NRK Meny
Normal

Disse blir berørt av streik

Sjekk hvem som blir berørt av streik i din kommune.

Riksmekler Nils Dalseide

Riksmekler Nils Dalseide før meklingsinnspurten i Staten som starter i Oslo mandag formiddag. I slutten av april endte forhandlingene mellom Staten og hovedorganisasjonene i brudd. Det er nå riksmeklerens oppgave å hjelpe partene med å komme til enighet og dermed unngå streik. Frist for meklingen er satt til midnatt natt til 26. mai.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Cirka en halv million ansatte i staten, kommunene og fylkene er omfattet av oppgjøret i offentlig sektor, og så mange som 30.000 ansatte i stat og kommune kan bli tatt ut i streik.

Lønnsforhandlingene foregår på tre tariffområder – statlig, kommunalt og Oslo kommune. På arbeidstakersiden finnes de fire hovedorganisasjonene Unio, YS, LO og Akademikerne.

Alle kommuneansatte har fått beskjed om å gå på jobb som vanlig i dag. En streik i kommunene skjer eventuelt først tirsdag.

Alta: Totalt 139

Elvebakken legesenter
Helsesenterets legesenter/legevakt
Nordlys legesenter
Fysioterapitjenesten Alta
Helse- og sosialsjefens kontor
Helsesøstertjenesten i Alta
Hjemmesykepleien Alta
Tverrelvdalen skole
Bossekop skole
Gakori skole
Komsa skole
Alta videregående skole

Bergen: totalt 1013

Fredriksberg barnehage
Hellemyren barnehage
Innkjøpsseksjonen
Sælen oppveksttun avd barnehage
Ervik barnehage
Hr - seksjonen
Kalfarveien barnehage
Mannsverk barnehage
Øvrebø barnehage
Brinken barnehage
Bønes barnehage
Granebo naturbarnehage
Marken barnehage
Natlandsfjellet barnehage
Nebbestølen barnehage
Sletten barnehage
Blokkhaugen barnehage
Klosteret barnehage
Løvås oppveksttun avd barnehage
Nygårdsparken barnehage
Rolland barnehage
Seljedalen barnehage
Gullstølsbotn barnehage
Fysio - /ergoterapitjenesten Arna / Åsane
Sandalsbotn barnehage
Seljedalen skole
Solbakken barnehage
Storetveit barnehage
Mulesvingen barnehage
Forvaltningsenhet sone nord
Kolstihagen sykehjem
Øyjordet barnehage
Møhlenpris skole
Ulsetskogen skole
Christi krybbe skole
Ppt/ Pedagogisk fagsenter Bergenhus
Ppt/ Pedagogisk fagsenter Fyllingsdalen
Kalvatræet skole
Slettebakken skole
Fysio -/ergoterapitjenesten Bergenhus / Årstad
Fysio- ergoterapitjenesten Fyllingsdalen /
Laksevåg
Helsestasjon og skolehelsetjeneste bergenhus
Ladegården sykehjem
Sælen oppveksttun avd skole
Bønes skole
Ppt/ Pedagogisk fagsenter Åsane
Blokkhaugen skole
Nordnes skole
Hellen skole
Løvås oppveksttun avd skole
Kringlebotn skole
Midtbygda sykehjem
Rolland skole
Lyshovden oppveksttun avd skole
Tertnes skole
Haukedalen skole
Varden skole
Storetveit skole
Sædalen skole
Åstveit skole
Krohnengen skole
Lynghaug skole
Paradis skole
Fyllingsdalen sykehjem
Fjellsdalen skole
Ortun skole
Eidsvåg skole
Rothaugen skole
Nattland skole
Bergen tekniske fagskole
Bergen maritime videregående skole
Bergen handelsgymnasium
Tanks videregående skole
Lønborg videregående skole
U. pihl videregående skole
Bergen katedralskole
Bjørgvin videregående skole
Fyllingsdalen videregående skole
Tertnes videregående skole

Fredrikstad: Totalt 535

Fredrikstad kommune lærings- og mestringssenter
Fredrikstad kommune forebyggende kurativ helsetjeneste
Pedagogisk senter
Løen barnehage
Oksviken barnehage
Fredrikstad kommune helsehuset
rehabiliteringsavdeling dag/døgn
Fredrikstad kommune helsevern for barn og unge
Fredrikstad kommune tildelingskontoret
Gaustadgrenda barnehage
Kongsten barnehage
Trollstua barnehage
Bjørneklova barnehage
Buskogen barnehage
Gressvik barnehage
Kjølstad barnehage
Rolvsøy barnehage
Smertulia barnehage
Torsnes barnehage
Fredrikstad kommune administrasjon helse og velferd
Langøyåsen barnehage
Nabbetorp barnehage
Borge sykehjem
Fredrikstad kommune øko- org
Kiæråsen barnehage
Leie barnehage
Trosvik barnehage
Fredrikstad kommune
Fjeldberg sykehjem
Ambjørnrød barnehage
Glemmen sykehjem
Slevik skole
Solliheimen sykehjem
Smedbakken sykehjem
Hauge skole
Ambjørnrød skole
Rødsmyra skole
Torp skole
Styrket tilbud barnehagene
Kjølberg skole
Trara skole
Trosvik skole
Fredrikstad internasjonale skole avd skole
Frederik ii videregående skole
Glemmen videregående skole

Molde: totalt 182

Glomstua bofellesskap
Servicetorget
Skåla omsorgssenter
Personalavdelingen
Rådmannen og stab
Hjemmebaserte tjenester distrikt indre
Skolesjefens administrasjon
Fysio/ergoterapitjenesten
Glomstua omsorgssenter hjemmetjenesten
Hjemmebaserte tjenester distrikt øst
Barnehager administrasjon
Hjemmebaserte tjenester distrikt sentrum
Drift - og forvaltningsavdelingen
Hauglegda barnehage
Kirkebakken omsorgssenter
Kleive omsorgssenter
Hatlelia barnehage
Glomstua omsorgssenter
Helsestasjons - og jordmortjeneste
Bergmo omsorgssenter
Skjevik barne - og ungdomsskole
Bekkevoll ungdomsskole
Langmyra skole
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og romsdal fylkeskommune sentraladministrasjon
Møre og romsdal fylkeskommune utdanningsavdelinga
Molde videregående skole


Porsgrunn: Totalt 227

Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter avd døgnrehabilitering
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter avd rehabiliteringstjenesten
Doktorløkka bosenter
Lyngvegen barnehage
Mule bo- og servicesenter
Vallermyrene barnehage
Brevik sykehjem
Frednes sykehjem
St hansåsen sykehjem
Myrene skole
Brattås skole
Grønli skole
Porsgrunn kommune
Borge skole
Heistadskolene avd barn
Vestsiden skole
Porsgrunn videregående skole
Sandnes - 444
Byhagen boas
Jønningheia barnehage
lunde bo og aktivitetsenter
lura boas
Porsholen skole
Psykiatritjenesten
Samordningsenheten
Sandnes
Helsesenter
Sandnes kommune
Senter for flerspråklige barn og unge
Fysio - og ergoterapitjenester
Riska helsestasjon
Tildelingskontor
hjemmetjenesten
Hommersåk barnehage
Asperholen barnehage
hjemmetjenesten
Riska bo og aktivitetssenter
Rådhusmarka barnehage
Austrått barnehage
Sandved barnehage
Austrått boas
Hommersåk skole
Riskatun rehabiliteringssenter
Sviland skole
hjemmetjenesten Sør
Rovik bo og aktivitetssenter
Maudland skole
Austrått skole
Riska ungdomsskole
Kyrkjevollen skole
Aspervika skole
Iglemyr skole
Sandvedhaugen barnehage
Bogafjell skole
Sandved skole
Høyland ungdomsskole
Sandnes læringssenter
Gand videregående skole
Skedsmo - 312
Avløp
Kultursjefens kontor
Stalsberg barnehage
Hagan barnehage
Husbyjordet omsorgsboliger
Omsorgsboliger Lilletorget - Lillestrøm
Sagelva barnehage
Tæruddalen barnehage
Vestvollen barnehage
Hjemmetjenesten Skedsmotun
Skedsmo bibliotek avd hovedbiblioteket
Skole - og helsestasjonstjeneste
Tjenestekontoret helse
Uglebakken barnehage
Fysio/ergoterapitjenesten
Måsan barnehage
Strømmmen kommunale barnehage
Asak kommunal barnehage
Breidablikk kommunale barnehage
Forebyggende tjenester administrasjon
Linbråten barnehage
Melby barnehage
Skedsmotun bo- og behandlingssenter
Vardeåsen nærmiljøsenter avd. skole
Kjeller barnehage
Korshagen kommunale barnehage
Lillestrøm barnehage
Volla barnehage
Avdeling for administrative tjenester
Lillestrøm bo- og behandlingssenter
Riisløkka barnehage
Hjemmetjenesten Lillestrøm helsebygget
Stalsberg skole
Volla skole
Kjellervolla skole
Sagdalen skole
Gjellerås skole
Vigernes skole
Lillestrøm videregående skole

Stavanger: Totalt 785

Bergåstjern sykehjem
Haugåstunet sykehjem
Hjemmebaserte tjenester - Hinna
Kløvereng barnehage avdeling Storhaug
Lungeteamet
Ramsviktunet sykehjem
Stavanger kommune
Stavanger kommune rådmannen
Stokka sykehjem
Sunde sykehjem
Kløvereng barnehage avdeling Sunde
Personal og organisasjon
Akuttjenesten
Gosen barnehage
Helsestasjon Madla
HSK - bestillerkontor Hundvåg Storhaug
Madlavoll barnehage
Fysio - og ergoterapitjenesten
Slåtthaug barnehage
Sundelia barnehage
Ungdom og fritid
Helsestasjon Hillevåg
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Kvernevik barnehage (Kvernevik/Havglimt)
Helsestasjon hundvåg
HSK - bestillerkontor Hillevåg Hinna
Molkeholen barnehage
Sandal barnehage
Solvang barnehage
Vålandstunet sykehjem
Aubeberget barnehage
Helsestasjon Tasta
Hjemmebaserte tjenester - Tasta
HSK - bestillerkontor Madla
Bjergsted barnehage
Bråde barnehage
Hjemmebaserte tjenester - Eiganes
Bokkaskogen barnehage
Helsestasjon
Sentrum
Hinna helsestasjon
HSK- bestillerkontor Eiganes Tasta
Stavanger
Hjemmebaserte tjenester - Madla
Revheim skole
Oppvekst og levekår stab
Storhaug skole
Stokka barnehage
Lassa skole
Eiganes skole
St. Svithun skole
Kampen skole
Hafrsfjord skole
Hinna skole
Vaulen skole
Kvernevik skole
Sunde skole
Kannik skole
Våland skole
Gosen skole
Jåtten skole
Madlavoll skole
Rogaland fylkeskommune
Stavanger katedralskole
St. Svithun videregående skole
Hetland videregående skole
St. Olav videregående skole

Steinkjer: totalt 134

Arbeidssentralen, arbeid og aktivisering
Barn og familie / Psykiatritjenesten
Egge helsetun gluggen bofellesskap
Fagerheim barnehage
Nav velferd sosiale tjenester
Sentraladministrasjon/rådmannen
Sentrum hjemmetjeneste
Stab - ikt og kontorstøtte
Stab - plan/analyse
Tildelingskontoret Steinkjer
Bistand og omsorg administrasjon
Helse -fellesadministrasjon Stab- personal
Avdeling oppvekst stab
Rehabilitering barn/unge
Egge helsetun, somatisk enhet
Rehabilitering dag/døgn
Helsesøstertjeneste/skole- og helsestasjon
Egge ungdomsskole
Steinkjer ungdomsskole
Mære landbruksskole
Steinkjer videregående skole

Trondheim: totalt 914

Barne-og familietjenesten østbyen forvaltning
Aastahagen barnehage
Zion helse- og velferdssenter sykehjem
Strindheim hjemmetjeneste
Valentinlyst helse- og velferdssenter sykehjem
Valentinlyst hjemmetjeneste
Charlottenlund helse -og velferdssenter
Dragvoll helse - og velferdssenter
Moholt helse - og velferdssenter
hjemmetjeneste
Presthus gård og Vikåsen barnehager
Ranheim helse - og velferdssenter hjemmetjeneste
Østbyen helsehus
Grillstadfjæra barnehage
Helse - og velferdskontor Østbyen
Lade hjemmetjeneste
Laugsand og buran helse - og velferdssenter
Laugsand hjemmetjeneste
Strinda barnehager
Strinda hjemmetjeneste
Bergheim hjemmetjeneste
Brundalen helse - og velferdssenter
Enhet for ergoterapitjeneste
Lilleby skole
Brundalen barnehager
Kuhaugen barnehager
Ladestien barnehager
Ranheim barnehager
Solbakken skole
Brøset barnehage
Strindheim barnehager
Bispehaugen barnehager
Enhet for fysioterapitjeneste
Barne -og familietjenesten

Østbyen tiltak
Lade barnehager
Eberg barnehager
Jakobsli barnehager
Bispehaugen skole
Berg skole
Åsvang skole
Eberg skole
Singsaker skole
Charlottenlund ungdomsskole
Brundalen skole
Vikåsen skole
Markaplassen skole
Rosenborg skole
Lade skole
Blussuvoll skole
Ranheim skole
Strindheim skole
Charlottenlund barneskole
Enhet for voksenopplæring
Strinda videregående skole
Charlottenlund videregående skole

Tønsberg: Totalt 233

Sykehjemmene
Sykehjemmene driftsoppgaver
Sykehjemmene korttid
Tønsberg kommune rådmannens stab
Fjerdingen barnehage
Sykehjemmene langtid
Presterød barnehage
Sykehjemmene spesialavdeling
Fagenhet oppvekst
Tildeling helse og omsorg
Trudvanglia barnehage
Knapløkka barnehage
Fysio, ergo, og hjelpemiddeltjenester
Hjemmetjenesten
Sandeåsen barnehage
Kongseik ungdomsskole
Tjeneste forbyggende helse
Træleborg skole
Byskogen skole
Vestfold fylkeskommune kultursektor
Færder videregående skole avd Korten
Fylkesadministrasjonen
Færder videregående skole avd Teie

Fylkeskommunene:

Østfold – totalt 175
Akershus – totalt 63
Vestfold – totalt 73
Telemark – totalt 55
Rogaland – totalt 216
Hordaland – totalt 279
Møre og Romsdal – totalt 50
Sør-Trøndelag – totalt 174
Nord-Trøndelag – totalt 117
Finnmark – totalt 95

Akademikerne

Akademikerne tar ut samtlige medlemmer i Oslo og Akershus ved følgende fire virksomheter:

Mattilsynet cirka 210 personer

Statens vegvesen cirka 640 personer

Jernbaneverket cirka 410 personer

Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE cirka 220 personer

LO STAT

Totalt 4335.

Arbeids- og sosialdepartementet:

Departementet Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 44

NAV kontroll Oslo NAV kontroll Øst 6
Trondheim NAV kontroll Midt 2
Tromsø NAV kontroll Nord 2
Stavanger/Sola NAV kontroll Vest 3
Oslo NAV Kontroll Forvaltning 5
Oslo NAV registerkontroll Oslo 11
NAV Sentralt yrkessykdomskontor Oslo NAV Yrkessykdomskontor 7
NAV servicesenter Mo i Rana NAV servicesenter Mo i Rana 92
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Oslo NAV 289
NAV kontaktsenter Oslo NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus 39
Bergen NAV Kontaktsenter Hordaland 29
Trondheim NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag 27
Tromsø NAV Kontaktsenter Troms 19
Stavanger NAV Kontaktsenter Rogaland 25
Direktoratet for arbeidstilsynet Trondheim Direktoratet for arbeidstilsynet 30

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

Departementet Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. 54
BUF-direktoratet Oslo BUF-direktoratet 50
Buf-regionskontor Oslo 14
Trondheim 10
Bergen 13
Buf-inntak, oppfølging og fosterhjem Stavanger 3
Trondheim 23
Tromsø 16
Bergen 37
Stavanger 28
IMDI Oslo IMDi Øst 68
Bergen IMDi Vest 8
Trondheim IMDi Midt-Norge 7

Finansdepartementet:

Departementet Oslo Finansdepartementet 33
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Hamar Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Hamar 14
Statistisk sentralbyrå Oslo Statistisk sentralbyrå Oslo 179
Kongsvinger Statistisk sentralbyrå Kongsvinger 142
Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet 41
Skattekontorene + SOL+Sentralskattekontoret for utenlandssaker Oslo Skatt Øst Oslo 250
Oslo Skatt Øst SOL Oslo 16
Hamar Skatt Øst Hamar 20
Hamar Skatt Øst SOL Hamar 33
Bergen Skatt vest Bergen 120
Bergen Skatt vest SOL Bergen 13
Leikanger Skatt vest Leikanger 5
Leikanger Skatt vest SOL Leikanger 18
Stavanger Skatt vest Stavanger 124
Stavanger Skatt vest Sentralskattektr. for utenlandssaker 65
Trondheim Skatt Midt-Norge Trondheim 74
Trondheim Skatt Midt-Norge SOL Trondheim 13
Steinkjer Skatt Midt-Norge Steinkjer 9
Steinkjer Skatt Midt-Norge SOL Steinkjer 20
Tromsø Skatt nord Tromsø 39
Bodø Skatt nord Bodø 25
Bodø Skatt nord SOL Bodø 19
Kristiansand Skatt sør Kristiansand 14
Kristiansand Skatt sør SOL Kristiansand 22
Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) Oslo SITS avd Oslo 138
Kristiansand SITS avd Kristiansand 2
Stavanger SITS avd Stavanger 5
Bergen SITS avd Bergen 3
Trondheim SITS avd Trondheim 7
Tromsø SITS avd Tromsø 1
Hamar SITS avd Hamar 4
Bodø SITS avd Bodø 3
Finanstilsynet Oslo Finanstilsynet 70

Forsvarsdepartementet:

Departementet Oslo Forsvarsdepartementet 50
Regnskapsadministrasjon Bergen Forsvarets ledelse, FRA Regnskapsadm 28

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 23

Justis- og beredskapsdepartementet:

Departementet Oslo Justisdepartementet 36
Politidirektoratet Oslo Politidirektoratet 21
Kriminalomsorgsdirektoratet Lillestrøm Kriminalomsorgdirektoratet KDI 12
Horten Kriminalomsorgdirektoratet KDI 11
Kriminalomsorgen Bergen Bjørgvin 27
Domstolene Oslo Høyesterett 10
Oslo tingrett 37
Borgarting lagmannsrett 9
Oslo Byfogdembete 9

Politi- og lensmannsetaten Oslo Oslo Politidistrikt 156
Politiets fellestjenester Oslo Politiets fellestjenester 32
Oslo Namsfogden i Oslo 44
Bergen Hordaland politidistrikt 3
Stavanger Rogaland politidistrikt 35
Trondheim Sør-Trøndelag politidistrikt 20
Tromsø Troms politidistrikt 23

Klima- og miljødepartementet:

Departementet Oslo Klima- og miljødepartementet 52

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Departementet Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 80
Statsbygg Oslo Statsbygg Hovedkontor Oslo 46
Oslo Statsbygg Øst 36
Stavanger/Bergen Statsbygg Vest 39
Trondheim Statsbygg Midt-Norge 13
Tromsø Statsbygg Nord 14

Kulturdepartementet:

Departementet Oslo Kulturdepartementet 37
Oslo Bispedømme Oslo Oslo Bispedømme/ Oslo Domprosti 24

Kunnskapsdepartementet:

Departementet Oslo Kunnskapsdepartementet 61
Universitetet Oslo Universitetet i Oslo 120
Bergen Universitetet i Bergen 49
Stavanger Universitetet i Stavanger 19
Trondheim NTNU 124
Tromsø Uit Norges Arktiske universitet 68

Landbruks- og matdepartementet:

Departementet Oslo Landbruks- og matdepartementet 23

Nærings- og fiskeridepartementet:

Departementet Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 44
Fiskeridirektoratet Bergen Fiskeridirektoratet 39
NIFES Bergen NIFES 19

Olje- og energidepartementet:

Departementet Oslo Olje- og energidepartementet 15

Samferdselsdepartementet:

Departementet Oslo Samferdselsdepartementet 22
Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 107
Bergen 1
Stavanger 5
Trondheim 3
Tromsø 5
Statens vegvesen Vegavdelinger Oslo Statens vegvesen region Øst 49
Bergen Statens vegvesen region Vest 46
Stavanger Statens vegvesen region Vest 25
Trondheim Statens vegvesen region Midt 43
Tromsø Statens vegvesen region Nord 19


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger