Hopp til innhold

Tollerne tok rekordmange narkotikabeslag

Det var en markant økning av beslag i narkotika og våpen i 2012.

Bjørn Røse

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Foto: Toll- og avgiftsdirektoratet

Tollvesenets grensekontroller førte i fjor til totalt 2960 narkotikabeslag i 2012 - en ny rekord.

Det ser også ut at «flere beslag, mindre mengde» er en rød tråd for fjorårets tollstatistikk.

– Vi ser en utvikling med stadig flere narkotikabeslag, men med mindre mengde narkotika i hvert enkelt beslag. Det ser ut til at smuglerne ønsker å fordele risikoen mer, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Gigantbeslag etter narkoaksjon

Blant annet har antall kilo med heroin økt markant fra 11,3 kilo i 2011 til 35,8 kilo i 2012, fordelt på henholdsvis 32 og 28 beslag.

En stor del av den beslaglagte heroinen stammer fra to aksjoner på Svinesund og Mosseveien i desember i fjor. Totalt førte de to aksjonene til at det ble tatt over 20 kilo heroin - nesten dobbelt så mye som det totale beslaget for 2011.

Sju personer ble pågrepet og varetektsfengslet i forbindelse med de to beslagene. Alle av utenlandsk opphav. To av mottakerne er fra Kosovo (29 år) og Iran (21 år), men er bosatt i Oslo. Tre andre mottakere kommer fra Albania.

Det er allikevel langt opp til rekordåret 2009 - da 96,5 kilo av det narkotiske stoffet, fordelt på 62 beslag, fant veien til tollerne.

  • Sammenlignet med 2011 har antallet beslag i 2012 økt for hasj, kokain, og amfetamin, mens det har gått noe ned for heroin. Antallet beslag er stabilt høyt for marihuana, khat og narkotiske tabletter.
  • Når det gjelder beslaglagt mengde er det en økning for marihuana, heroin, amfetamin og narkotiske tabletter, mens den har gått ned for kokain, hasj og khat.
  • Trenden med økning av andelen innvendig smugling fortsetter. I 2012 ble det avdekket 64 forsøk på å smugle narkotika til Norge i kroppens hulrom.

Beslaglagt narkotika i 2012:

Beslaglagt narkotika i 2012:

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Tall fra 2011

Amfetamin (kg)

135

110

54,2

Ecstasy (tabletter)

63

4 000

180

GHB (fast form)

5

3 000

300

Hasj (kg)

682

1 053

1 480

Heroin

28

35,8

11,3

Khat (kg)

283

8 000

10 000

Kokain (kg)

77

21

47

Marihuana (kg)

539

200

156

Opium (kg)

3

1 000

2

Stimulerende stoffer (stk tabletter)

38

31 000

1 000

Syntetiske cannabinoider (gram)

161

4 647

 

Syntetiske psykoaktive stoffer (gram)

39

1 304

 

Ekspander/minimer faktaboks

Les også:

Har inngått avtale med Antidoping Norge

Samtidig sørget økt fokus for at det i fjor ble beslaglagt store mengder av nye syntetiske, narkotiske stoffer.

– I 2012 ble det gjort 200 beslag av syntetiske, narkotiske stoffer, som i stor grad kjøpes på internett. Vi må hindre at disse stoffene får fotfeste i Norge. Det er derfor gledelig at helsemyndighetene vil endre reglene for oppføring av slike stoffer på narkotikalisten slik at Tollvesenet og politiet på en effektiv måte kan bekjempe smugling av disse stoffene, sier Røse.

I oversikten fra 2011 er det ikke registrert et eget punkt for syntetiske, narkotiske stoffer.

– Dette har en veldig enkel og naturlig forklaring. Det var først ved årsskiftet 2011/12 at disse stoffene kom på narkotikalisten. Det er først når det er der at vi betegner det som narkotika. Stoffet var der tidligere også, men da ble det definert som ikke godkjente legemidler, sier Røse til NRK.no.

Det var også en stor økning av beslag av dopingmidler i 2012. Totalt 206 000 dopingmidler fordelt på 714 beslag - det er en økning på 50 % sammenlignet med 2011.

Tollvesenet har varslet en opptrapping av innsatsen mot smugling av dopingmidler i år, og har inngått en samarbeidsavtale med Antidoping Norge.

Nedgang i øl og kjøtt

I 2011 var det en stor økning i beslaget av øl og kjøtt og det ble satt ny rekord i beslag for disse varene.

I fjor gikk imidlertid mengden beslaglagt øl, vin og spesielt kjøtt kraftig ned, til tross for at det ble gjort omtrent like mange beslag.

Tollerne beslagla 401 300 liter øl, 49 400 liter vin og 25 000 kilo kjøtt i fjor. Til sammenligning ble det tatt 415 000 liter øl, 72 000 liter vin og 43 000 kilo kjøtt i 2011.

Når det gjelder sterkere alkohol som brennevin og sprit har både antall beslag og mengde økt siden 2011.

Det ble i fjor beslaglagt 56 000 liter brennevin og sprit, en økning på ca. 32 % fra 2011.

– Daglig beslaglegger tollerne fra 1 000 til 2 000 liter alkohol som er ment for videre salg. Alkohol- og sigarettsmugling er økonomisk kriminalitet som det er Tollvesenets oppgave å bekjempe, sier Røse.

Alkoholholdige drikkevarer beslaglagt i 2012:

Alkoholholdige drikkevarer beslaglagt i 2012

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde (i liter)

Tall for 2011

Brennevin

7 446

50 000

42 000

Brennevin over 60 %

45

5 900

437

Øl

5 258

400 000

415 000

Vin

5 246

50 000

72 000

Flere våpen ble tatt på grensene

Det ble også beslaglagt store mengder våpen i fjor. Selv om beslagene av skytevåpen har gått ned, har beslagene av andre typer våpen økt kraftig.

Spesielt utmerker kategorien «voldsprodukter» seg. I fjor ble det gjort beslag av 5336 av denne typen våpen. En økning fra 1279 beslaglagte våpen i 2011.

– Dette punktet dreier seg om kniver, slosshansker, slagvåpet, kastestjerner og så videre, sier Røse til NRK.no.

Beslaglagte andre varer i 2012:

Beslaglagte andre varer i 2012:

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Tall for 2011

Kjøttvarer (kg)

339

25 000

42 000

Avdekket valuta (NOK)

792

44 000 000

56 000 000

Sigaretter (stk)

7453

10 000 000

9 000 000

Skytevåpen (stk)

3

4

22

Våpen, andre (stk)

45

237

102

Voldsprodukter (stk)

143

5 336

1 279