Hopp til innhold

Disse lovene og reglene gjelder nå

Kommuner må kunne tilby et dagtilbud til personer med demens, og det blir en «lavterskel-domstol» for metoo-saker. Her er noe av det viktigste du bør vite du om norske lover i 2020.

Norges lover på bordet i en rettssal i Oslo tinghus.

FLERE LOVER ENDRET: Kommuneloven, barneloven og statsborgerloven er bare noen av lovene som ble endret 1. januar 2020.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Da nyttårsrakettene ble sendt opp mot himmelen på nyttårsaften, trådte samtidig mange nye lover og regler i kraft.

1. januar 2020 kom det – blant annet – nye regler for foreldreansvar, kommunenes demenstilbud og nivået på eiendomsskatten.

I tillegg tegnes norgeskartet på nytt, og vi får færre fylker og kommuner.

Dette er regjeringens egen oversikt over mange av de nye reglene som har trådt i kraft.

Den fullstendige oversikten finner du på lovdata.no.

Dette er noen av de viktigste endringene:

Helse

 • Kommuner skal ha dagtilbud for personer med demens: Pårørende skal få avlastning, og personer med demens skal få komme seg ut av huset. Alle kommuner er fra 1. januar 2020 lovpålagt å ha et dagtilbud for personer som bor hjemme og som har demens. Dette kan for eksempel være gåturer, kafebesøk, eller seniordans. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan dagtilbudet skal utformes. Kommunen kan også gi tilbudet på kveldstid. Alle som har demens og bor hjemme får ikke automatisk rett til et slikt tilbud, det er kommunen som vurderer om de har krav på dette.

 • Ergoterapeuter og psykologer i alle kommuner: Fra 1. januar 2020 er alle kommuner lovpålagt å tilby innbyggerne hjelp fra ergoterapeuter og psykologer. En ergoterapeut legger til rette for at folk klarer seg i hverdagen, og kan for eksempel hjelpe eldre med å tilpasse boligen for å unngå at de faller, brekker lårhalsen og havner for tidlig på sykehjem.

Her kan du lese mer om endringene som trer i kraft fra 2020 i helsevesenet.

Barn og familie

 • Felles foreldreansvar, selv om man ikke er gift eller samboere: Alle barn som blir født får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder også foreldre som ikke bor sammen. Frem til nå har mor fått foreldreansvaret, hvis mor og far ikke er gift eller samboere.

 • Vi kan få dobbelt statsborgerskap: Nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om vi blir statsborgere i et annet land. Dette har ikke vært mulig tidligere, bortsett fra noen få unntak. Utlendinger som blir norske statsborgere, kan også beholde sitt opprinnelige statsborgerskap.

 • Nordmenn kan få tilbake norsk pass: Nordmenn som mistet det norske statsborgerskapet sitt da de ble statsborgere i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Personlig økonomi

 • Tak på eiendomsskatt: Nå kan kommunepolitikerne maksimalt skattlegge fritids- og boligeiendom med fem promille av eiendomsverdien. Tidligere har denne grensen vært på sju promille.

 • 350 kroners-grensen fjernes: Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. I 2020 må du betale disse avgiftene fra første krone hvis du kjøper fra en utenlandsk nettbutikk. Innføringen skjer trinnvis – først mat, drikke og noen andre varer fra 1. januar, så klær, sko og elektronikkprodukter senere i 2020.

 • NRK-lisensen fjernes: Dermed vil du ikke lenger få en faktura på kringkastingsavgiften i posten. Nå må også de som ikke har TV, være med på å betale for NRK. Les mer om den nye finansieringsordningen.

Her kan du lese mer om endringene som trer i kraft fra 2020 som gjelder skatt og økonomi.

Arbeidsliv

 • Varslingsreglene endres: Det skal bli lettere å forstå formuleringer som «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte». Innholdet i slike begreper lovfestes. Dette vil ha betydning for når ansatte varsler om problemer i arbeidslivet, og hvordan de skal gå frem.

 • Arbeidsgivere må granske: Nå stilles det et eksplisitt krav i loven til at arbeidsgivere må undersøke saken «innen rimelig tid» hvis noen varsler om det de mener er et kritikkverdig forhold.

Les mer om endringene i reglene for varsling i forslaget regjeringen la frem tidligere i år.

Næringsliv

 • Utleieselskaper får rapporteringsplikt: Selskaper som formidler utleie av eiendom, som for eksempel Airbnb, må rapportere inn til opplysninger til skattemyndighetene. Selskapene må blant annet informere myndighetene om hvor mye leietakerne betaler og hvor mange døgn de overnatter. Nordmenn som leier ut en bolig får leieinntektene forhåndsutfylt på skattemeldingen, og det blir enklere å skatte riktig.

Les mer om hvordan selskaper som Airbnb må rapportere opplysninger til myndighetene.

Likestilling

 • «Lavterskel-domstol» for metoo-saker: Et nytt, gratis tilbud skal gi folk som mener de er utsatt for seksuell trakassering en mulighet til å prøve saken juridisk, uten å ta saken til domstolene. Diskrimineringsnemda kan nå vurdere sivilrettslige saker om seksuell trakassering, og den kan også fatte vedtak om oppreisning og erstatning. Dette er et alternativ til å få vurdert saken i domstolene.

Les mer om det nye tilbudet til Diskrimineringsnemda.

Nytt norgeskart

 • Det blir færre kommuner: Kommunereformen innføres. 119 kommuner slås sammen og blir til 47 nye, større kommuner. Dermed blir det 356 kommuner i Norge fra 1. januar. Se hvilke kommuner som slås sammen.

 • Det blir færre fylker: Regionreformen innføres. 19 fylker blir redusert til 11 fylker. Se det nye fylkeskartet.

AKTUELT NÅ