Hopp til innhold

Ecstasy er tilbake i renere form

Tilgjengelighet, relativt lav risiko og overkommelige priser har gjort det narkotiske stoffet MDMA populært. – Dette er bekymringsfullt, sier politiet.

Daniel

«Daniel» har brukt MDMA i fem år og hevder at måtehold er nøkkelen for å redusere risikoen for helseplager.

Foto: Lina Gaganis / NRK

Ecstasy er for fullt på vei tilbake på det europeiske og det norske narkotikamarkedet. Denne gangen i en renere form, og relansert under det kjemiske navnet MDMA.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og EUs narkotikabyrå (EMCDDAS) er bekymret for utviklingen, og i mars i år sendte EMCDDAS ut varsler om høykonsentrert ecstasy.

Også i Oslos gater merker brukerne at det har blitt lettere å få tak i ecstasy av god kvalitet til en overkommelig pris. NRK har møtt en av brukerne. Han ønsker å være anonym.

– Billigere og bedre

Når NRK møter «Daniel» i en park ved Alexander Kiellands plass har han tatt med seg «Emma» (MDMA red.anm.) i en pose lik de man får ekstraknapper til klær i.

Ecstacy (MDMA) - tablett

Ecstasy i tablettform har blitt mindre populært og MDMA i pulverform tatt over.

Foto: NRK

Pulveret i posen er tilnærmet hvitt og studerer man det godt ser man at det er små krystaller av ulik størrelse. «Daniel» sier han ikke bekymrer seg for å gå rundt med pulveret på seg.

– Jeg har inntrykk av at politiet prioriterer andre og viktigere ting enn voksne mennesker som ruser seg på annet enn alkohol, sier han.

– Jeg var for ikke lenge siden på et privat arrangement der politiet dukket opp flere ganger. De var hyggelige og ville bare se til at det ikke var noe bråk, noe jeg aldri har sett på denne typen arrangementer. Jeg antar at de visste hvilken type arrangement det var, men så lenge deltakerne oppfører seg pent ser det ut til at de lar det passere, sier «Daniel».

– Alltid tilgjengelig

Han forteller at det med årene har blitt lettere å få tak i bra MDMA og at prisene har gått ned.

– Før kunne et gram koste rundt 1400 kroner, mens det nå koster 1000 kroner.

– Hvor tilgjengelig er MDMA?

– Jeg har aldri opplevd at det har vært noe problem å få tak i MDMA av god kvalitet. Det kommer nok an på hvem du kjenner, og ikke minst vil man ofte bli kjent med nye personer som kan "hjelpe" etter hvert. Det er alltid tilgjengelig, dersom du kjenner riktig person. De fleste på min alder kjenner nok minst et par som kan være behjelpelige, men siden det er ulovlig og ikke noe folk flest snakker høyt om, vet man sjelden hvem det er før man oppdager det ved en tilfeldighet.

Når det kommer til den helsemessige risikoen, hevder Daniel at dette er et av de tryggere rusmidlene så lenge man har et fornuftig forbruksmønster og får ren MDMA.

– Risikoen for skade har vært størst de gangene myndigheter har lyktes i å redusere tilgangen på det ekte produktet. Den største risikoen er i mine øyne manglende regulering, som har ført til en del stygge episoder med f.eks. PMMA der 12 personer døde på under 18 måneder. Dette er en følge av forbudet og at man blir tvunget ut i det illegale og ukontrollerte markedet.

Politiet bekymret

Politiet er liker ikke den voksende trenden. I Asker og Bærum politidistrikt var problemet med ecstasy stort for seks-syv år siden, men avtok etter at brukerne innså hvor farlig det var.

Nå slår de alarm på nytt.

– Dette er bekymringsverdig. Da de tidligere brukerne skjønte hvor farlig stoffet var, gikk innførselen og forbruket ned. Flere av dem ble lagt inn på psykiatrisk avdeling og er der fremdeles. Vi liker ikke den nye utviklingen, selv om vi ikke har merket noe til den hos oss – ennå, sier politiførstebetjent Dag Erik Ekeli ved Asker og Bærum politidistrikt til NRK.

Det er ennå ikke satt inn store tiltak mot ecstasy-bekjempelse, men politiet driver systematisk med preventivt arbeid mot unge.

– Den nye generasjonen har ikke den samme erfaringen som den forrige, bare det er veldig bekymringsfullt. Hvis det blir nødvendig, har vi tiltak vi kan sette inn. I vårt distrikt har vi en forebyggende gruppe som blant annet reiser rundt på skoler og andre arenaer. Vi håper dette kan virke preventivt.

– Alkohol langt farligere enn MDMA

Psykolog og forsker Pål-Ørjan Johansen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning på MDMA og psykedelia, mye av hans forskning er finansiert av Norges forskningsråd.

Pål-Ørjan Johansen

Forsker Pål-Ørjan Johansen ved NTNU.

Foto: NRK

– MDMA i seg selv er ikke spesielt farlig. MDMA har blitt gitt til tusenvis av friske mennesker i studier. Internasjonale eksperter har kommet frem at alkohol utvetydig er langt farligere enn MDMA for den enkelte bruker. MDMA er for eksempel langt ifra så vanedannende som alkohol, sier Johansen til NRK.

Johansen understreker imidlertid at stoffet kan føre til helseskade.

– MDMA kan føre til helseskade, alt kan det. Hovedfaren ved MDMA er at det kan øke kroppstemperatur. Men det er viktig å sette risiko i perspektiv, det er flere som får en fatal reaksjon etter peanøtter enn av MDMA. Studier som har undersøkt folk over tid har ikke funnet tegn på hjerneskade.

– Har vært dødsfall på grunn av MDMA

Maren Strand ved Folkehelseinstituttet sier det imidlertid alltid vil være en risiko knyttet til bruk av rusmidler.

– Økt forbruk og tilgjengelighet øker risikoen for de helseskadelige bivirkningene ecstasy kan ha. Vi har hatt dødsfall som følge av MDMA-bruk og enhver som bruker utsetter seg selv for en risiko, sier Strand som er overlege og spesialist innen klinisk farmakologi til NRK.

Hun legger til at det er vanskelig å sammenlikne effekten av ulike rusmidler.

– I rusøyemed er det er en kjent sak at hverken alkohol eller MDMA ikke først og fremst har helsefremmende effekter. Det er vanskelig å sammenlikne skadelige effekter av rusmidler, men det er en risiko ved ethvert rusmiddel.

Beslaglegger mer

Kari Frey Solvik

Leder seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik.

Foto: Sydnes Jacobsen/Stenersen / NRK

Ifølge Kripos var det rundt 2010 dårlig tilgjengelighet på tradisjonell ecstasy over hele Europa. Det skyldes at handel med kjemikalier til den tradisjonelle produksjonsmåten ble regulert gjennom internasjonale avtaler.

Nye produksjonsmetoder med andre kjemikalier har blitt mer vennlig, og de siste par årene har det blitt beslaglagt mer ecstasy over hele Europa.

– Etter en sterk nedgang i antall beslag og beslaglagt mengde i 2009-2010, beslaglegges nå ecstasy stadig oftere her i landet. Det er verdt å merke seg at stoffet nå beslaglegges vesentlig hyppigere i form av pulver enn tabletter. Samtlige pulverbeslag der styrkegrad er bestemt, er svært rene kvaliteter med 85–95 % MDMA, sier Kari Frey Solvik, leder seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos til NRK.

Kripos' beslagsstatistikk for 2013 viser at det blir gjort beslag i alle politidistrikt, med unntak av Helgeland og Øst-Finnmark politidistrikter.

– En unik opplevelse

Mdma

Tollvesenets bilde over beslaglagt Emma, altså MDMA i pulverform.

Foto: Tollvesenet

Tilbake i parken forteller «Daniel» om den gangen han tok sin første dose MDMA. Det var for fem år siden, da han utdannet seg til ingeniør ved NTNU. Han forteller at det var nysgjerrigheten som motiverte ham. Siden den gang har han brukt MDMA i moderate mengder og med jevne mellomrom.

– Jeg tror at nøkkelen til å minimere risiko for helseplager er som med alt annet: måtehold og et fornuftig forhold til det du driver med. Det er en viss uenighet om potensielle helseskader, og det er ikke noe jeg kan utelukke helt, men alkohol er for eksempel bevist nevrotoksisk for mennesker, noe MDMA ikke er, sier «Daniel».

Han forteller at han kun har hatt positive opplevelser med MDMA, og at stiller seg kritisk de helsemessige risikofaktorer som blant andre Folkehelseinstituttet presenterer.

– Jeg tok det for første gang sammen med min daværende kjæreste. Det ble en ubetinget suksess og en kveld jeg kommer til å huske resten av livet. Jeg er veldig glad for at jeg valgte denne settingen første gang, for det å ta det med noen du virkelig bryr deg om er en unik opplevelse, forteller han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ