i en nasjonal krisesituasjon burde sikre boligen til statsminister, i alle fall som minimum når hun har avbrutt ferien og er tilbake i Oslo. Når man frykter terror mot Norge i løpet av få dager, burde denne gaten være stengt av.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste, og deres livvaktjeneste, som er ansvarlige for sikkerheten til statsministeren og andre regjeringsmedlemmer. Informasjonssjef Martin Bernsen sier PST ikke ønsker å kommentere hvilke vurderinger de gjør når det gjelder sikkerheten rundt statsminister Erna Solberg.

"Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring"

I ARBEID: I prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring» foreslås det å redusere trafikken forbi statsministerboligen, for å forhindre lignende scenarioer som 22. juli 2011.

Foto: Faksimile / NRK
Laster kart, vennligst vent...

Statsministerboligen i Inkognitogata i Oslo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger