Hopp til innhold

DNA-ekspert: Burde vært gjenopptatt for 13 år siden

Riksadvokaten mener det ikke finnes DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. DNA-ekspert Ragne Farmen trakk samme konklusjon for over ti år siden.

Ragne Farmen

AVSLUTTET: DNA-ekspert Ragne Farmen mener baneheia-saken kunne vært avsluttet tidligere.

Foto: Paal Wergeland / NRK

– Hovedkonklusjonen min var at det ikke fantes DNA-bevis for Viggo Kristiansen, sier Farmen.

Hun er ekspert på DNA og har vært sakkyndig i flere straffesaker. I 2009 utarbeidet hun en rapport om Baneheia-saken på oppdrag for Kristiansens forsvarere.

– Fantes det DNA-bevis for flere personer?

– Det var funnet DNA av samme type som Jan Helge Andersen, blant annet et kjønnshår på åstedet. Det var også gjort DNA-funn av ukjent opprinnelse, men disse er tydeligvis sjekket ut av saken.

Viggo Kristiansen i bil på vei hjem etter å ha sonet nesten 21 år. Jan Helge Andersen avbildet under rekonstruksjonen etter drapene.

Det er bevist DNA-bidrag fra Jan Helge Andersen, men det er det ikke fra Viggo Kristiansen, ifølge riksadvokaten.

Foto: NTB SCANPIX/POLITIET

Helt sentralt i saken var et DNA-bevis som tidligere ble tolket som bevis for at det måtte være to gjerningspersoner. Dette synet er nå endret:

– I til sammen ni av prøvene tatt fra jentene, er det påvist DNA-bidrag i form av fullstendig eller delvis profil, forenlig med den domfelte, Andersen. Det er ikke gjort tilsvarende funn når det gjelder Kristiansen, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Burde vært avsluttet tidligere

Konklusjonen riksadvokaten viser til kommer fra en dansk rapport som ble utarbeidet for to år siden. Farmen mener funnene i den danske rapporten nærmest er identisk med det hun sa elleve år tidligere.

– Har du noen tanker om at denne saken kunne vært avsluttet tidligere?

– Absolutt. Det har jo gått elleve-tolv år siden vi kom med den første rapporten, og det er mange år å sitte og vente på at saken skal gjenopptas.

Advokat Sigurd Klomsæt representerte Viggo Kristiansen da saken ble begjært gjenopptatt første gang. Det er også han som bestilte rapporten fra Farmen.

– Det er åpenbart at Viggo Kristiansen har urettmessig sittet i fengsel i disse årene. Det er ikke bare det at han har sittet i fengsel, han har hatt et ekstremt strengt regime, sier han til NRK.

Advokat Sigurd Klomsæt pakker sammen i Høyesterett onsdag, der han tok opp saken igjen til Viggo Kristiansen, som i 2001 ble dømt til 21 år fengsel og 10 års sikring for drap på to små jenter i Baneheia.

Advokat Sigurd Klomsæt representerte Viggo Kristiansen da saken ble begjært gjenopptatt første gang.

Foto: Berit Roald

Helen Sæter som ledet gjenopptakelseskommisjonen da Klomsæt prøvde å få saken gjenopptatt, ønsker ikke å kommentere denne saken.

I 2010 konkluderte kommisjonen med at nye DNA-analyser ikke bidro til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen, og kastet derfor ikke et nytt lys over saken.

Les også Han så noe annet enn «monsteret» Viggo Kristiansen

Eivind Pedersen

La ikke vekt på rapporten

Farmen mener at gjenopptakelseskommisjonen ikke la vekt på rapporten hennes i 2010, da kommisjonen mente det ikke kom frem noe nytt.

Vi mente det var flere nye ting.

Hun viser til vurderingen av DNA-beviset, som hun mener ble overtolket første gang.

Farmen tar også opp at de spanske DNA-ekspertene som analyserte det biologiske materialet i 2000, rapporterte om et usikkert funn. Dette usikre funnet ikke kom frem i retten i 2001.

Hadde de kommet fram og rapportert om de funnene den gangen, hadde man kommet inn på forurensingsspørsmålet allerede i starten, sier hun.

Det handler om at den tidligere antagelsen om at det måtte være to gjerningspersoner trolig skyldes at prøvene har blitt forurenset.

baneheia

Det var funnet DNA av samme type som Jan Helge Andersen, blant annet et kjønnshår på åstedet.

Foto: Lise Åserud / NTB

Fredag sa statsadvokat Maurud at det er påvist kontaminering i to av prøvene. Dette bidrar til å styrke hypotesen om at utslagene i de opprinnelige prøvene kan skyldes at de har blitt forurenset.

– Det foreligger ikke DNA-bevis som legger til grunn at Kristiansen er skyldig, sier riksadvokaten.

Les også Her stikker Viggo Kristiansen til skogs etter Baneheia-avgjørelse

Viggo Kristiansen

AKTUELT NÅ