Hopp til innhold

Eggdonasjon splitter Høyre

Frontene i Høyre rundt spørsmålet om eggdonasjon hardner før landsmøtebehandlingen i begynnelsen av april. Nå vil profilerte høyrefolk dra i håndbrekket.

Stefan Heggelund og Lene Westgaard-Halle i Høyre

Stefan Heggelund (H) og Lene Westgaard-Halle (H) ber Høyre-folk tenke seg om en ekstra gang før de stemmer om partiet skal gå inn for eggdonasjon.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Spørsmålet om Høyre skal gå inn for å tillate eggdonasjon kommer til å bli en av de viktigste sakene på partiets landsmøte i mai.

Høyres prinsipprogramkomité går inn for å si nei til eggdonasjon.

Samtidig flagger stadig flere fylkeslag og profilerte Høyrefolk at de vil at partiet skal gå i stikk motsatt retning.

Nå sier stortingsrepresentantene Stefan Heggelund og Lene Westgaard-Halle at folk bør dra i håndbrekket og tenke seg godt om før de bestemmer seg.

– Spørsmålet er hvorvidt man mener staten aktivt skal gå inn og oppløse biologiske familiebånd på den ene siden, og om det skal være mulig for enkeltmennesket å si fra seg sitt biologiske ansvar, sier Heggelund.

– Debatten om foreldrene har skygget for barnas beste

Han sier det handler om biologisk far og biologisk mor som gjennom sæddonasjon, eggdonasjon og surrogati kan gi fra seg ansvaret for egne biologiske barn.

– Denne debatten har i stor grad dreid seg om foreldres ønsker om å få barn, mens det har vært veldig lite fokus på hva som er til det beste for barna, sier Westgaard-Halle.

Til tross for at Høyres landsmøte i 2017 utsatte saken for å sikre at partiet fikk anledning til å sette seg inn i alle problemstillinger rundt blant annet eggdonasjon, mener de to Høyre-profilene det er viktig at både partiet som helhet og de som skal stemme på landsmøtet tar nok en fot i bakken før de tar stilling.

– Prosessen så langt har vært god, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Derfor ønsker vi å løfte noen spørsmål slik at vi er bevist en del sider som fortsatt ikke er belyst i debatten, sier Westgaard-Halle.

Spørsmålene de to ber partikollegene tenke gjennom, er:

  • Skal man få betalt for å donere?
  • Hvor mange familier skal én person kunne donere til?
  • Hvilke metoder skal man bruke for å hente ut egg?
  • Hvilke prinsipielle argumenter står igjen for ikke å tillate surrogati dersom man tillater befruktning av enslige?
  • Skal nettverket rundt enslige som får befruktning være pliktige til å adoptere dersom mor faller fra?

Leder Oslo Høyre: – Spørsmålene ikke veldig relevante

Heidi Nordby Lunde, leiar i Europabevegelsen

Heidi Nordby Lunde (H) vil at Høyre åpner for eggdonasjon.

Foto: Europeisk Ungdom

Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant og leder for Oslo Høyre, Stefan Heggelunds eget lokallag. De har allerede bestemt seg for å gå inn for å åpne for eggdonasjon.

– Jeg tenker at spørsmålene de stiller ikke er så relevante eller rokker ved de prinsipielle begrunnelsene for eller mot eggdonasjon, og jeg tror ikke jeg rikker noen av dem ved å besvare dem, sier Lunde.

Hun sier staten ikke går aktivt inn for å kutte biologiske bånd dersom man tillater eggdonasjon slik Heggelund mener.

– Det er jeg som selv velger hvorvidt jeg selv ønsker å donere egg. Spørsmålet er om staten skal være en tilrettelegger, og det er der spørsmålet står. Jeg mener svaret er ja, Heggelund og Westgaard-Halle mener svaret er nei og ingen skal få lov å velge, sier Lunde.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger