Eidsvollbygningen blir restaurert

Den historiske bygningen skal bli mest mulig slik den var i 1814.

Eidsvollbygningen
Foto: NRK

Et omfattende restaureringsarbeid er kommet i gang denne høsten.

Eidsvollbygningen ble skrevet inn i norsk historie da Carsten Anker stilte sitt store og prektige hus til disposisjon for Riksforsamlingen i 1814.

Målet er at den historiske bygningen, paviljongen og hagen skal tilbakeføres til slik det var der i 1814.

NETT-TV: Eidsvollbygningen blir restaurert

Ferdig i 2014

Det hele skal være ferdig til Grunnlovsjubileet i 2014. Sist det ble gjennomført en større restaurering av Eidsvollbygningen var til 150 års-jubileet i 1964.

Det ytre preget og planløsningen er nokså godt bevart. Interøret er ikke alt som det var i 1814. Møbler, dekketøy, lintøy, bøker, lamper, pyntegjenstander - så å si alt ble solgt på auksjon etter Carsten Ankers konkurs i 1822. En del av Ankers inventar er senere kommet tilbake ved gaver og kjøp.

Champagnerester i hagen

Det er allerede gjort hagearkeologiske undersøkelser. Der ble det funnet rester av champagneflasker, krittpiper, porselen og potteskår fra keramikk, og det ble funnet tegn etter et lysthus og en liten dam.

I disse dager gjennomføres forundersøkelser av overflater inne i bygningen. Tilstanden til tømmervegger, gulv, tak og dører blir nøye undersøkt. Disse undersøkelsene vil fortelle oss i hvilken tilstanden hovedbygningen er, og hvordan den egentlig så ut på den tiden da 112 menn skrev Grunnloven her. Malingsfarge og tapettype hentes fram igjen.

Stort samarbeid

Arbeidet utføres i Statsbyggs regi. Det blir samarbeidet Med Norsk institutt for kultuminneforskning (NIKU) når det gjelder fargeundersøkelser og Multiconsult AS til kartlegging av bygningsteknisk tilstand.

Det samarbeides også med Riksantikvaren, med Stiftelsen Eidsvoll 1814, med kunsthistorikere, arkitekter og arkeologer. Det er Kultur- og kirkedepartementet som har gitt Statsbygg oppdraget.

Til forundersøkelsene er det satt av 9 millioner kroner. Statsbygg skal levere en tilstandsrapport til departementet og på grunnlag av den rapporten blir det tatt stilling til hva som skal gjøres videre.

Forhåpentlig vil Grunnlovsjubileet 17. mai 2014 blir markert i en Eidsvollbygning og i omgivelser som er mest mulig lik det det var da den historiske begivenheten fant sted på Eidsvoll for snart 200 år siden.

Eidsvollbygningen blir restaurert
Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger