185 millioner til terrorofrene

Regjeringen setter av 185 millioner kroner til ofrene etter massakren på Utøya og bomben i Oslo 22. juli. 2011.

Blomsterhavet

MILLIONER I ERSTATNING: Regjeringen legger vekt på å sikre terrorofrene god oppføging etter 22. juli. På bildet: Rosehavet utenfor domkirken i Oslo i dagene etter terrorangrepet.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til en bedre og sikrere oppfølging av terrorofrene.

Kontoret for voldsoffererstatning skal styrkes med 25 millioner kroner. Statens sivilrettsforvaltning økes med 5 milloner kroner i 2012.

I tillegg økes utbetalingene til voldsofre med 185 millioner kroner. Det er også satt av 50 millioner kroner ekstra til kommunene for å dekke utgifter til psykososial oppfølgning av ofrene.

NRK-kommentator: Et pregløst budsjett

– 2000 ofre

Voldsofferkontoret i Vardø forventer at det kan komme inn så mange som 2000 nye krav etter terrorangrepene, ifølge NTB.

For å avlaste hovedkontoret i Finnmark foreslår regjeringen at en del av midlene går til å opprette et eget kontor i Oslo.

– For regjeringen er det avgjørende at alle voldsofre får den nødvendige omsorgen, og at rettssikkerheten deres blir tatt vare på. Det er viktig at det økonomiske oppgjøret etter 22. juli blir riktig og ordentlig, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Selv om 22. juli-angrepet har en helt annen dimensjon enn tidligere voldsoffersaker, vil Storberget ikke foreløpig ikke øke maksutbetalingen.

Det vil si at ingen av terrorofrene får mer enn 3, 1 millioner i erstatning.

Det betyr ikke at vi ikke kommer til å gjøre noe. Vi jobber med det nå, men vi valgte å ikke legge det inn allerede i dette budsjettet. Det vurderes blant annet en særskilt lov for ofrene etter 22. juli. Det er vi blant annet i dialog med Stortinget om, sier Storberget til NRK.

BAKGRUNN: Dette er 22. juli-budsjettet

Lang saksbehandlingstid

Høyblokka

BOMBET: Mange av de som befant seg i regjeringskvartalet har krav på erstatning.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Advokat Sjak Haaheim bistår 24 av de frivillige som reddet ungdommen ved Utøya 22. juli.

Bistandsadvokaten håper at behandlingstiden ved kontoret for voldsoffererstatning går ned.

Slik ordningen er i dag tar det inntil 12 måneder å behandle en søknad. Med den kraftige økningen i søknadsbunken etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya kan det ta enda lengre tid.

– Veldig mange voldsofre har et behov for å komme videre, og da er det er klart mål at saksbehandlingstiden er så kort som mulig, sier Haaheim til NRK.no.

Advokaten mener det er viktig at hensynet til ofrene går foran hensynet til statens budsjett.

– Vi må se på 185 millioner kroner som et foreløpig beløp, og videre må det være en politisk vilje til å kunne justere det opp hvis det viser seg at det er nødvendig for å tilfredsstille ofrenes rettigheter, sier bistandsadvokaten.

Vil fjerne maksbeløp

Med dagens regelverk får ikke voldsofre utbetalt mer enn 3, 1 millioner kroner i erstatning.

Sjak Haaheim mener tiden er moden for å endre loven.

– Terrorangrepet er en gylden mulighet for regjeringen til å ta ofrenes rettigheter på alvor, og til å fjerne taket, sier han.

Bistandsadvokaten understreker at tett oppfølging er viktigere enn penger for de fleste ofrene.

– De er mest opptatt av er at de får oppfølging av helsevesenet, og at de blir ivaretatt i forbindelse med straffesaken. Erstatning kommer langt bak i køen, sier Haaheim

Dyrere alkohol, billigere snus: Dette betyr budsjettet for deg

Politiet: Budsjettet er en bløff

Terrorbudsjett

Statsbudsjettet for 2012 er sterkt preget av terrorangrepet i sommer.

– Angrepene 22. juli sjokkerte oss alle. 77 personer ble drept. Mange ble fysisk og psykisk skadd som følge av ugjerningene. Sårene tar lang tid å lege. Noen sår vil aldri gro, sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i sin tale til Stortinget torsdag.

Han la stor vekt på at budsjettet har blitt til i omgivelser av uro og stor usikkerhet, både med tanke på 22. juli og den usikre økonomiske situasjonen i Europa.

– Trygghet for den enkelte er viktig. Vi foreslår økte ressurser til politiet til IKT, økt bemanning og annen drift, samt til Politihøgskolen. Bevilgningene til Nødnett økes, og den landsdekkende utbyggingen av dette nettet fortsetter, sier finansministeren.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger