– Jeg ville tatt imot hjelp hvis jeg hadde blitt stoppet av politiet

Flertallet på Stortinget varsler en helt ny retning innen narkotikapolitikken, der det ikke skal være kriminelt å bruke narkotika.

Magnus Carlsson selger Erlik Oslo-magasiner

POSITIV: Erlik Oslo-selger Magnus Carlsson er glad for at et flertall på Stortinget vil endre deler av narkotikapolitikken. Han prøver selv å få behandling for rusmisbruket i dag.

Foto: NRK

– Sitter man på gata og tigger penger for å få kjøpe seg en dose for å bli frisk, bør ikke det straffes, sier Erlik Oslo-selger Magnus Carlsson.

Han er glad for at et flertall på Stortinget går inn for å avkriminalisere narkotikabruk. Han mener at salg av narkotika bør straffes, men ikke hvis man som rusmisbruker blir tatt med en liten dose.

– Har man under ett gram amfetamin i lomma, sier det seg selv at man skal ha det til eget bruk. Blir man tatt med et halvt kilo, er saken en helt annen, selvfølgelig, sier han.

Carlsson sier at han selv venter på hjelp i dag, og at han ville ha takket ja til å få behandling via helsevesenet, hvis han hadde fått tilbud ved en ransakelse.

– Jeg ville tatt imot hjelp hvis jeg hadde blitt stoppet av politiet. Det er mye bedre å hjelpe tunge rusmisbrukere enn å gi dem bot eller sende dem i fengsel, sier han.

– Tror ikke på å straffe folk rusfri

I går ble det kjent at Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Venstre har flertall i Stortinget for at bruk av narkotika ikke skal straffes.

– Har du et rusproblem eller et begynnende rusproblem, trenger du hjelp, ikke straff. Vi tror ikke det går an å straffe folk rusfri, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, i NRKs Politisk kvarter.

– Derfor må reaksjonen mot rusmisbrukere være gjennom helsetjenesten, ikke justisvesenet. Det viktige er hvordan man hjelper dem som sliter med tungt rusmisbruk, og hvordan man unngår at flere blir rusmisbrukere.

– Det skal fortsatt være ulovlig å bruke narkotika. Det skal ikke straffes, men det skal selvfølgelig få en konsekvens, sier Sveinung Stensland i Høyre.

Bort med bøter og fengsel – inn med behandling og samtaler

Dersom du bruker narkotika, vil stortingsflertallet at konsekvensen ikke skal være bøter eller fengselsstraff, men behandling eller samtaler.

En avkriminalisering, men ikke legalisering.

Hvilken behandling venter hvis du blir tatt med en klump hasj i lomma?

– Det vi har sett fra andre land, er at du da må til et møte med lege og sosialarbeider, samt foreldre hvis du ikke er myndig – bare det er kanskje i seg selv mer avskrekkende enn en bot, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

– Der skal man finne ut av om dette er et rusmisbruk som trenger avrusning, eller om det er andre sosiale tiltak som trengs.

Sveinung Stensland i Høyre

VIL IKKE STRAFFE: – Det er ikke mulig å straffe noen rusfri, mener Sveinung Stensland i Høyre.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hvis foreldre oppdager at deres 15-årige datter har tatt GHB eller kokain, kan de ikke lenger true med å gå til politiet, men må skremme med en legetime eller en sosialarbeider?

– Jeg tror ikke det å true med politiet er den beste måten å oppdra barn på. Litt av problemet med dagens narkotikapolitikk, er at trussel om straff er svaret fra samfunnet. Jeg tror det er hjelp som bør være svaret, mener Stensland.

Stortingsflertallet vil altså at narkotikabruk fortsatt skal være ulovlig, men ikke straffes.

– Er det ikke ulovlig, har vi ingen grunn til å hjemle at det får konsekvenser i form av behandling, sier Stensland.

Frp: Tror flere kommer til å begynne med narkotika

Høyres regjeringspartner Frp frykter at dette vil føre til at flere unge prøver narkotika.

– Konsekvensene blir at det blir vanskeligere for samfunnet å si at dette ikke er lov, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp.

– Det er viktig at de som har rusproblemer og har det tøft i hverdagen, får hjelp og behandling. Men jeg tror at hvis man tar bort straffen, eller risikoen for at man kan få straff, vil demningen briste, og flere vil prøve.

Rusmisbruk

NARKOTIKAMISBRUK: Det er de tunge rusmisbrukerne som er utgangspunktet for narkotikareformen flertallet på Stortinget ønsker. Målet er at de skal få behandling og hjelp til å bli rusfrie, i stedet for å straffes med fengsel eller bøter.

Foto: Sinar 2

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger